Dokument & lagar (38 träffar)

Interpellation 2009/10:19 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 september Interpellation 2009/10:19 Kvotering till bolagsstyrelser av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig samhällsfråga som borde stå högt på dagordningen för den svenska regeringen år 2009. Ett av flera eftersatta områden är kvinnors

Inlämnad: 2009-09-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2007/08:575 av Hultqvist, Peter (s)

den 9 april Interpellation 2007/08:575 Vattenfalls betydelse för svensk basindustri av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Vattenfall är Europas fjärde största elproducent. Företaget har 32 000 anställda och bedriver verksamhet i Danmark, Polen och Tyskland. El distribueras till sammanlagt 5

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfalls betydelse för svensk basindustri

Interpellation 2007/08:568 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:568 Regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd I regeringens beskrivning av uppgifter för utförsäljningsrådet kan man läsa följande i ett pressmeddelande från november 2007: Regeringens råd för försäljning

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande

Interpellation 2007/08:552 av Vestlund, Börje (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:552 Utveckling av turistnäringen av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges riksdag antog år 2006, utifrån en proposition från den socialdemokratiska regeringen, en ny turismpolitik för en långsiktig och konkurrenskraftig svensk turistnäring. Detta innebar

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utveckling av turistnäringen

Interpellation 2007/08:318 av Johansson, Lars (s)

den 17 januari Interpellation 2007/08:318 Regeringen, fordonsindustrin och framtiden av Lars Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Den 13 november inlämnade undertecknad en interpellation rörande näringsministerns handläggning av fordonsindustrin och om behovet av ett förlängt industri- och fordonstekniskt

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringen, fordonsindustrin och framtiden

Interpellation 2007/08:285 av Andersson, Ulla (v)

den 17 december Interpellation 2007/08:285 Norrsundets Bruk av Ulla Andersson v till näringsminister Maud Olofsson c Stora Enso har beslutat att Norrsundets Bruk ska läggas ned. 325 personer förlorar sina jobb och årtionden av de anställdas arbete, kunnande, engagemang och slit verkar inte ha någon betydelse för

Inlämnad: 2007-12-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Norrsundets Bruk

Interpellation 2007/08:283 av Zakrisson, Kristina (s)

den 14 december Interpellation 2007/08:283 Nedläggning av sågverket på Seskarö av Kristina Zakrisson s till näringsminister Maud Olofsson c Setra är Sveriges största träindustriföretag med 1 400 anställda. Av omsättningen på ca 6 miljarder kronor avser drygt hälften export till olika europeiska länder och Japan.

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av sågverket på Seskarö

Interpellation 2007/08:282 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 december Interpellation 2007/08:282 Massafabriken i Norrsundet av Raimo Pärssinen s till näringsminister Maud Olofsson c Stora Enso har meddelat att massafabriken i Norrsundet kommer att läggas ned år 2009. Nedläggningen är ett mycket hårt slag mot orten och hela regionen. Samhället riskerar att utarmas och

Inlämnad: 2007-12-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Massafabriken i Norrsundet

Interpellation 2007/08:28 av Åström, Karin (s)

den 27 september Interpellation 2007/08:28 Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Konflikten mellan ett elbolag samt Haparanda och Övertorneå kommuner om elleveranser fortsätter nu på sitt andra år. Det bolag som har ansvaret för elleveransen anser

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner

Interpellation 2007/08:11 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:11 Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Den 30 mars 2006 beslutade den socialdemokratiska regeringen att utreda trygghetssystemen för företagare. Syftet var att skapa en ökad balans i villkoren för

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till direktörer i statliga bolag

Interpellation 2006/07:75 av Persson, Kent (v)

den 16 november Interpellation 2006/07:75 Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen av Kent Persson v till näringsminister Maud Olofsson c Flera uppmärksammade stopp i svenska kärnkraftsreaktorer sätter säkerheten i fokus. Den 25 juli snabbstoppades reaktorn Forsmark 1 när en kortslutning inträffade

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen

Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)

den 14 november Interpellation 2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services VAES i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

Interpellation 2006/07:56 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:56 Vd-bonus i statliga bolag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och fyller viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet med företagen är att de ska skapa värde och infria uttryckta

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga bolag

Interpellation 2006/07:50 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:50 Forskning och utveckling i små och medelstora företag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige behöver fler små och medelstora företag som bedriver eller beställer forskning. Utvecklingspotentialen är stor. Men statliga satsningar är angelägna för att

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:45 av Omanovic, Jasenko (s)

den 6 november Interpellation 2006/07:45 Elpriser för basindustrin av Jasenko Omanovic s till näringsminister Maud Olofsson c Den avreglerade elmarknaden visar på vissa brister. Detta till stor del på grund av att den i dag domineras av tre stora aktörer och att konkurrensen inte fungerar tillfredsställande. Sveriges

Inlämnad: 2006-11-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elpriser för basindustrin

Interpellation 2006/07:29 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 oktober Interpellation 2006/07:29 Beredskap mot sårbarhet av Jan Lindholm mp till näringsminister Maud Olofsson c Övertorneå kommun är lagd i mörker av en företagare som har kronofogden efter sig. Den aktuelle företagaren är sedan tidigare känd för vad man skulle kunna kalla för okonventionella metoder.

Inlämnad: 2006-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskap mot sårbarhet

Interpellation 2006/07:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 11 oktober Interpellation 2006/07:12 Svenskt uran till kärnvapen av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Uranbrytning är en oerhört miljöförstörande verksamhet. I dag förekommer ingen uranbrytning i Sverige. Den lades ned på grund av olönsamhet och av miljöskäl. Efter det korta uranbrytningsäventyret

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt uran till kärnvapen
Paginering