Dokument & lagar (74 träffar)

Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:278 av Julin, Thomas (mp)

den 6 mars Interpellation 1999/2000:278 av Thomas Julin mp till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtsjakten vid den svenska kusten De senaste dagarna har två rapporter presenterats när det gäller den tidigare jakten på ubåtar. En där det s.k. typljudet ifrågasatts och en där man konstaterar att bottenspåren på

Inlämnad: 2000-03-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:262 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 24 februari Interpellation 1999/2000:262 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om utsläpp från krematorier Under motionstiden hösten 1998 skrev jag en motion om selenampull för att fånga kvicksilver i krematorier. Nu finns anledning att återkomma i frågan. Bakgrunden är denna: Bakgrund Vid kremering

Inlämnad: 2000-02-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:255 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:255 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om energikällor Förbränningen av fossila bränslen olja, kol och fossilgas ökar sakta men säkert halten av koldioxid i atmosfären. Ju högre koldioxidhalt desto högre blir atmosfärens värmeinnehåll temperaturen stiger.

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:194 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 21 januari Interpellation 1999/2000:194 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om information och samråd om kärnavfall I svar på tidigare skriftlig fråga 1999/2000:320 har miljöministern sagt sig vara nöjd med den nuvarande ordningen som innebär att det är kommunerna som ansvarar för informationen

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:141 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 9 december Interpellation 1999/2000:141 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om flygplats på Södertörn 1. Bakgrund Luftfartsverket har fått regeringens uppdrag att utreda flygplatsfrågorna i Stockholmsområdet. Bakgrunden till utredningen är befarad kapacitetsbrist om dryga tio år då Bromma enligt

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:115 av Ringqvist, Jonas (v)

den 25 november Interpellation 1999/2000:115 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om genmanipulerade grödor Genmanipulerade grödor är en omdebatterad fråga och oron över vilka konsekvenser genmanipulationen kan få är stor bland allmänheten. Många kräver ett totalt förbud mot odling av genmanipulerade

Inlämnad: 1999-11-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:64 av Segelström, Inger (s)

den 3 november Interpellation 1999/2000:64 av Inger Segelström s till miljöminister Kjell Larsson om miljömärkning av mobiltelefoner Under 1990-talet har vi fått miljömärkta datorer. Där har de fackliga organisationerna varit föregångare och påtryckare. Nu tar TCO, som exempel, nästa steg och utökar sin certifiering

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:54 av Hagberg, Michael (s)

den 1 november Interpellation 1999/2000:54 av Michael Hagberg s till miljöminister Kjell Larsson om skyddsjakt på varg Det borde vara självklart att vi ser det som en tillgång och att vi har ett gemensamt ansvar för att Sverige har en livskraftig rovdjursstam. Men ska vi få en bred uppslutning kring detta måste vi

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:53 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 1 november Interpellation 1999/2000:53 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om sork, miljöövervakning och dödligt virus Inledning Det sker en kontinuerlig miljöövervakning i landet. Den sker på olika sätt och syftet är att finna förändringar i miljön innan det gått för långt. Man studerar såväl

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:49 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 29 oktober Interpellation 1999/2000:49 av Gudrun Lindvall mp till socialminister Lars Engqvist om nickelallergier Trots att mängden nickel i smycken varit begränsad till högst 0,05 nickel sedan tio år i Sverige ökar antalet nickelallergiker. 15 av alla europeiska kvinnor och mellan 2 och 5 av männen är nickelallergiska.

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:44 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 27 oktober Interpellation 1999/2000:44 av Sven-Erik Sjöstrand v till miljöminister Kjell Larsson om offentlighet och EU Offentlighetsprincipen, insyn och öppenhet är något som vi normalt ser som en självklarhet i vårt samhälle. Men genom EU-medlemskapet tycks dessa viktiga principer försvagas. Ett tydligt exempel

Inlämnad: 1999-10-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1354 av Olsson, Karin (s)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1354 av Karin Olsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljehamn i Primorsk Enligt planerna ska Ryssland bygga upp en oljehamn i Primorsk i närheten av Saint Petersburg. Denna oljehamn kan äventyra framför allt Finska vikens känsliga miljö. Projektet har inletts utan att en miljökonsekvensbeskrivning

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1290 av Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1290 av Sonja Fransson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om PBL-lagstiftningen Boverket ansvarar för den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i Sverige. Det handlar bl.a. om hur byggnader och utomhusmiljöer bör utformas för att bli tillgängliga och användbara för människor

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1276 av Söderdahl, Willy (v)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1276 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om Polenkabeln I dag togs Polenkabeln i drift. Ur demokratisk synpunkt har hela handläggningen av ärendet Polenkabeln givit mycket övrigt att önska. Det har varit flera moment som kunnat ifrågasättas om man verkligen velat göra

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1236 av Schlaug, Birger (mp)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1236 av Birger Schlaug mp till miljöminister Kjell Larsson om förberedelser inför Rio +10 Riokonferensen har på olika sätt följts upp, bl.a. med en rapport som visar att det mesta är värre än det var det år Riokonferensen hölls. I den internationella debatten har bl.a. framkommit förslag

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1206 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 juli Fråga 1999/2000:1206 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot Bergnäsöringen och Slagnäsbygden Hoten mot de få kvarvarande vattendragen är stora. Dessutom skärps trycket även vid de redan utbyggda. Det kan förstås vara bra att effektivisera befintliga kraftverk, men när kraftbolagen

Inlämnad: 2000-07-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1205 av Ringqvist, Jonas (v)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1205 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om avverkning av skyddsvärd skog Vintern 1998 förhindrade miljöaktivister från fältbiologerna att en skog i Ranebo, Bohuslän, avverkades genom att hindra avverkningsmaskinerna. Skogen har höga naturvärden och gjordes till ett naturreservat

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1141 av Ångström, Lars (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1141 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om humanitär minröjning I syfte att öka effektiviteten vad avser framtagning av utrustning och metoder för humanitär minröjning pågår förhandlingar mellan ett flertal stater om bildandet av ITEP International Test and Evaluation

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering