Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:598 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2013/14:598 Finansieringen av den utökade matematikundervisningen av Mats Pertoft MP till Utbildningsminister Jan Björklund FP Under budgetåret 2013 utökades den obligatoriska matematikundervisningen i den svenska skolan. Samma sak skedde 2014. Skolhuvudmännen kompenserades genom att utökade medel tillfördes det

Inlämnad: 2014-05-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:598 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:485 av Pertoft, Mats (MP)

den 12 mars Fråga 2013/14:485 Behovet av faktauppgifter angående utnyttjandet av det fria skolvalet av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Det fria skolvalet har alltmer hamnat i skolvalets fokus. Tyvärr haltar denna debatt och blir lätt ideologiskt infekterad på grund av bristande faktaunderlag.

Inlämnad: 2014-03-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:748 av Pertoft, Mats (MP)

den 10 september Fråga 2012/13:748 Stöd till elever med särskilda behov i fristående skolor av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt skollagen ska skolan ge alla barn och elever det stöd de behöver för att utifrån egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens

Inlämnad: 2013-09-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:380 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 mars Fråga 2012/13:380 Hur elevers prestationsångest påverkar betygen av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Många elever upplever problem med bristande motivation och uppmuntran nu när de nya betygen implementeras samtidigt med den nya läroplanen. När de får besked om betygsnivåer

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:379 av Pertoft, Mats (MP)

den 13 mars Fråga 2012/13:379 Forskningsresultat kring betygens uppmuntrande funktion av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Många elever upplever problem med bristande motivation och uppmuntran när nu de nya betygen implementeras samtidigt som den nya läroplanen. När de får besked om betygsnivåer

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:737 av Pertoft, Mats (MP)

den 29 augusti Fråga 2011/12:737 Ett nytt toxikologiskt institut i Astra Zenecas gamla lokaler i Södertälje av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Representanter från Södertälje kommun och Sveriges ingenjörer samt ordföranden i Svensk förening för toxikologi väcker på Dagens Nyheters debattsida

Inlämnad: 2012-08-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:609 av Pertoft, Mats (MP)

den 30 maj Fråga 2011/12:609 Utbildningen av svenska Waldorflärare av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP I Sverige finns ett flertal Waldorfskolor. I dessa skolor undervisas enligt Waldorfskolans läroplan som av Skolverket är klassad som likvärdig den svenska läroplanen. Sedan en tid tillbaka

Inlämnad: 2012-05-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2011/12:96 av Pertoft, Mats (MP)

den 8 november Interpellation 2011/12:96 Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Den nya gymnasieskolan är sjösatt och i drift. Ett av målen har varit att skapa en tydlig vattendelare mellan studieförberedande program och yrkesprogram samt att

Inlämnad: 2011-11-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram

Skriftlig fråga 2009/10:863 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 juni Fråga 2009/10:863 Problematiken kring utbildningen av svenska Waldorflärare av Mats Pertoft mp till statsrådet Tobias Krantz fp I Sverige finns ett flertal Waldorfskolor. I dessa skolor undervisas enligt Waldorfskolans läroplan som av Skolverket är klassad som likvärdig den svenska läroplanen. Sedan

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:862 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 juni Fråga 2009/10:862 Problematiken med båten Seasides placering och tillstånd i Ekerö av Mats Pertoft mp till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan september 2009 ligger fartyget Seaside i Tappströms kanal vid infarten till Ekerö väster om Stockholm. Fartyget är en akut miljöbomb och kan förorena Mälaren

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:274 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 mars Interpellation 2009/10:274 Nationella kriterier för skriftliga omdömen av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Sommaren 2008 infördes krav på skriftliga omdömen i samtliga årskurser i grundskolan. Miljöpartiet krävde då att Skolverket skulle ta fram nationella kriterier samt att omdömena

Inlämnad: 2010-03-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:472 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 februari Fråga 2009/10:472 Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I dag presenterade Skolinspektionen sin senaste rapport om svenska skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling rapport 2010:1Rapporten är en beklämmande

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:427 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:427 Riksprislistan för fristående skolor av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Den 21 december 2009 fastställde Skolverket riksprislistan för fristående gymnasieskolor för år 2010. Prislistan räknades fram på ett helt nytt sätt. Reaktionerna på riksprislistan

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Skriftlig fråga 2009/10:425 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:425  Klassificeringen av gymnasieprogram inom gymnasiesärskolan av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp När lagen om lika villkor beslutades i riksdagen var vi många som förutsatte att denna lag skulle innebära ett verkligt steg mot mera lika villkor mellan fristående

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Skriftlig fråga 2009/10:424 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:424 Beräkningen av den administrativa delen av skolpengen till friskolorna av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Under hösten 2009 beslutade riksdagen hur elevpengen till de fristående skolorna ska räknas ut. I samband med detta ifrågasattes ifall den lagreglerade

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Skriftlig fråga 2009/10:149 av Pertoft, Mats (mp)

den 4 november Fråga 2009/10:149 Bäst-före-datum för miljökonsekvensbeskrivningar av Mats Pertoft mp till miljöminister Andreas Carlgren c Efter många år av väntan har planarbetet med Södertörnsleden i Stockholms län återupptagits. Vägverket har presenterat olika förslag på dragningar och trafiklösningar. Mycket

Inlämnad: 2009-11-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:28 av Pertoft, Mats (mp)

den 14 oktober Interpellation 2009/10:28 Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag av Mats Pertoft mp till miljöminister Andreas Carlgren c I dagarna har miljödomstolen behandlat frågan om Stockholms stads hamnar ska få bygga en ny storhamn i Norvik, Nynäshamns kommun. Anledningen till att bygga

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag

Interpellation 2009/10:17 av Pertoft, Mats (mp)

den 25 september Interpellation 2009/10:17 Betygsliknande omdömen i förskoleklass av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun söder om Stockholm beslutade i maj 2008 att införa skriftliga omdömen även för elever i förskoleklass. Omdömena var utformade

Inlämnad: 2009-09-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betygsliknande omdömen i förskoleklass

Interpellation 2008/09:587 av Pertoft, Mats (mp)

den 19 augusti Interpellation 2008/09:587 Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Debatten om förekomsten av betygsinflation i Sverige har åter vaknat till liv i Sverige. Bland annat har Magnus Henrekson, professor och

Inlämnad: 2009-08-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

Interpellation 2008/09:510 av Pertoft, Mats (mp)

den 13 maj Interpellation 2008/09:510 Specialutformade program i gymnasieskolan av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Under tiden som Gymnasieutredningen pågått har det förts en diskussion om vad som ska hända med gymnasieskolans specialutformade program respektive de lokala kurserna i den

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Specialutformade program i gymnasieskolan
Paginering