Dokument & lagar (112 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1588 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 31 augusti Fråga 2003/04:1588 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kommunernas tillsyn enligt djurskyddslagen Det är i kommunerna som den största delen av djurskyddsarbetet utförs. Riksrevisionen konstaterar dock RiR 2003:1 att ökningen av resurser inte medfört motsvarande ökning

Inlämnad: 2004-08-31 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1513 av Persson, Sven-Gunnar (kd)

den 11 augusti Fråga 2003/04:1513 av Sven-Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tävlingsveterinärer vid hästtävlingar I 33 djurskyddsförordningen finns en bestämmelse som innebär att det vid offentlig tävling med djur ska finnas en veterinär som förordnats av Jordbruksverket. Bestämmelsen

Inlämnad: 2004-08-11 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1494 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1494 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om import av salmonellasmittad kyckling En rapport från Livsmedelsverket visar att Sverige varje år lagligt importerar två miljoner kilo salmonellasmittat kycklingkött. Köttet importeras som köttberedning och köttberedningar

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1267 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1267 av Fredrik Olovsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om hästtandvård De senaste decennierna har antalet hästar i Sverige ökat kraftigt. Sektorn beräknas nu omsätta närmare 20 miljarder kronor och genererar sysselsättning för tiotusentals svenskar. Hästhållningen är viktig

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1245 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 25 maj Fråga 2003/04:1245 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhönslagens tillämpning Redan 1988 skrevs det in i djurskyddslagen att värphöns ska gå fritt. Med hänvisning till den lagen beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka kommun att en äggproducent ska skaffa

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1128 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 28 april Fråga 2003/04:1128 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skyddsjakt på rovdjur Naturvårdsverket vill underlätta för tamdjursägare att skydda sina rovdjur när rovdjur angriper. Man vill införa enklare regler. Enligt dessa ska ägaren få döda ett rovdjur som angriper. Först

Inlämnad: 2004-04-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1105 av Norlander, Göran (s)

den 22 april Fråga 2003/04:1105 av Göran Norlander s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om fastighetsmärklarnämnd till Härnösand I augusti 2002 var statsrådet Britta Lejon i Härnösand och presenterade ett förslag till att Fastighetsmäklarnämnden skulle lokaliseras till Härnösand. Snart har två år passerat

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1048 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 5 april Fråga 2003/04:1048 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om datum- och kvalitetsmärkning av ägg En stor del av de ägg som säljs i påsk är felmärkta. Under förra året inspekterade Livsmedelsverket knappt hälften av landets 140 äggpackerier. Det vanligaste felet var att äggförpackningarna

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1024 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 1 april Fråga 2003/04:1024 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om märkning av ägg Från och med 1 januari gäller nya märkningsregler för ägg inom EU. De nya reglerna innebär att alla hönsägg av klass A och tvättade ägg ska vara märkta med produktionsanläggningens särskiljande nummer

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:337 av Gustafsson, Holger (kd)

den 10 mars Interpellation 2003/04:337 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Djurskyddsmyndigheten Den 1 januari i år fick Sverige en ny Djurskyddsmyndighet. Detta som ett resultat av en lång diskussion om hur djurskyddet bäst ska organiseras. Resultatet blev inte riktigt vad många

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:853 av Frans, Joe (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:853 av Joe Frans s till statsrådet Pär Nuder om koscherslakt och tillämplig lagstiftning I Sverige finns det grupper som upplever att de inte fullt ut kan leva i enlighet med sin religiösa övertygelse utan att bryta mot svensk lagstiftning. Koscher- och halalslakt har diskuterats i Sverige

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:814 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 25 februari Fråga 2003/04:814 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om bidragsrätter för lantbrukare som ingått åtagande om restaurering av betesmark För att öka andelen värdefull slåtter- och betesmark erbjuds lantbrukare ersättning för restaurering av sådan mark. Ersättningen ges

Inlämnad: 2004-02-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:809 av Juholt, Håkan (s)

den 24 februari Fråga 2003/04:809 av Håkan Juholt s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om stöd till små och medelstora jordbruk Sverige måste arbeta för ökad frihandel som gagnar de fattiga länderna och för en förändring av EU:s jordbrukspolitik. Samtidigt är det viktigt att de goda utvecklingsmöjligheter

Inlämnad: 2004-02-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:309 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 19 februari Interpellation 2003/04:309 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om uppror i jägarföreningar Rovdjuren är en del av den biologiska mångfalden. Rovdjuren har, liksom alla andra arter, en rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som nyttiga

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uppror i jägarföreningar

Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)