Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2122 av von Sydow, Henrik (m)

den 12 september Fråga 2005/06:2122 av Henrik von Sydow m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Riskanalyser mot korruption i staten På två år har antalet inkomna ärenden hos riksenheten mot korruption nästan fördubblats. Samtidigt har Riksrevisionen tidigare påpekat att medvetenheten om problemet fortfarande är

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2037 av Andersson, Magdalena (m)

den 18 augusti Fråga 2005/06:2037 av Magdalena Andersson m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Sävsjö kommun och utjämningsbidraget I Sävsjö kommun finns en stor verksamhet inom LSS-området. Mycket stor i förhållande till Sävsjös folkmängd. Till stor del beror detta på att det funnits ett flertal vårdhem i kommunen,

Inlämnad: 2006-08-18 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1891 av von Sydow, Henrik (m)

den 29 juni Fråga 2005/06:1891 av Henrik von Sydow m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Statsministerns särskilda ställning i regeringens chefspolicy I regeringens officiella chefspolicy från den 16 februari 2005 ges statsministern en särskild ställning i regeringens utnämningspolitik. Under rubriken Kvalificerat

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1861 av Hammarbergh, Krister (m)

den 20 juni Fråga 2005/06:1861 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Brister i förvaltningspolitiken Riksrevisionen har i flera granskningar konstaterat brister i regeringens och myndigheternas styrning, samordning och uppföljning av den statliga förvaltningen. Följderna blir bland annat

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1820 av Hammarbergh, Krister (m)

den 14 juni Fråga 2005/06:1820 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Offentlig upphandling I en rapport från Riksrevisionen som utkom för en kort tid sedan framkom att den statliga granskningen av offentlig upphandling är ineffektiv. Det framgick också att NOU Nämnden för offentlig upphandling

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:391 av von Sydow, Henrik (m)

den 5 maj Interpellation 2005/06:391 av Henrik von Sydow m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Ansvaret för korruption i staten Självbelåtenhet är korruptionens bästa vän uttalar ofta David Nussbaum, chef för den internationella och fristående antikorruptionsorganisationen Transparency International. Det är samma

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvaret för korruption i staten

Interpellation 2005/06:360 av Järrel, Henrik S (m)

den 21 april Interpellation 2005/06:360 av Henrik S Järrel m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Osund kommunal konkurrens Det har visat sig att vissa verksamheter som kommuner bedriver tenderar att konkurrera på ett osunt sätt, till exempel genom att varor och tjänster underprissätts eller korssubventioneras

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Osund kommunal konkurrens

Skriftlig fråga 2005/06:1388 av Olsson, Kent (m)

den 7 april Fråga 2005/06:1388 av Kent Olsson m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Aktörer på den svenska pokermarknaden I november 2005 fick Svenska Spel sitt tillstånd för att bedriva pokerspel på nätet. Svenska Spel var så säkra på sitt tillstånd att de körde i gång förberedelserna redan innan de fick sitt

Inlämnad: 2006-04-07 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1386 av Björling, Ewa (m)

den 7 april Fråga 2005/06:1386 av Ewa Björling m till justitieminister Thomas Bodström s Internationella rekommendationer mot penningtvätt och finansiering av terrorism Ett viktigt sätt att förebygga terrorism och hot mot samhällets ekonomiska säkerhet är att strypa finansiella tillgångar för terrororganisationer

Inlämnad: 2006-04-07 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1345 av Axén, Gunnar (m)

den 31 mars Fråga 2005/06:1345 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Säkerheten för nätpokerspelare hos Svenska Spel Frågorna inför Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden har varit många. Upphandlingen har ifrågasatts och är nu ett fall för domstol. Trots oklarheter har Svenska Spel gått vidare

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1325 av Green, Monica (s)

den 30 mars Fråga 2005/06:1325 av Monica Green s till statsrådet Sven-Erik Österberg s 24-timmarsmyndigheten Fler och fler medborgare använder sig av ny teknologi för att kontakta myndigheter och företag vilket är mycket glädjande. Även myndigheternas och företagens arbete med att öka sin tillgänglighet bland annat

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:328 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 29 mars Interpellation 2005/06:328 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Sven-Erik Österberg s Upphandlingskommittén och ratificeringen av ILO-konvention 94 Upphandlingsutredningen fick i ett tilläggsdirektiv uppdrag att utreda möjligheterna för Sverige att ratificera den internationella arbetsorganisationen

Inlämnad: 2006-03-29 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1305 av Axén, Gunnar (m)

den 24 mars Fråga 2005/06:1305 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Svenska Spels expansion till bingohallar Den svenska bingoverksamheten är ett sätt för många folkrörelser och idrottsföreningar att delvis finansiera sin verksamhet. Detta görs ofta i bingoallianser där flera olika föreningar

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1272 av Olander, Ronny (s)

den 23 mars Fråga 2005/06:1272 av Ronny Olander s till statsrådet Sven-Erik Österberg s Utlandsfödda företagares möjligheter att få lån och krediter Det är svårt för företagare födda utomlands att få lån och krediter. Andelen utlandsfödda företagare som sökt men inte fått lån har ökat under de senaste åren, enligt

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1171 av Sundell, Ola (m)

den 10 mars Fråga 2005/06:1171 av Ola Sundell m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommuner som bedriver lotterier I en ledare i Dagens Nyheter den 8 mars redovisar ledarskribenten Malin Siwe lydelsen av kommunallagens andra paragraf. Där står: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1095 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 24 februari Fråga 2005/06:1095 av Camilla Sköld Jansson v till finansminister Pär Nuder s Sysselsättningsmål för Riksbanken Torsdagen den 23 februari offentliggjorde Riksbanken ytterligare en räntehöjning. Detta trots försämrade arbetslöshetssiffror för januari och en inflation som är på nedåtgående. Från många

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1035 av von Sydow, Henrik (m)

den 16 februari Fråga 2005/06:1035 av Henrik von Sydow m till finansminister Pär Nuder s Riksbankens oberoende och socialdemokratiska utspel Det är fullständigt fel.Så kommenterade Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog TT den 14 februari förslaget om möjliga räntehöjningar av Riksbanken. Regeringspartiets

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1002 av Engström, Marie (v)

den 14 februari Fråga 2005/06:1002 av Marie Engström v till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kostnaderna vid betalning med kontokort Under lång tid har det från många håll framhållits att det ligger ett värde i att kontanthanteringen minskar. För en tid sedan uppmanade bankföreningen bankerna att sänka avgifterna

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1001 av Damberg, Mikael (s)

den 13 februari Fråga 2005/06:1001 av Mikael Damberg s till statsrådet Sven-Erik Österberg s Bankernas ansvar I dag stängs Svensk Kassaservice i Bergshamra, Solna, en utveckling som vi också kan se i flera kommuner i Stockholms län men även i andra delar av landet. Det finns en utbredd oro för att det nu kommer att

Inlämnad: 2006-02-13 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:933 av Kjellberg, Bertil (m)

den 3 februari Fråga 2005/06:933 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Lagen om offentlig upphandling När en kommun köper tjänster som till exempel sopförbränning eller sophämtning kräver lagen om offentlig upphandling LOU att en offentlig upphandling sker av tjänsterna. Syftet med den offentliga

Inlämnad: 2006-02-03 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Paginering