Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1416 av Flyborg, Eva (fp)

den 14 september Fråga 1999/2000:1416 av Eva Flyborg fp till finansminister Bosse Ringholm om statens aktieaffärer Regeringen har enligt uppgift köpt upp aktier i OM StockholmsbörsenAffären väcker en del frågor t.ex. om det har varit fråga om insiderhandel. Men det väcker också frågan om vilka avsikterna är bakom regeringens

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1377 av Örnfjäder, Krister (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1377 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten I medierna så har man under den senaste tiden diskuterat taxeringen av fastigheter och den högre fastighetsskatt som blir av densamma efter år 2001. Diskussionsnivån är hög och beror på de kraftiga höjningar

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1332 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1332 av Lena Sandlin-Hedman s till finansminister Bosse Ringholm om differentierade alkoholskatter I de skandinaviska länderna ses alkoholpolitiken i huvudsak som en del av välfärdspolitiken. I flera EU-länder betraktas alkoholdrycker som jordbruks- eller industriprodukter och hanteras

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1193 av Lönnroth, Johan (v)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1193 av Johan Lönnroth v till statsminister Göran Persson om Sverige och euron Den svenska regeringen har hittills sagt att frågan om ett svenskt EMU-deltagande ska avgöras i en svensk folkomröstning och att Sverige självt väljer om och när vi ska gå med. I Europeiska centralbankens konvergensrapport

Inlämnad: 2000-07-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1065 av Karlsson, Anders (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1065 av Anders Karlsson s till finansminister Bosse Ringholm om utländska företagare som billig arbetskraft I Dagens Nyheter den 17 november kunde vi läsa under rubriken Polska företagare billig arbetskraft att polska enmansföretag arbetade i Sverige utan arbetstillstånd. Konsultföretag i

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1063 av Norlander, Göran (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1063 av Göran Norlander s till statsminister Göran Persson om kompensation för långa resor Bensinpriset har stigit kraftigt på senare tid till följd av ökade råoljepriser och nu har det passerat tiokronorsspärren. För oss som bor i glest befolkade delar av landet med långa avstånd och otillräckliga

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:932 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 11 maj Fråga 1999/2000:932 av Siw Wittgren-Ahl s till finansminister Bosse Ringholm om sänkt moms för nöjesparker Det är av yttersta vikt att nöjesparker kan konkurrera med det övriga kulturutbudet på lika villkor. Om man sänker momsen för djurparker innebär det att de flesta stora besöksmål i Sverige har 6 moms.

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:351 av Brendt, Agneta (s)

den 13 april Interpellation 1999/2000:351 av Agneta Brendt s till finansminister Bosse Ringholm om Tobinskatt I dag globaliseras ägandet alltmer och aktiekapital strömmar över gränserna. Dagligen omsätts enormt stora valutabelopp på de internationella kapitalmarknaderna. Endast en liten del av de vinster som görs används

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:766 av Bjälkebring, Charlotta L (v)

den 28 mars Fråga 1999/2000:766 av Charlotta L Bjälkebring v till justitieminister Laila Freivalds om kasinoverksamhet och brottsstatistik Regeringen har beslutat att kasinon av internationell typ ska få inrättas i en första omgång i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. I Brottsförebyggande rådets BRÅ remissvar

Inlämnad: 2000-03-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:761 av Ringman, Agneta (s)

den 27 mars Fråga 1999/2000:761 av Agneta Ringman s till finansminister Bosse Ringholm om åtgärder mot handeln med skalbolag Det är ett känt faktum att åtskilliga miljarder undanhålls i skatteintäkter genom den utbredda ekonomiska brottsligheten. Det är angeläget att kraftfulla insatser görs för att komma till rätta

Inlämnad: 2000-03-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:693 av Olander, Ronny (s)

den 13 mars Fråga 1999/2000:693 av Ronny Olander s till finansminister Bosse Ringholm om skattesubvention för friskvård Friskvård är en viktig och välbehövd ingrediens på alla arbetsplatser. Därför har riksdagen beslutat att ge arbetsgivare skattesubvention för att de ska kunna erbjuda sina anställda olika motionsformer

Inlämnad: 2000-03-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:633 av Söderdahl, Willy (v)

den 25 februari Fråga 1999/2000:633 av Willy Söderdahl v till finansminister Bosse Ringholm om fördelningen av medel till euroinformation Enligt ett meddelande daterat den 2 februari 2000 ska kommissionen inleda sista fasen av informationskampanjen om euron. Länder som ännu inte infört den gemensamma valutan står i

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:260 av Jonsson, Elver (fp)

den 24 februari Interpellation 1999/2000:260 av Elver Jonsson fp till socialminister Lars Engqvist om införselreglerna för alkohol EU-förhandlingar i socialt perspektiv Kring de pågående samtalen och förhandlingarna om den svenska alkoholpolitiken i EU-perspektiv framöver har det blossat upp en häftig massmedial debatt.

Inlämnad: 2000-02-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:610 av Beijer, Lennart (v)

den 23 februari Fråga 1999/2000:610 av Lennart Beijer v till statsrådet Ulrica Messing om beskattning av idrottsmäns resor Skattereglerna för idrottsföreningar är otidsenliga. I dagsläget tvingas i princip alla idrottsföreningar att bryta mot lagen eller rättare sagt chansa på att de inte blir föremål för revision.

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:595 av Pehrson, Johan (fp)

den 22 februari Fråga 1999/2000:595 av Johan Pehrson fp till finansminister Bosse Ringholm om frågesport i TV Efter radio- och TV-branschens avreglering har olika slags frågesporter blivit allt vanligare. Enligt branschbedömare används årligen mellan 10 miljoner och 20 miljoner kronor till vinstmedel i svenska frågesporter

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:582 av Pehrson, Johan (fp)

den 17 februari Fråga 1999/2000:582 av Johan Pehrson fp till finansminister Bosse Ringholm om momsbedrägerier Situationen inom skattemyndigheter i Sverige är tuff. Arbetsbelastningen är på många plaster orimlig. En följd av detta blir sämre kontroll. Det s.k. skattefelet anses vara av betydande omfattning. Genom Sveriges

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:222 av Pilsäter, Karin (fp)

den 9 februari Interpellation 1999/2000:222 av Karin Pilsäter fp till finansminister Bosse Ringholm om förutsättningar för långsiktig tillväxt Just nu går det mycket bra för svensk ekonomi. Tillväxten för föregående år ser ut att överträffa även de uppreviderade prognossiffrorna. Statsfinanserna har förbättrats, utgiftstaken

Inlämnad: 2000-02-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering