Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2013/14:73 av Linde, Hans (V)

den 25 oktober Interpellation 2013/14:73 Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325 av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Säkerhetspolitik är inte könsneutralt. Hoten mot mäns och kvinnors säkerhet kan se olika ut. Krig och väpnande konflikter påverkar män och kvinnor på olika sätt och i olika

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325

Interpellation 2010/11:431 av Linde, Hans (V)

den 20 maj Interpellation 2010/11:431 Turkiets parlamentsval av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Den 12 juni håller Turkiet parlamentsval. Det skulle kunna bli en möjlighet för Turkiet att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, utvecklas i en mer demokratisk riktning och därigenom också ta

Inlämnad: 2011-05-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Turkiets parlamentsval

Interpellation 2010/11:180 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:180 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Över stora delar av jorden möter män och kvinnor inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 37 procent av världens kvinnor lever

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2010/11:179 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:179 Kurdernas situation i Syrien av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Syrien är i dag en av världens mest auktoritära regimer. De mänskliga rättigheterna är kraftigt inskränkta och godtyckliga arresteringar, tortyr och förföljelser är vanligt förekommande för dem

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kurdernas situation i Syrien

Interpellation 2010/11:178 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:178 Finansiering av ambassader med biståndsmedel av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Regeringen, med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen, har under flera år sagt sig vilja höja ambitionen när det gäller svenskt utvecklingssamarbete genom höjd kvalitet

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av ambassader med biståndsmedel

Interpellation 2010/11:65 av Linde, Hans (V)

den 16 november Interpellation 2010/11:65 Våld och övergrepp i Irak av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Den 20 mars 2003 anföll den USA-ledda koalitionen Irak i tydlig strid med folkrätten. En hel värld protesterade och bara i Sverige samlade demonstrationerna mot kriget hundratusentals människor.

Inlämnad: 2010-11-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld och övergrepp i Irak

Interpellation 2006/07:470 av Linde, Hans (v)

den 13 april Interpellation 2006/07:470 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Varje år dör ca 70 000 kvinnor till följd av osäkra aborter. Varje minut dör en kvinna på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Drygt

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet

Interpellation 2006/07:378 av Linde, Hans (v)

den 5 mars Interpellation 2006/07:378 Situationen i Irak av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Efter den 11 september 2001 började Bushadministrationen falskeligen påstå att Irak innehade massförstörelsevapen samt hade upprättat förbindelser med terrororganisationen al-Qaida. Därefter gick USA i strid

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:367 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:367 Kriget i Irak av Luciano Astudillo s till utrikesminister Carl Bildt m Utvecklingen i Irak är oroväckande. Irak håller på att falla sönder. Nyligen publicerade New York Times en artikel där ett Irakkrig utvecklades likt en gång spanska inbördeskriget. I Spanien mellan 1936

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriget i Irak

Interpellation 2006/07:347 av Linde, Hans (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:347 Sveriges medansvar för skuldsättning i Syd av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Skuldkrisen i många länder i Syd utgör i dag ett avgörande hinder för utveckling. I många länder förhindrar utgifter för räntor och amorteringar att satsningar på utbildning,

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:346 av Linde, Hans (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:346 Sveriges inställning till IMF:s och Världsbankens regelverk av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Den stora utmaningen för länderna i Syd är att uppnå millenniemålen om bland annat halverad fattigdom till 2015 och att demokratiseras. Eftersom ett stort antal

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:213 av Linde, Hans (v)

den 11 januari Interpellation 2006/07:213 Situationen i Somalia av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m I december 2006 gick etiopiska trupper över gränsen till Somalia. Därmed kränkte man etiopiskt territorium. Etiopien har i detta sammanhang fått spela samma roll som Israel gjorde i Libanonkriget rollen

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen i Somalia

Interpellation 2006/07:210 av Linde, Hans (v)

den 10 januari Interpellation 2006/07:210 Isoleringen av den palestinska myndigheten av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m I januari 2006 vann Hamas parlamentsvalen på de ockuperade palestinska områdena. Valet uppfyllde alla krav för att kunna klassas som ett demokratiskt val. Internationella valobservatörer

Inlämnad: 2007-01-10 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:85 av Linde, Hans (v)

den 22 november Interpellation 2006/07:85 Folkmordet i Ottomanska riket 1915 av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Den 19 oktober 2006 fann de kurdiska byborna i Xirabebaba, vars turkiska namn är Kuru, när de skulle begrava en avliden bybo en stor massgrav. Massgraven upptäcktes bredvid en grotta som

Inlämnad: 2006-11-22 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Folkmordet i Ottomanska riket 1915

Interpellation 2006/07:25 av Linde, Hans (v)

den 20 oktober Interpellation 2006/07:25 Hotet mot den demokratiskt valda regeringen i Bolivia av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Våld och krypskytte mot den bolivianska demokratin Bolivias folkvalda regering har på senare tid utsatts för flera angrepp från krafter som ser sina privilegier hotade.

Inlämnad: 2006-10-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:1 av Linde, Hans (v)

den 10 oktober Interpellation 2006/07:1 Sveriges deltagande i ISAF:s styrka i Afghanistan av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m De 5 oktober övertog den Natoledda ISAF-styrkan, där Sverige deltar, ansvaret för säkerheten i hela Afghanistan från USA:s armé. Mandatet för ISAF-styrkan har därigenom kraftigt

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Carl Bildt (M)