Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2009/10:74 av Hagberg, Christin (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:74 Pensionärsskatten i Skåne av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skåne har ca 220 000 ålderspensionärer på en befolkning av 1,2 miljoner, det vill säga 18 procent av befolkningen. Siffran överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet ålderspensionärer i Skåne

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:289 av Hagberg, Christin (s)

den 17 mars Interpellation 2009/10:289 Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Energi- och koldioxidskatt på fossilt kol i visst hushållsavfall som förbränns infördes den 1 juli 2006. Den så kallade ASKA-utredningen föreslog i betänkandet

Inlämnad: 2010-03-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning

Interpellation 2009/10:288 av Hagberg, Christin (s)

den 17 mars Interpellation 2009/10:288 Skatteverkets resurser av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skattebortfallet via omedvetna fel och fusk har uppskattats till 133 miljarder. Vi socialdemokrater har i våra budgetar under valperioden krävt ökade resurser till Skatteverket, inte minst för att

Inlämnad: 2010-03-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatteverkets resurser

Skriftlig fråga 2009/10:154 av Hagberg, Christin (s)

den 5 november Fråga 2009/10:154 Hot mot EU:s utsläppshandel av Christin Hagberg s till miljöminister Andreas Carlgren c För perioden 20082012 har EU-kommissionen satt ett tak för hur stora koldioxidutsläppen i medlemsländerna får vara inom ramen för handeln med utsläppsrätter. Varje land får en tilldelning som

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:152 av Hagberg, Christin (s)

den 5 november Fråga 2009/10:152 Balansen mellan resurser till och arbetsuppgifter för Skatteverket av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m I regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet återges Skatteverkets påpekande om att propositionen innebär nya åtaganden för verket.

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:726 av Hagberg, Christin (s)

den 15 april Fråga 2009/10:726 Tillståndsprövningen av Shells provborrning av Christin Hagberg s till näringsminister Maud Olofsson c Energiföretaget Shell har av Bergstaten och länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun. Provborrningen har genomförts och är avslutad.

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:120 av Hagberg, Christin (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:120 Straffskärpning för alkoholsmuggling av Christin Hagberg s till justitieminister Beatrice Ask m Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Sorad vid Stockholms universitet kartlägger svenskarnas alkoholvanor genom att intervjua 1 500 svenskar varje månad. Sorads kartläggningar

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:119 av Hagberg, Christin (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:119 Skatt på fluorerade växthusgaser av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Ett av Klimatberedningens förslag var att införa en skatt som stimulerar utbyte av stora kyl- och frysanläggningar och luftkonditioneringsanläggningars köldmedium från fluorerade gaser. Utredningen

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:131 av Hagberg, Christin (s)

den 26 oktober Fråga 2009/10:131 Pensionärsskatten i Skåne av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skåne har ca 220 000 ålderspensionärer på en befolkning av 1,2 miljoner, det vill säga 18 procent av befolkningen. Siffran överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet ålderspensionärer i Skåne ökar

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)