Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2006/07:75 av Persson, Kent (v)

den 16 november Interpellation 2006/07:75 Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen av Kent Persson v till näringsminister Maud Olofsson c Flera uppmärksammade stopp i svenska kärnkraftsreaktorer sätter säkerheten i fokus. Den 25 juli snabbstoppades reaktorn Forsmark 1 när en kortslutning inträffade

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen

Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)

den 14 november Interpellation 2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services VAES i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

Interpellation 2006/07:56 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:56 Vd-bonus i statliga bolag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och fyller viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet med företagen är att de ska skapa värde och infria uttryckta

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga bolag

Interpellation 2006/07:50 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:50 Forskning och utveckling i små och medelstora företag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige behöver fler små och medelstora företag som bedriver eller beställer forskning. Utvecklingspotentialen är stor. Men statliga satsningar är angelägna för att

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:45 av Omanovic, Jasenko (s)

den 6 november Interpellation 2006/07:45 Elpriser för basindustrin av Jasenko Omanovic s till näringsminister Maud Olofsson c Den avreglerade elmarknaden visar på vissa brister. Detta till stor del på grund av att den i dag domineras av tre stora aktörer och att konkurrensen inte fungerar tillfredsställande. Sveriges

Inlämnad: 2006-11-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elpriser för basindustrin

Interpellation 2006/07:29 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 oktober Interpellation 2006/07:29 Beredskap mot sårbarhet av Jan Lindholm mp till näringsminister Maud Olofsson c Övertorneå kommun är lagd i mörker av en företagare som har kronofogden efter sig. Den aktuelle företagaren är sedan tidigare känd för vad man skulle kunna kalla för okonventionella metoder.

Inlämnad: 2006-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskap mot sårbarhet

Interpellation 2006/07:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 11 oktober Interpellation 2006/07:12 Svenskt uran till kärnvapen av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Uranbrytning är en oerhört miljöförstörande verksamhet. I dag förekommer ingen uranbrytning i Sverige. Den lades ned på grund av olönsamhet och av miljöskäl. Efter det korta uranbrytningsäventyret

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt uran till kärnvapen