Dokument & lagar (1 081 träffar)

Interpellation 2013/14:287 av Green, Monica (S)

den 13 februari Interpellation 2013/14:287 It i skolan av Monica Green S till utbildningsminister Jan Björklund FP Alla elever borde få möjlighet att använda it i skolan. Det är en självklar del av samhället i dag och i det samhälle barnen kommer att växa upp. Med en genomtänkt pedagogisk idé och med fokus på lärandet

Inlämnad: 2014-02-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: It i skolan

Skriftlig fråga 2013/14:422 av Persson, Peter (S)

den 13 februari Fråga 2013/14:422 Teknikämnet i skolan av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP I en rapport beskriver Teknikföretagen och Centrum för tekniken i skolan Cetis läget för teknikämnet i grundskolan. Bilden är inte uppmuntrande. Varannan lärare i teknik saknar behörighet för att undervisa

Inlämnad: 2014-02-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2013/14:280 av Green, Monica (S)

den 11 februari Interpellation 2013/14:280 It i högskolan av Monica Green S till utbildningsminister Jan Björklund FP Arbetsförmedlingen förutspår i dag en ihållande och bred brist på it-specialister åtminstone på tio års sikt. Samtidigt har regeringen minskat antalet högskoleplatser med 16 000 bara de senaste åren.

Inlämnad: 2014-02-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: It i högskolan

Skriftlig fråga 2013/14:378 av Niemi, Pyry (S)

den 30 januari Fråga 2013/14:378 Specialidrott på entreprenad av Pyry Niemi S till utbildningsminister Jan Björklund FP Uppsala kommun bedriver framgångsrikt utbildningar i specialidrott för elever på Celsiusskolan. Det handlar om föreningsförlagd undervisning i kurserna Idrottsspecialisering 13, Tränings- och tävlingslära

Inlämnad: 2014-01-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:351 av Dalman Eek, Cecilia (S)

den 23 januari Fråga 2013/14:351 Försenad utvärdering av skolreformer av Cecilia Dalman Eek S till utbildningsminister Jan Björklund FP I november 2013 skulle utredaren Per Thullberg presentera sitt slutbetänkande i utredningen om effekterna av regeringens reformer på skolområdet. Jag har följande fråga: När kommer utredningen att presenteras, och varför har den försenats

Inlämnad: 2014-01-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:330 av Persson, Peter (S)

den 20 januari Fråga 2013/14:330 Krisen inom naturvetenskap och matematik av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP I ett upprop i landets största morgontidning nyligen tar ett antal företrädare för Kungliga Vetenskapsakademien upp en aspekt på den svenska krisen inom naturvetenskap och matematik.

Inlämnad: 2014-01-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:327 av Strand, Thomas (S)

den 17 januari Fråga 2013/14:327 Regeringens hantering av etikprövningsnämnderna av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Strax före jul meddelade Utbildningsdepartementet att flera ledamöter i olika etikprövningsnämnder inte får förnyat förtroende. Erik Lempert, ordförande för nämndledningen

Inlämnad: 2014-01-17 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:298 av Oskarsson, Christina (S)

den 8 januari Fråga 2013/14:298 Skolavgifter av Christina Oskarsson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sveriges Television har uppmärksammat en privatpersons kampanj mot skolavgifter. Stiftelsen Majblomman har visat att bara 16 procent av landets kommuner har en helt avgiftsfri policy. Skollagen ger dock

Inlämnad: 2014-01-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:291 av Karlsson, Sara (S)

den 20 december Fråga 2013/14:291 Inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i Spanien av Sara Karlsson S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Enligt uppgifter i medierna antar Spanien i dag den 20 december 2013 lagstiftning som innebär inskränkningar i yttrande- och demonstrationsfriheten. Exempelvis ska

Inlämnad: 2013-12-20 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:290 av Karlsson, Sara (S)

den 20 december Fråga 2013/14:290 Fortsatt minskning av platserna på MDH av Sara Karlsson S till utbildningsminister Jan Björklund FP I höstas rapporterades om ett ökat söktryck till högskoleutbildningarna på Mälardalens högskola, detta samtidigt som regeringen minskade antalet platser på högskolan. Samma trend

Inlämnad: 2013-12-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:289 av Pettersson i Umeå, Helén (S)

den 20 december Fråga 2013/14:289 Den försämrade läsförmågan av Helén Pettersson i Umeå S till utbildningsminister Jan Björklund FP Årets PISA-mätning från OECD bekräftar bilden av att svensk skola har försämrats de senaste åren. Svenska skolelevers resultat har försämrats i alla de tre undersökta kategorierna,

Inlämnad: 2013-12-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:265 av Persson, Peter (S)

den 19 december Fråga 2013/14:265 Budgetutrymme för överskuldsatta av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M Det har nyligen presenterats en utredning, Överskuldsättning i kreditsamhället SOU 2013:78kring skuldsättningen som närmast hanteras av Kronofogdemyndigheten, som ligger under Finansdepartementet.

Inlämnad: 2013-12-19 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:232 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 18 december Fråga 2013/14:232 Utbildning som är viktig för träindustrin av Helene Petersson i Stockaryd S till utbildningsminister Jan Björklund FP Alla undersökningar visar att intresset för praktiska utbildningar minskar. Ett flertal av landets utbildningar inom industri och träbearbetning har fått läggas

Inlämnad: 2013-12-18 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:225 av Dalman Eek, Cecilia (S)

den 18 december Fråga 2013/14:225 Vidgat uppdrag till Skolverket av Cecilia Dalman Eek S till utbildningsminister Jan Björklund FP Skolverket är statens expertmyndighet som bland annat ska sprida kunskap till lärare och rektorer inom den svenska skolan för att möjliggöra utveckling och förbättring. Skolverket har

Inlämnad: 2013-12-18 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:171 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 6 december Fråga 2013/14:171 Krav på skriftliga avtal och fullmakter vid telefonförsäljning av Helene Petersson i Stockaryd S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Många företag marknadsför och säljer sina produkter eller tjänster via telefonförsäljningsbolag. Telefonförsäljningsbolagen anlitas för att sälja

Inlämnad: 2013-12-06 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:169 av Persson, Peter (S)

den 6 december Fråga 2013/14:169 Förstatligande av skolan av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Utbildningsministern har i sin roll som partiledare för Folkpartiet liberalerna tagit upp frågan om ett förstatligande av skolan. Grund- och gymnasieskolor skulle inte längre ha kommunerna som

Inlämnad: 2013-12-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:165 av Strand, Thomas (S)

den 5 december Fråga 2013/14:165 Vetenskapsrådet och industridoktorander av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 11 november meddelade Vetenskapsrådet att det avslutar sin finansiering av industridoktorander från och med år 2014. Bidraget har syftat till att främja kunskapsöverföring mellan

Inlämnad: 2013-12-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:164 av Luttropp, Agneta (MP)

den 5 december Fråga 2013/14:164 Möjligheter för elever med dyslexi att genomföra de nationella proven av Agneta Luttropp MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Skolverket har i sina riktlinjer för de nationella proven angett att elever med dyslexi inte får använda sig av hjälpmedel, såsom talsyntes eller

Inlämnad: 2013-12-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:163 av Svantorp, Gunilla (S)

den 5 december Fråga 2013/14:163 Det industritekniska gymnasieprogrammet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP I augusti höll utbildningsministern en presskonferens där budskapet var att regeringen ville förändra det industritekniska programmet på gymnasieskolan. En utredning skulle tillsättas,

Inlämnad: 2013-12-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2013/14:203 av Malmström, Louise (S)

den 4 december Interpellation 2013/14:203 En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans av Louise Malmström S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan den nuvarande gymnasieskolan Gy 2011 infördes har niondeklassare ställts inför valet mellan studieförberedande och yrkesförberedande program med

Inlämnad: 2013-12-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans