Dokument & lagar (65 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1386 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 september Fråga 1999/2000:1386 av Sten Tolgfors m till näringsminister Björn Rosengren om ombildning av lägenheter till bostadsrätter Regeringen försöker motarbeta, stoppa och förhindra hyresgäster i kommunala bostadsbolag att få köpa sina lägenheter som bostadsrätter. Oavsett vad hyresgästerna vill själva så

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1372 av Odenberg, Mikael (m)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1372 av Mikael Odenberg m till justitieminister Laila Freivalds om majoritetsreglerna vid ombildning till bostadsrätt I april 1999 beslutade regeringen att framlägga en proposition med förslag om skärpta majoritetsregler för hyresgästers ombildning till bostadsrätt. Detta skedde trots

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1341 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1341 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om kostnader för flytt av SWEDINT Enligt riksdagsmajoritetens beslut ska försvarets internationella kommando SWEDINT:s verksamhet flyttas från Almnäs, Södertälje, till Stockholm/Kungsängen. Det talades, i underlaget före

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1291 av Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1291 av Sonja Fransson s till statsrådet Britta Lejon om oönskad reklam via e-post I en alltmer marknadsinriktad, global och kommunikativ värld är det viktigt att den personliga integriteten värnas och stärks. Vi måste som individer ha rätt att säga: Nej tack, jag önskar inte bli utsatt

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1254 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1254 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen till hemvärnet Den svenska armén har, i modern tid, reducerats från 36 brigader till fyra. Mål har också satts för hemvärnets storlek i dag. Vad jag förstår har hemvärnets vikt ökat avsevärt efter reduceringen

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1246 av Nyström, Elizabeth (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1246 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inrättandet av katastroffond Jag har vid ett flertal tillfällen motionerat om inrättandet av en katastroffond. Den akuta situationen i södra Norrland föranleder mig att aktualisera frågan igen. Raserade broar och vägar, vattenskadade

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1240 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1240 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om bandvagnar till kommunernas räddningsstationer Vid många deltidsbrandkårer och då handlar det förstås ofta om landets glesbygd saknas bandvagnar. Självklart är detta en fråga för landets kommuner, men vi känner alla till

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1234 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1234 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statlig hjälp vid översvämningar Mellersta Norrland och norra delen av Svealand har åter drabbats av översvämningar. Stor oro finns just nu i många hem i dessa trakter. Jag bor själv intill det s.k. Svärdsjövattensystemet och

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1212 av Andersson, Sten (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1212 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala subventioner av nybyggda hyresrätter Med stor tvekan har, enligt styrelseprotokoll, MKB Malmö Kommunala Bostads AB efter påtryckningar från socialdemokraternas kommunledning i Malmö, tvingats subventionera hyror i ett

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1192 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1192 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas dagpenning Storleken på dagpenningen för de värnpliktiga har diskuterats många gånger. I dagsläget är dagpenningen 40 kr. I senaste numret av Värnpliktsnytt görs en intressant och tankeväckande jämförelse mellan

Inlämnad: 2000-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1116 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 1999/2000:1116 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningssystemet Stockholms läns landsting är hårt ansatt av den socialdemokratiska regeringen. I år betalar Stockholms läns landsting 1 717 miljoner kronor till det inomregionala utjämningssystemet. Nästa år kommer

Inlämnad: 2000-06-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1104 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1104 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad utländsk konkurrens inom byggsektorn I ett svar på en skriftlig fråga 1999/2000:983 om ökad konkurrens inom byggsektorn skriver statsrådet Lars-Erik Lövdén bl.a. att regeringen konstaterat att särskilda insatser behövs för

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1073 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1073 av Carl Fredrik Graf m till försvarsminister Björn von Sydow om Pyroteknikutredningen Pyroteknikutredningen SOU 1999:128 har föreslagit ett förbud mot smällare från den 1 december 2000. I Sverige finns ett antal småföretag i fyrverkeriebranschen. Det är viktigt att dessa företag får

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1039 av Hansson, Roy (m)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1039 av Roy Hansson m till försvarsminister Björn von Sydow om försöksverksamhet för samordning mellan militär och civil verksamhet Beslutet om Det nya försvaret innehöll bl.a. att riksdagen gav regeringen till känna att försöksverksamhet för samordning av militär och civil verksamhet ska

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:983 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 18 maj Fråga 1999/2000:983 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad konkurrens inom byggsektorn I mitten av maj presenterades Byggkostnadsdelegationens slutbetänkande SOU 2000:44 där det bl.a. konstateras att det är dåligt ställt med konkurrensen inom både byggsektorn och byggmaterialsektorn

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:952 av Lindström, Olle (m)

den 17 maj Fråga 1999/2000:952 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om svensk FN-trupp i södra Libanon FN har nu bett Sverige genom en informell förfrågan den 26 april att snabbt ställa upp med en svensk FN-styrka som ska förstärka den befintliga FN-styrkan Unifil i södra Libanon nu när Israel

Inlämnad: 2000-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:951 av Berggren, Inga (m)

den 17 maj Fråga 1999/2000:951 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samordnad bostadspolitik i Öresundsregionen I ett inslag i Morgonekot måndagen den 8 maj uttalade biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén att bostadsmarknaden borde samordnas i Öresundsregionen. Förenade Landsortstidningar FLT

Inlämnad: 2000-05-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:950 av Green, Monica (s)

den 15 maj Fråga 1999/2000:950 av Monica Green s till jordbruksminister Margareta Winberg om innehållsförteckning på livsmedel I början av 1999 beslutade EU-kommissionen att försäljningen av färgglatt godis måste tillåtas i Sverige, förutsatt att eventuella azofärger redovisas. Azofärgerna används för att färga godis

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering