Dokument & lagar (202 träffar)

Interpellation 2008/09:373 av Pärssinen, Raimo (s)

den 27 februari Interpellation 2008/09:373 Skattefusk, svartjobb och taxinäringen av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Skatteverket har under tre år intensivt arbetat med skattekontroll av taxibranschen, främst i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt finns 7 600 taxiföretag

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:592 av Johnson, Jacob (v)

den 25 augusti Interpellation 2008/09:592 Åtaganden i Baltic Sea Action Plan av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I november 2007 antog miljöministrarna runt Östersjön en strategi Baltic Sea Action Plan för att uppnå en god miljöstatus i Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021. Strategin

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:179 av Brodén, Anita (fp)

den 2 december Interpellation 2008/09:179 Uppvärdering av friluftsrörelsens arbete av Anita Brodén fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De svenska friluftsorganisationerna har nära två miljoner medlemmar som engagerar sig inom olika verksamheter som scouter, cykling, hundar, orientering, vandring och

Inlämnad: 2008-12-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:352 av Pärssinen, Raimo (s)

den 20 februari Interpellation 2008/09:352 Skattesänkningarna och fördelningspolitiken av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Den gemensamma välfärdens ryggrad är vård, skola och omsorg. Den produceras och finansieras gemensamt genom stat, landsting och kommuner. Vi har i Norden valt en väg att

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:391 av Eneroth, Tomas (s)

den 9 mars Interpellation 2008/09:391 Förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Bilförsäljningen fortsätter att rasa dramatiskt i Sverige. Inte minst drabbar detta de svenska biltillverkarna där hemmamarknaden är mycket viktig och

Inlämnad: 2009-03-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:408 av Green, Monica (s)

den 12 mars Interpellation 2008/09:408 Medveten och kontinuerlig politik för ökad jämställdhet av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige behöver en medveten och kontinuerlig politik för ökad jämställdhet. Regeringens politik gynnade männen i högkonjunktur. Skattesänkningarna

Inlämnad: 2009-03-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:472 av Green, Monica (s)

den 23 april Interpellation 2008/09:472 Regeringens politik och vallöften av Monica Green s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den nuvarande regeringen gick till val på fler jobb och tog också äran åt sig för de jobb som strömmade till under högkonjunkturen. Efter ett år i regeringsställning skrev de borgerliga

Inlämnad: 2009-04-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:534 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:534 Behovet av en aktiv finanspolitik av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Arbetslösheten fortsätter att öka och trots att både opposition, representanter för näringsliv och SKL föreslår åtgärder kvarstår regeringens passivitet. Till och med regeringens finanspolitiska

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:234 av Green, Monica (s)

den 22 december Interpellation 2008/09:234 Ekonomisk trygghet av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Regeringen har kraftigt försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Det gjorde regeringen med motiveringen att det skulle ge mer jobb. Nu visar fakta att arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:228 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december Interpellation 2008/09:228 A-kassans förändring av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslöshetsförsäkringen, oftast omnämnd som a-kassan, har varit en viktig del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. I en rapport från TCO beskrivs numera a-kassan som en försäkring

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:292 av Björck, Patrik (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:292 Utanförskapet av Patrik Björck s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen skriver i RiR 2008:26: Avsaknaden av en klar definition av vad som utgör utanförskapet kan medföra problem för politikens inriktning. Om ett uttryckligt mål är att minska utanförskapet samtidigt

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:279 av Green, Monica (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:279 Begreppet utanförskap av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Arbetslösheten rusar i höjden, ungdomsarbetslöshetssiffrorna är än värre. Det finns en stor risk att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. Trots detta påstår regeringen att det så kallade

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:261 av Liljevall, Désirée (s)

den 20 januari Interpellation 2008/09:261 Efterbehandling av Oskarhamns hamnbassäng av Désirée Liljevall s till miljöminister Andreas Carlgren c Hamnbassängen i Oskarshamn är det mest prioriterade efterbehandlingsprojektet i Kalmar län för närvarande. En sanering bör komma i gång så fort som möjligt för att förhindra

Inlämnad: 2009-01-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2008/09:328 av Ygeman, Anders (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:328 Klimatförändringar och Världsbankens roll av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatförändringar drabbar fattiga människors och utvecklingsländers möjligheter till ekonomisk utveckling. Detta hotar möjligheterna att uppnå FN:s millenniemål. Rika länder

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatförändringar och Världsbankens roll

Interpellation 2008/09:327 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:327 Höga chefers bonusar och arvoden i storföretag av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sverige är ett väl rustat land med goda förutsättningar för en bra utveckling med stark ekonomi och nya jobb. Men regeringens oförmåga att hantera jobbkrisen slår hårt

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höga chefers bonusar och arvoden i storföretag

Interpellation 2008/09:277 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:277 Åtgärder mot jobbkrisen av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m Sverige har sedan det andra kvartalet år 2008 haft en negativ ekonomisk tillväxt. Antalet arbetslösa har på två år, enligt SCB, ökat med över 20 000 personer. Trots det allvarliga läget har regeringen

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot jobbkrisen

Interpellation 2008/09:272 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:272 Begreppet utanförskap av Peter Hultqvist s till finansminister Anders Borg m Representanter för de nuvarande regeringspartierna använde i valrörelsen begreppet utanförskap frekvent och på ett propagandistiskt sätt. I regeringsställning har ambitionen att minska det så kallade

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet utanförskap

Interpellation 2008/09:74 av Johansson, Lars (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:74 Tonnageskatt och utflaggning av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Den så kallade tonnageskatten innebär en fast beskattning och ersätter framför allt reavinstbeskattning. Rätt utformad är den i praktiken budgetneutral. Poängen för ett litet rederi är att

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tonnageskatt och utflaggning

Interpellation 2008/09:113 av Östros, Thomas (s)

den 12 november Interpellation 2008/09:113 Budget byggd på felaktiga prognoser av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m Tecknen på en ekonomisk avmattning har varit tydliga sedan årsskiftet. Nu är jobbkrisen här. Bara under oktober har närmare 20 000 löntagare varslats. Det betyder att detta blev den

Inlämnad: 2008-11-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Budget byggd på felaktiga prognoser

Interpellation 2008/09:106 av Pedersen, Peter (v)

den 11 november Interpellation 2008/09:106 Åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin av Peter Pedersen v till miljöminister Andreas Carlgren c Nyligen höjde bensinbolagen etanolpriset med 90 öre per liter. Detta sker samtidigt som bensinen är billigare än den varit på flera månader. Det här gör att

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin