Dokument & lagar (369 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1599 av Ertsborn, Jan (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1599 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om övergivna bilar utmed motorvägarna Dagligen kan vi som färdas på motorvägarna och för all del även på andra vägar konstatera att det utmed vägarna står övergivna bilar. Om dessa är så placerade att polisen inte bedömer att

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1571 av Löfstrand, Johan (s)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1571 av Johan Löfstrand s till statsrådet Ulrica Messing om lågprisflyget som hot mot arbetsrätt och flygsäkerhet Under de senaste åren har olika lågprisflygbolag slagit sig in på den svenska marknaden. Bolagen har redan från starten pressat priserna genom sämre arbetsvillkor för de anställda.

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1560 av Brodén, Anita (fp)

den 24 augusti Fråga 2003/04:1560 av Anita Brodén fp till statsrådet Ulrica Messing om vägar i Dalsland Oron är just nu stor i Dalsland. Efter Ulrica Messings tidigare löften om ett rejält statligt väganslag, för att komma till rätta med inte minst tjälsäkring av vägarna i Dalsland, kommer nu andra signaler från Näringsdepartementet.

Inlämnad: 2004-08-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1544 av Unander, Hans (s)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1544 av Hans Unander s till statsrådet Ulrica Messing om användning av insektsmedel vid skogsplantering Över hälften av Sveriges yta är täkt av skog och skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin. Regeringen har sedan lång tid tillbaka satt upp två mål för skogspolitiken,

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1537 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1537 av Nina Lundström fp till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffrens och anhörigas ställning För den person som blir dömd till rättspsykiatrisk vård är utgångspunkten att hemlandstinget betalar för vården samt utreder var denna ska bedrivas. Man tar då hänsyn till var den dömdes

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1526 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1526 av Solveig Hellquist fp till socialminister Lars Engqvist om kommunerna och äldrevården Regelbundet kommer rapporter om missförhållanden inom dagens äldrevård. Rapporterna handlar bland annat om att de gamla måste läggas alltför tidigt på kvällen på grund av personalbrist, att de får

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1524 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1461 av Bargholtz, Helena (fp)

den 27 juli Fråga 2003/04:1461 av Helena Bargholtz fp till socialminister Lars Engqvist om merkostnadsersättning för glutenintoleranta Människor som är glutenintoleranta tvingas till högre kostnader för sin mat än andra. Mjöl, bröd och pasta är exempel på livsmedel anpassade för dem, vilka är många gånger dyrare än

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1422 av Nylander, Christer (fp)

den 9 juli Fråga 2003/04:1422 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 I ett brev till regeringen skriver Vägverkets generaldirektör att ytterligare 1 miljard kronor behövs för att klara alla utlovade vägsatsningar i Sverige. Denna resursbrist kan tvinga Vägverket att ännu en gång

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1412 av Patriksson, Runar (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1412 av Runar Patriksson fp till statsrådet Ulrica Messing om regeringens utlovade väginvesteringar Enligt uppgift i dag, från Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, har regeringen givit tomma löften när det gäller flera väginvesteringar. Enligt Skogö saknar Vägverket en miljard kronor för

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1408 av Bengtsson, Anders (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1408 av Anders Bengtsson s till näringsminister Leif Pagrotsky om omställningsarbetet i Hässleholms kommun I propositionen Det nya försvaret 1999/2000:30 föreslog regeringen en avveckling av regementen i flera kommuner. En av de berörda kommunerna var Hässleholm. I samband med detta initierade

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1407 av Olander, Ronny (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1407 av Ronny Olander s till statsrådet Ulrica Messing om oljeutsläpp Nyligen upptäcktes ännu ett oljebälte utanför Skånes kust. Det tre kilometer långa oljebältet kom enligt medierapporter med stor sannolikhet från ett fartyg som rengjort sina tankar ute till havs. Samtidigt kan man konstatera

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1369 av Andreasson, Martin (fp)

den 22 juni Fråga 2003/04:1369 av Martin Andreasson fp till socialminister Lars Engqvist om utredning om transsexuellas situation Den 17 november 2003 meddelade socialminister Lars Engqvist i en interpellationsdebatt interpellation 2003/04:62 att det finns anledning att se över lagen om fastställande av könstillhörighet

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1339 av Olovsson, Fredrik (s)

den 15 juni Fråga 2003/04:1339 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping I Sörmland och Mälarregionen är resandet mycket omfattande. Alltfler arbetspendlar allt längre, vilket gör att arbetsmarknaderna växer ihop. Utvecklingen på Svealandsbanan och

Inlämnad: 2004-06-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1322 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1322 av Billy Gustafsson s till statsrådet Ulrica Messing om konkurrensneutrala lotsavgifter Norrköpings hamn är en av landets största hamnar, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av trafikverken

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1314 av Ångström, Yvonne (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1314 av Yvonne Ångström fp till statsrådet Ulrica Messing om statliga satsningar på bredbandsutbyggnad Staten har satsat totalt ca 8 miljarder kronor på utbyggnad av bredband i första hand parallell infrastruktur. Alla de miljarder som beviljats i form av statsbidrag har inte, vilket var riksdagens

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1313 av Wegendal, Lars (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1313 av Lars Wegendal s till statsrådet Ulrica Messing om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1286 av Thorén, Sverker (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1286 av Sverker Thorén fp till statsrådet Ulrica Messing om kontroll av tonnage Exporten av olja från ryska eller baltiska hamnar har ökat kraftigt under de senaste åren. Från de största hamnarna är ökningen 50 under perioden 19972000. Prognosen fram till år 2015 tyder på en fortsatt kraftig

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)