Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1087 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:1087 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om stöd till konstgjord hundnos den 14 september Det svenska försvarsmakten har under den senaste tioårsperioden genomfört mycket omfattande inköp av krigsmateriel. Materielen har varit avsedd för användning i det svenska invasionsförsvaret. Men nu när

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1053 av Frisk, Helena (s)

Fråga 1997/98:1053 av Helena Frisk s till försvarsministern om försvarsmaterielindustrin den 27 augusti Via medier har vi i går delgivits delar av innehållet i en s.k. hemlig rapport från Försvarets materielverk. Enligt uppgift skulle denna innehålla uppgifter om minskade försvarsbeställningar som skulle medföra ca

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1023 av Rask, Ola (s)

Fråga 1997/98:1023 av Ola Rask s till försvarsministern om Försvarsmaktens musikcentrum den 19 augusti Det har kommit till min kännedom att Riksrevisionsverket i början av augusti kommer att rikta en mycket allvarlig anmärkning till Försvarsmaktens musikcentrum rörande dess hantering av ekonomi m.m. Min fråga är: Vad avser försvarsministern vidta för åtgärder

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1013 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1013 av Eva Goës mp till försvarsministern om datorfel i vapensystem den 13 augusti Försvarsmakten säger att den skall hinna se över vapensystemen till hösten 1999 inför millennieskiftet. Det allvarliga är emellertid att systemen kan fallera redan vid övergången 1998-1999, dvs. redan denna höst. När man

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1012 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1012 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om FOA:s djurförsök den 13 augusti I en interpellationsdebatt om djurförsök inom FOA lovade försvarsministern att ge FOA i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka det internationella samarbetet, med syfte att samordna djurförsöken så att dessa kan

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1010 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1010 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om Försvarsmaktens anpassning till år 2000 den 13 augusti Försvarsdepartementet har tidigare ställt ett antal frågor till Försvarsmakten beträffande tusenårsskiftets effekter på datorsystem m.m. Försvarsmakten har svarat att man inte kan garantera att

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:894 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:894 av Lena Klevenås s till försvarsministern om reglerna för uppskov med värnpliktstjänstgöring För närvarande får bara en bråkdel av dagens unga män göra sin värnplikt. Tusentals arbetslösa unga pojkar vill inget hellre än att få göra detta. Trots att alla som vill inte får plats, tvingas andra som av

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:574 av Rask, Ola (s)

Fråga 1997/98:574 av Ola Rask s till försvarsministern om kränkning av svenskt luftrum Svenska gränser kränks allt oftare av utländska stridsflygplan. Och det är Natoländer som står bakom kränkningarna, enligt en ny rapport från försvaret som TV 4:s nyheter tagit del av. Fem sex gånger om året brukar utländskt militärflygplan,

Inlämnad: 1998-03-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:564 av Larsson, Kaj (s)

Fråga 1997/98:564 av Kaj Larsson s till försvarsministern om Ravlunda skjutfält Ravlunda skjutfält, som är beläget i östra Skåne, är ett känsligt område vad gäller den ömtåliga och sköna naturen. Markens växttäcke kommer vid större användning av tunga stridsvagnar att förstöras. Stora delar av bebyggelsen i trakterna

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:547 av Olsson, Karin (s)

Fråga 1997/98:547 av Karin Olsson s till försvarsministern om Försvarsmaktens ekonomi Sedan Försvarsmakten i höstas slog larm om att man skulle överskrida de ekonomiska ramar man blivit tilldelade i försvarsbeslutet 1996 har ett omfattande arbete pågått både inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Ett arbete

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:443 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:443 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om försvaret och personer med främlingsfientliga åsikter Försvarsmakten får aldrig vara en utbildningsanstalt för antidemokrater, rasister och kriminella Efter en motion från Miljöpartiet har riksdagen slagit fast att rasism och andra former av främlingsfientlighet

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:417 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:417 av Bodil Francke Ohlsson mp till försvarsministern om marinens kustövervakning och oljeutsläppen Marinen har nyligen inlett ett samarbete med polisen för att bättre övervaka kusten. Marinens korvetter kan övervaka stora havsområden och ubåtarna kan följa verksamheter under vattenytan. Ett sådant samarbete

Inlämnad: 1998-02-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:393 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:393 av Michael Hagberg s till försvarsministern om miloverksamheten Jag har fått frågor om lokaliseringen av miloförråd i min hembygd. Oron för att verksamheten skall flyttas till annan ort är stor. Kunskapen och lokalernas status är mycket stor. Det gäller att ta till vara det som redan finns, i stället

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:375 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:375 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om minröjning I höstas meddelade företaget Celsius att det avbröt Bofors projekt med att utveckla en konstgjord hundnos för att röja minor. Nu har projektet köpts av ett helt civilt företag. Men de mindrabbade länderna är fattiga och kan inte betala. Det

Inlämnad: 1998-01-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:304 av Andersson, Barbro (s)

Fråga 1997/98:304 av Barbro Andersson s till försvarsministern om militära vapenstölder Stölderna från vapenförråd och kasuner genom åren har varit många och svåra att förhindra. Alltfler vapenförråd och kasuner har därför flyttats in till regementena. Nu har flera stölder riktats mot kasernvakterna i stället, senast

Inlämnad: 1998-01-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:302 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:302 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om kryssningsrobotar Enligt uppgift i Svenska Dagbladet den 8 januari 1998 utvecklar Sverige en kryssningsrobot tillsammans med Tyskland. Detta sker utan att riksdagen har informerats, trots att försvarsutskottet vid ett flertal tillfällen har uttalat att

Inlämnad: 1998-01-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:239 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:239 av Per Lager mp till försvarsministern om gasledning och säkerhetspolitik Med anledning av president Jeltsins och den ryska delegationens besök i Sverige vill jag fråga försvarsministern angående överläggningarna om eventuell naturgasimport från Ryssland och rördragning genom vårt land till andra länder.

Inlämnad: 1997-12-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:159 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:159 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om kryptering av e-post SvD påvisar i en artikel på måndagen att amerikanska myndigheter har tillgång till krypteringssystem för Lotus Notes, det system som Sveriges riksdag, försvarets högkvarter, Riksskatteverket samt rader av storföretag använder för sin

Inlämnad: 1997-11-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:130 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:130 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om Försvarsmaktens IT-verksamhet Under den senaste tiden har allmänheten nåtts av allvarliga signaler om brister i Försvarsmaktens IT-verksamhet. Riksrevisionsverket och Statskontoret har slagit larm. Det gäller bl.a. förseningar och fördyringar för datorsystemet

Inlämnad: 1997-11-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:106 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:106 av Ulla Hoffmann v till justitieministern om Barbarossalägren Under andra världskriget internerades oliktänkanden i arbetsläger runt om i Sverige. Från 1939 till 1943 fanns nio sådana läger, där ca 675 män internerades. Det fanns t.ex. två s.k. Barbarossaläger ett i Öxnered och ett i Sveg som hade

Inlämnad: 1997-11-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering