Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:326 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 22 november Fråga 2007/08:326 Japans valjakt av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Andreas Carlgren c År 1966 infördes ett internationellt stopp för fångst av knölvalar. Det står nu dock klart att Japan planerar att återuppta jakten. Miljövårdare i väst framhåller att arten fortfarande är mycket

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2001/02:1196 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1196 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Försvarsutskottet riktar i sitt betänkande angående samhällets räddningstjänst och sotningsväsende m.m. ovanligt allvarlig kritik mot regeringen för att denna inte har lagt fram förslag om att avveckla

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:347 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 2001/02:347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om beredskapen vid oljekatastrofer i Östersjön Enligt proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap anser regeringen att beredskapen är godtagbar mot olyckor vid transport av farligt gods och

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:862 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars Fråga 2001/02:862 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lena Sommestad om ökad risk för miljökatastrof i Östersjön Den ryska oljehamnen Primorsk, i Finska viken, har nu tagits i bruk. Detta innebär att transportvolymen av råolja ökar kraftigt genom Östersjön. Det beräknas att 200 000300 000 ton

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om Muskövarvet Muskövarvets framtid är under utredning. I debatten förekommer det enligt uppgift ett förslag om att flytta hela eller delar av den militära verksamheten vid Berga till Muskö. Eftersom ett

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige minskar. Trots detta faktum väljer näringsministern att syssla med ordlekar. Han tycks vilja ha en debatt om begreppet genuint nystartade företag i förhållande

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:555 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:555 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Antalet nyregistrerade företag minskade så kraftigt förra året att till och med Patent- och registreringsverket blev tagna på sängen. Antalet nyregistrerade bolag minskade med hela 16,2 Tillbakagången

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:554 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:554 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om finansieringen av väg 73 Stockholmsberedningen lämnade i förra veckan över sitt förslag till hur man ska lösa trafiken för Stockholmsregionen. Förslaget innebär bl.a. att det nu finns en dokumenterat mycket stor

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:480 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:480 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för åtgärder beträffande strandade fartyg och vrak Det finns ingen enhetlig eller hanterlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter när det gäller hur man ska åtgärda övergivna och strandade fartyg

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: statsrådet Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:404 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 december Fråga 2001/02:404 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om samråd med små och medelstora företag Enligt en OECD-undersökning ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller samråd med små och medelstora företag om nya regler på tre undersökta områden. När det gäller arbetsrätt

Inlämnad: 2001-12-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:286 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 november Fråga 2001/02:286 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnad av väg 73 Stockholmsregionen är den enda region i landet där trafikolyckorna ökar. Väg 73 är en av landets mest olycksdrabbade vägar. Under oktober och november 2001 har det dessvärre inträffat hela

Inlämnad: 2001-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:193 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 november Fråga 2001/02:193 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om Postens avgifter Den 1 november i år införde Posten en ny avgift på dagskasseinsättningar för företag. Det finns två olika prislistor. Avgiften kan variera beroende på om man har avtal eller inte. Avgift tas bl.a.

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1373 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1373 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om väg 73 Miljöpartiet, ett av regeringens stödpartier, har nyligen uttalat att man inte vill medverka till ytterligare en enda meter motorväg. Metoden för dem är att inte anslå nya medel till nyinvesteringar i vägar.

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1370 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1370 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Frågan om att slopa sotningsmonopolet har utretts flera gånger. Nyligen kom ännu en utredning fram till att det finns klara fördelar med att det kommunala sotningsmonopolet avskaffas. Ansvaret

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:632 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 5 februari Fråga 2000/01:632 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om information om pyrotekniska produkter Det är med glädje som jag och många med mig kan konstatera att smällare nu är förbjudna. Tyvärr har det dock varit lite si och så med efterlevnaden och dessutom har ett antal

Inlämnad: 2001-02-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:344 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 december Fråga 2000/01:344 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om transportfrågor i Stockholmsregionen Jag har i motioner, interpellationer och frågor mycket starkt agerat för att väg 73 på sträckan ForsÄlgviken HaningeNynäshamn snarast ska byggas ut till fyrfilig väg. Nuvarande

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:343 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 december Fråga 2000/01:343 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen Jag har i motioner, interpellationer och frågor mycket starkt agerat för att väg 73 på sträckan ForsÄlgviken HaningeNynäshamn snarast ska byggas ut till fyrfilig väg. Nuvarande vägsträcka

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:99 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 november Interpellation 2000/01:99 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om väg 73 För att en region eller en kommun ska bli attraktiv för både enskilda medborgare och företag krävs en väl fungerande infrastruktur. I infrastrukturen är vägar av väsentlig betydelse. För hela Södertörns

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:840 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Fråga 1999/2000:840 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om flygplats på Södertörn Frågan om ytterligare en flygplats i Stockholmsområdet har varit och är fortfarande föremål för omfattande utredningar. Just nu är ett förslag från Luftfartsverket ute på en bred remissrunda.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:606 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 februari Fråga 1999/2000:606 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om förändring av farledsspråk Sjöfartsverket föreslår förändringar i farledsspråket. I lotsreglementet 28 står det att farledsspråket i svenska vatten ska vara svenska och engelskaFörslaget innebär att svenska

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering