Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2010/11:180 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:180 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Över stora delar av jorden möter män och kvinnor inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 37 procent av världens kvinnor lever

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2010/11:178 av Linde, Hans (V)

den 2 februari Interpellation 2010/11:178 Finansiering av ambassader med biståndsmedel av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Regeringen, med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen, har under flera år sagt sig vilja höja ambitionen när det gäller svenskt utvecklingssamarbete genom höjd kvalitet

Inlämnad: 2011-02-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av ambassader med biståndsmedel

Interpellation 2007/08:484 av Linde, Hans (v)

den 10 mars Interpellation 2007/08:484 Millenniemålen av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m År 2000 enades världens länder om de åtta så kallade millenniemålen. Till 2015 ska bland annat fattigdomen halveras, spridningen av hiv/aids stoppas, alla barn erbjudas grundskoleutbildning och barna- och mödradödligheten

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Millenniemålen

Interpellation 2007/08:116 av Linde, Hans (v)

den 6 november Interpellation 2007/08:116 Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Det svenska biståndet i Nicaragua inleddes 1979, under den dåvarande borgerliga regeringen. Sverige har länge varit en av de största givarna till landet 2006 uppgick det samlade

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua

Interpellation 2006/07:470 av Linde, Hans (v)

den 13 april Interpellation 2006/07:470 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Varje år dör ca 70 000 kvinnor till följd av osäkra aborter. Varje minut dör en kvinna på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Drygt

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet