Dokument & lagar (135 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1323 av Pettersson, Marina (s)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1323 av Marina Pettersson s till justitieminister Thomas Bodström om fakturering av Internettjänster Det har i Sverige under senaste året förekommit i stor skala att upphovsmän lurat tusentals människor att betala för en tjänst som han eller hon ej tagit del av. Till åklagarmyndigheten

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1311 av Hägg, Carina (s)

den 15 augusti Fråga 2002/03:1311 av Carina Hägg s till försvarsminister Leni Björklund om värvning till andra länder Frågan om värvning av soldater till andra länder är förenligt med svensk lagstiftning och med våra internationella åtaganden måste klarläggas. Ett exempel på att det behovet är starkt är det faktum

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1307 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1307 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om utvärdering av omorganisationen av tingsrätterna Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1306 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1306 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrättsorganisationen Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat om en handlingsplan

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1305 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1305 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om Trelleborgs tingsrätt Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat om en handlingsplan

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1275 av Hägg, Carina (s)

den 5 augusti Fråga 2002/03:1275 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om mc-gäng och prostitution Motorcykelträffar är en populär företeelse under sommaren. Inte bara mc-förarna utan också de flesta invånarna på de orter där träffarna arrangeras uppskattar dem. Men det finns en typ av mc-aktiviteter

Inlämnad: 2003-08-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1273 av Härstedt, Kent (s)

den 4 augusti Fråga 2002/03:1273 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till borgerliga vigselförrättare Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad ända sedan 1985, alltså i 18 år och kan knappast i dag uppfattas som en skälig kompensation för det arbete dessa

Inlämnad: 2003-08-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1267 av Hägg, Carina (s)

den 29 juli Fråga 2002/03:1267 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om incestoffers besök på fängelse Kriminalvården ska i samband med fråga om besök beakta utsatta kvinnors situation. Dessa kvinnor behöver stöd, skydd och hjälp för att kunna förändra sin livssituation. Mannen ska inte ges stöd att

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1261 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1261 av Henrik Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om bostadsrättsregister I Bostadsrättsutredningens delbetänkande SOU 1998:80 föreslås inrättandet av ett så kallat bostadsrättsregister i vilket ska antecknas aktuella pantförskrivningar, andelar i bostadsrätts- och bostadsföreningar

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1259 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1259 av Henrik Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om brottsstatistiken Av Brottsförebyggande rådets BRÅ den 10 juli i år presenterade statistik över antalet anmälda brott, framgår bland annat att försöken till och fullbordade våldtäkter generellt ökat med 11 under första halvåret.

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1237 av Andersson, Magdalena (m)

den 15 juli Fråga 2003/04:1237 av Magdalena Andersson m till justitieminister Thomas Bodström om våltäkter mot barn Brottsförebyggande rådet Brå har i sin senaste statistik, som gäller första halvåret 2003, redovisat att antalet brott ökat med ca 2 jämfört med motsvarande period föregående år. En typ av brott som inte

Inlämnad: 2003-07-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1219 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2002/03:1219 av Cristina Husmark Pehrsson m till justitieminister Thomas Bodström om ungas väntan på dom Enligt uppgifter under veckan kan unga brottslingar få vänta upp till två år på dom. Att inte omedelbart låta en ungdom som begått brott få sitt straff är förödande för såväl den unge som för samhället.

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1182 av Härstedt , Kent (s)

den 26 juni Fråga 2002/03:1182 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om skuldsatta barn Enligt kronofogdens register är tusentals barn satta i skuld av sina föräldrar. Skulderna består till största delen av skatteskulder. Men andra exempel inkluderar föräldrar som skriver över sina bilar till sina

Inlämnad: 2003-06-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1154 av Nyström, Elizabeth (m)

den 17 juni Fråga 2002/03:1154 av Elizabeth Nyström m till justitieminister Thomas Bodström om oförsäkrade fordon Enligt trafikskadelagen ska alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, och inte är avställda, vara trafikförsäkrade. I dag finns det ca 60 000 oförsäkrade fordon i Sverige. Många

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1123 av Järrel, Henrik S (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1123 av Henrik S Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om insyn i offentligt finansierad verksamhet Det har blivit allt vanligare att kommuner och landsting lägger ut delar av sin verksamhet i olika entreprenadformer, av vilka hel- eller delägd bolagisering är en ganska vanlig driftsform.

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1111 av Lindberg, Niclas (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1111 av Niclas Lindberg s till justitieminister Thomas Bodström om reformering av tingsrättsorganisationen Regeringen planerar för förändringar av tingsrättsorganisationen i bland annat Stockholms län. Av effektivitets- och kompetensskäl vill man skapa större och slagkraftigare domstolsenheter

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1098 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1098 av Henrik S Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om tillsättningar av länspolischefer I samband med avskedandet av länspolismästaren Gunno Gunnmo i Stockholm framkom bland annat via tidningsartiklar att polisstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö till skillnad mot vad som

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1093 av Sidén, Anita (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1093 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barnsexhandel Vart femte år lämnar den svenska regeringen en rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter. Ecpat Sverige har nu funnit det nödvändigt att lämna in en alternativ rapport för att bland annat visa på felaktiga uppgifter.

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)