Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1363 av Andersson, Sten (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1363 av Sten Andersson m till statsrådet Britta Lejon om avsked på grund av politisk åsikt FN:s fri- och rättighetsartiklar ger människan rätt ha politiska åsikter, rätt att yttra och organisera sig. Därför bör ingen avskedas från arbete på grund av politisk åsikt. Nyligen blev en person

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1345 av Nyström, Elizabeth (m)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1345 av Elizabeth Nyström m till statsminister Göran Persson om information till styrelse och anställda i statliga verk Till skillnad mot i aktiebolag är det inte styrelsen utan regeringen som tillsätter och avskedar direktörer i statliga verk. För styrelserna i nämnda verk kommer förändringar

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1341 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1341 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om kostnader för flytt av SWEDINT Enligt riksdagsmajoritetens beslut ska försvarets internationella kommando SWEDINT:s verksamhet flyttas från Almnäs, Södertälje, till Stockholm/Kungsängen. Det talades, i underlaget före

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1254 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1254 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen till hemvärnet Den svenska armén har, i modern tid, reducerats från 36 brigader till fyra. Mål har också satts för hemvärnets storlek i dag. Vad jag förstår har hemvärnets vikt ökat avsevärt efter reduceringen

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1240 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1240 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om bandvagnar till kommunernas räddningsstationer Vid många deltidsbrandkårer och då handlar det förstås ofta om landets glesbygd saknas bandvagnar. Självklart är detta en fråga för landets kommuner, men vi känner alla till

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1192 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1192 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas dagpenning Storleken på dagpenningen för de värnpliktiga har diskuterats många gånger. I dagsläget är dagpenningen 40 kr. I senaste numret av Värnpliktsnytt görs en intressant och tankeväckande jämförelse mellan

Inlämnad: 2000-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1105 av von Sydow, Tullia (s)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1105 av Tullia von Sydow s till statsrådet Britta Lejon om arbetslinjen och staten som arbetsgivare Riksdagens revisorer riktade nyligen i rapporten Arbetslinjens tillämpning för äldre kritik mot att staten som arbetsgivare inte följde de principer för arbetsmarknadspolitiken som dragits

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1073 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1073 av Carl Fredrik Graf m till försvarsminister Björn von Sydow om Pyroteknikutredningen Pyroteknikutredningen SOU 1999:128 har föreslagit ett förbud mot smällare från den 1 december 2000. I Sverige finns ett antal småföretag i fyrverkeriebranschen. Det är viktigt att dessa företag får

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1039 av Hansson, Roy (m)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1039 av Roy Hansson m till försvarsminister Björn von Sydow om försöksverksamhet för samordning mellan militär och civil verksamhet Beslutet om Det nya försvaret innehöll bl.a. att riksdagen gav regeringen till känna att försöksverksamhet för samordning av militär och civil verksamhet ska

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:952 av Lindström, Olle (m)

den 17 maj Fråga 1999/2000:952 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om svensk FN-trupp i södra Libanon FN har nu bett Sverige genom en informell förfrågan den 26 april att snabbt ställa upp med en svensk FN-styrka som ska förstärka den befintliga FN-styrkan Unifil i södra Libanon nu när Israel

Inlämnad: 2000-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:835 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 14 april Fråga 1999/2000:835 av Carl Fredrik Graf m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarets krigsorganisation Riksdagsmajoriteten har genom riksdagsbeslutet nyligen beslutat om radikala nedskärningar och förändringar av Försvarsmakten. Traditionellt har det svenska försvaret haft en krigsorganisation.

Inlämnad: 2000-04-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:810 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 10 april Fråga 1999/2000:810 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrarna Jag har tidigare, i en motion, tagit upp problemet och möjligheterna till en samordning av räddningsdelen, med de statligt ägda helikoptrarna. Nu kan man i medier läsa om hur säkerheten till sjöss hotas.

Inlämnad: 2000-04-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:782 av René, Inger (m)

den 31 mars Fråga 1999/2000:782 av Inger René m till försvarsminister Björn von Sydow om kustnära helikoptrar Försvaret säger upp avtalet med Sjöfartsverket om helikopterberedskapen för räddningstjänsten längs den svenska kusten. I dag har vi, tack vare samarbetet mellan Sjöfartsverket och försvaret, en beredskap av

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:271 av Lundgren, Bo (m)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:271 av Bo Lundgren m till statsminister Göran Persson om försvarsövningen med Ryssland Det efterhand upptrappade kriget i Tjetjenien har nu pågått i ett halvår. Bakgrunden var den omfattande terrorismen i Dagestan, med ursprung i Tjetjenien, och de terroristattentat som i slutet

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:644 av Ekendahl, Maud (m)

den 1 mars Fråga 1999/2000:644 av Maud Ekendahl m till försvarsminister Björn von Sydow om F 10 i Ängelholm En allt starkare politisk majoritet växer fram för att bevara det nedläggningshotade F 10 i Ängelholm. Om beslutet blir så borde det vara rimligt att se över vissa delar i kommande helikopterorganisation. Det

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:643 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:643 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets utveckling I oktober 1999 frågade jag i samma ärende. Statsrådets sista meningar i svaret löd då: Hemvärnet har och kommer att ha en betydelsefull roll i vårt totalförsvar även i framtiden. Rekryteringen till

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:641 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:641 av Cristina Husmark Pehrsson m till försvarsminister Björn von Sydow om utvecklingsförbanden Långt gångna åtgärder har vidtagits vid de s.k. avvecklingsförbanden när det gäller att överlämna materiel och utbildningsanordningar t.ex. simulatoranläggningar till de s.k. utvecklingsförbanden.

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:624 av Hägg, Carina (s)

den 23 februari Fråga 1999/2000:624 av Carina Hägg s till statsrådet Leif Pagrotsky om export av pornografiskt material Den negativa inverkan pornografi har på människor och samhälle liksom rätten att kunna välja bort pornografi är nu i fokus i Sverige. Jag har, bl.a. i motionsform, tagit upp pornografiska sändningar

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Paginering