Dokument & lagar (119 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1323 av Pettersson, Marina (s)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1323 av Marina Pettersson s till justitieminister Thomas Bodström om fakturering av Internettjänster Det har i Sverige under senaste året förekommit i stor skala att upphovsmän lurat tusentals människor att betala för en tjänst som han eller hon ej tagit del av. Till åklagarmyndigheten

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1311 av Hägg, Carina (s)

den 15 augusti Fråga 2002/03:1311 av Carina Hägg s till försvarsminister Leni Björklund om värvning till andra länder Frågan om värvning av soldater till andra länder är förenligt med svensk lagstiftning och med våra internationella åtaganden måste klarläggas. Ett exempel på att det behovet är starkt är det faktum

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1307 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1307 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om utvärdering av omorganisationen av tingsrätterna Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1306 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1306 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrättsorganisationen Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat om en handlingsplan

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1305 av Persson, Catherine (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1305 av Catherine Persson s till justitieminister Thomas Bodström om Trelleborgs tingsrätt Enligt uppgift har Domstolsverket för avsikt att hemställa hos Justitiedepartementet att låta utreda hur Trelleborgs tingsrätt ska organiseras. Regeringen har tidigare beslutat om en handlingsplan

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1304 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1304 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om tillgång till juridisk hjälp Samhällets juridiska hjälp vid tvister eller brott kan ges i flera former. Särskilt viktigt är möjligheten till rättshjälp och rätten till en offentlig försvarare. Samtidigt lider Sverige en brist

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1303 av Pehrson, Johan (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1303 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om rätten till offentlig försvarare Rätten att förordnas en offentlig försvarare för den som misstänks för ett allvarligt brott är en fundamental rättsäkerhetsgaranti. Det är staten som till stora kostnader varje år i regel

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1289 av Strandberg, Torkild (fp)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1289 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om språktest inom polisen Poliskårens sammansättning bör spegla befolkningssammansättningen i Sverige. Detta är avgörande för att skapa ett förtroende för polisen hos hela befolkningen. Samtidigt måste höga och generella

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1288 av Strandberg, Torkild (fp)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1288 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om polisens uniformer Rikspolisstyrelsen har föreslagit att det ska bli tillåtet för poliser att i sitt arbete bära vissa etniska och religiösa kläder till exempel huvudduk eller turban. Anledningen är att polisen säger

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1275 av Hägg, Carina (s)

den 5 augusti Fråga 2002/03:1275 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om mc-gäng och prostitution Motorcykelträffar är en populär företeelse under sommaren. Inte bara mc-förarna utan också de flesta invånarna på de orter där träffarna arrangeras uppskattar dem. Men det finns en typ av mc-aktiviteter

Inlämnad: 2003-08-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1273 av Härstedt, Kent (s)

den 4 augusti Fråga 2002/03:1273 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till borgerliga vigselförrättare Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad ända sedan 1985, alltså i 18 år och kan knappast i dag uppfattas som en skälig kompensation för det arbete dessa

Inlämnad: 2003-08-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1267 av Hägg, Carina (s)

den 29 juli Fråga 2002/03:1267 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om incestoffers besök på fängelse Kriminalvården ska i samband med fråga om besök beakta utsatta kvinnors situation. Dessa kvinnor behöver stöd, skydd och hjälp för att kunna förändra sin livssituation. Mannen ska inte ges stöd att

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1254 av Strandberg, Torkild (fp)

den 21 juli Fråga 2002/03:1254 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om antal miljöbrott som leder till åtal Få av de miljöbrott som anmäls av landets åklagare leder till åtal. Detta är allvarligt ur flera aspekter. För det första innebär det naturligtvis att miljön skadas. För det andra undergräver

Inlämnad: 2003-07-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1243 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1243 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström om utnämning av polisnämnder En polisstyrelse för ett läns polismyndighet har möjlighet att inrätta en eller flera polisnämnder för att under styrelsen leda polismyndigheten. Det är dock en uppenbar brist att det i lagen inte

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1242 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1242 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström om partnerskapslagen och 1931 års nordiska familjerättsliga konvention En av ytterst få kvarvarande juridiska skillnader mellan äktenskap och registrerat partnerskap är att bestämmelserna i förordningen 1931:429 om vissa internationella

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1227 av Krantz, Tobias (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1227 av Tobias Krantz fp till justitieminister Thomas Bodström om brottsligheten under sommaren Under juli och augusti tar många svenskar semester. Tyvärr tar inte brottsligheten ledigt. I juli och augusti förra året anmäldes sammanlagt 220 484 brott i riket. Sedan 1998 har antalet anmälda

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1226 av Grönlund, Anna (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1226 av Anna Grönlund fp till justitieminister Thomas Bodström om polisbristen i Norrbotten Polisbristen i Sverige är ett känt faktum. Och i vissa delar av landet, exempelvis i Norrbotten, är situationen akut. 49 av de poliser som arbetar i de mer glest bebyggda områdena kan inte räkna med

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1224 av Strandberg, Torkild (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1224 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om antalet platser på landets fängelser Häktena i Sverige är ofta överbelagda. Det innebär bland annat att häktade ofta får dela cell. Orsaken till detta är bland annat att fängelserna är fulla, vilket bromsar vidareföringen

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1182 av Härstedt , Kent (s)

den 26 juni Fråga 2002/03:1182 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om skuldsatta barn Enligt kronofogdens register är tusentals barn satta i skuld av sina föräldrar. Skulderna består till största delen av skatteskulder. Men andra exempel inkluderar föräldrar som skriver över sina bilar till sina

Inlämnad: 2003-06-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)