Dokument & lagar (113 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1589 av Bengtsson, Anders (s)

den 1 september Fråga 2003/04:1589 av Anders Bengtsson s till statsrådet Barbro Holmberg om skydd av offer för människohandel Socialdemokratin har under de senaste åren försökt utveckla en politik som ska skydda kvinnor som blivit lurade till Sverige och sedan utnyttjats i sexslavhandel. I juli 2002 infördes den nya

Inlämnad: 2004-09-01 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1448 av Frans, Joe (s)

den 20 juli Fråga 2003/04:1448 av Joe Frans s till statsrådet Barbro Holmberg om FN:s roll kring asylprocessen i Tanzania Det finns för närvarande över 500 000 flyktingar från Storasjöområdet i Tanzania. En plan för att få flyktingar att återvända till sina hemländer presenterades nyligen av FN, och Sverige stöder

Inlämnad: 2004-07-20 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1411 av Ludvigsson, Anne (s)

den 7 juli Fråga 2003/04:1411 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Barbro Holmberg om arbets- och uppehållstillstånd för nyckelpersoner med specialistkompetens Personer med unik specialkompetens blir allt viktigare för både stora och små företag i Sverge. Ofta är dessa personer av utländsk härkomst och finns i Sverige

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1370 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2003/04:1370 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om behandlingen av asylsökande från Iran Det råder en stor samstämmighet från både regeringar och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter att Iran hör till de absolut värsta staterna när det gäller grova, omfattande och systematiska

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1336 av Frans, Joe (s)

den 14 juni Fråga 2003/04:1336 av Joe Frans s till statsrådet Barbro Holmberg om somaliernas situation Enligt uppgift har Migrationsverket ändrat praxis som innebär att man nu kan avvisa asylsökande tillbaka till Somalia. Besluten har inneburit en hel del psykiska och praktiska problem för tusentals somalier bosatta

Inlämnad: 2004-06-14 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1326 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 juni Fråga 2003/04:1326 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg om flyktingpolitiken en nationell angelägenhet Asylsökande, tillsammans med engagerade människor och organisationer kring dessa, känner maktlöshet och en djup misstro mot rättssamhällets förmåga att hantera asylprocessen. Praxis i

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2003/04:514 av Brus, Sven (kd)

den 19 maj Interpellation 2003/04:514 av Sven Brus kd till statsrådet Barbro Holmberg om de ensamkommande barnen Mer än 20 000 barn under 18 år söker årligen asyl i något EU-land utan medföljande föräldrar. Det finns befogad anledning att misstänka att det därutöver finns ett betydande antal barn som passerar gränsen

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1212 av Johansson, Lars (s)

den 14 maj Fråga 2003/04:1212 av Lars Johansson s till statsrådet Barbro Holmberg om tillfälligt uppehållstillstånd för irakier Enligt uppgift från Migrationsverket var det under månadsskiftet april/maj i år 6 650 irakier inskrivna som asylsökande. Av dessa är 4 982 så kallade öppna ärenden, det vill säga inget beslut

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1151 av Hoffmann, Ulla (v)

den 4 maj Fråga 2003/04:1151 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om överensstämmande praxis om kosovominoriteter Barbro Holmberg klargör i svaret till min fråga 2003/04:1116 att i enlighet med nuvarande praxis rörande minoriteter från provinsen Kosovo tillämpar utlänningsmyndigheterna inte principen

Inlämnad: 2004-05-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2003/04:463 av Larsson, Kalle (v)

den 30 april Interpellation 2003/04:463 av Kalle Larsson v till statsrådet Barbro Holmberg om praxis för asylsökande från Somalia I Somalia pågår sedan många år ett blodigt inbördeskrig. Sedan Somalias centralregering störtades 1991 har klanvåldet blivit vardag i landet. Fortfarande över ett decennium senare saknar

Inlämnad: 2004-05-03 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1140 av Lindén, Lars (kd)

den 30 april Fråga 2003/04:1140 av Lars Lindén kd till statsrådet Barbro Holmberg om rätten att söka asyl Migrationsministern uttalade sig i en debatt i riksdagen den 18 februari 2004 enligt följande: Den viktigaste uppgiften för migrationspolitiken är att värna asylrätten. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl.Så

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1124 av Hoffmann, Ulla (v)

den 27 april Fråga 2003/04:1124 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om kritiken från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Alvaro Gil-Robles besökte Sverige under vecka 17 och riktade därvid stark kritik mot sättet på vilket Sverige tar

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1116 av Hoffmann, Ulla (v)

den 23 april Fråga 2003/04:1116 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av Kosovos minoriteter till Serbien och Montenegro I svaret på min fråga 2003/04:982 angående avvisningar av Kosovos minoriteter hänvisar Barbro Holmberg till den instruktion som Migrationsverket utfärdat om att återvändande

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1115 av Larsson, Kalle (v)

den 23 april Fråga 2003/04:1115 av Kalle Larsson v till statsrådet Barbro Holmberg om kampen mot terrorism och försvaret av mänskliga rättigheter Den svenska regeringen har blivit föremål för mycket stark kritik från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för den avvisning av två terroristanklagade egyptiska medborgare

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1111 av Lejon, Britta (s)

den 23 april Fråga 2003/04:1111 av Britta Lejon s till statsrådet Barbro Holmberg om flyktingbarnens hälsa Den senaste tiden har mycket allvarliga och oroande rapporter om våra flyktingbarns hälsa nått ut till allmänhetens kännedom. Situationen för ungefär 100 av flyktingbarnen verkar vara akut. De har slutat tala,

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1083 av Gustafsson, Lars (kd)

den 16 april Fråga 2003/04:1083 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Barbro Holmberg om Dublinkonventionens tillämpning Återkommande uppmärksammas fall där asylsökande, efter att ha etablerat sig i vårt samhälle, i enlighet med Dublinkonventionen utvisas till det land dit de först anlänt. Ofta utvisas de även från

Inlämnad: 2004-04-16 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)