Dokument & lagar (302 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1614 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om omfördelning av högskoleplatser Högskolan har ett strukturellt problem. Antalet sökande ökar och kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1554 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1554 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare med utländsk bakgrund I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1552 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1552 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare i naturvetenskapliga ämnen I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1551 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1551 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på manliga lärare I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1550 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1550 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på pedagoger i förskola och fritidshem I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1549 av Petersson, Helene (s)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1549 av Helene Petersson s till utbildningsminister Thomas Östros om könsfördelning inom forskarskolorna Regeringen skriver i propositionen Forskning och förnyelse att forskarskolorna aktivt bör sträva efter en jämn könsfördelning. Utifrån Högskoleverkets uppföljning av 16 nationella

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1532 av Brus, Sven (kd)

den 18 augusti Fråga 2003/04:1532 av Sven Brus kd till utbildningsminister Thomas Östros om framförhållning för kvalificerade yrkesutbildningar När kommunernas tvingande skyldighet att betala interkommunala ersättningar för påbyggnadsutbildningar med riksintag upphör kommer en del utbildningsanordnarne att omarbeta

Inlämnad: 2004-08-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1524 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1523 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1523 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters försörjningsmöjligheter under sommaren Den förra stora högskolepropositionen från regeringen hette Den öppna högskolan Där fanns förslag för göra högskolan tillgänglig för fler. Tyvärr släpar arbetet med

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1335 av Frans, Joe (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1335 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om lagreglering av musik- och kulturskolor Kommunala musik- och kulturskolor finns numera i nästan alla landets kommuner. Under åren 19982002 förstärktes deras verksamhet i kommunerna. Nu bryts denna utveckling. Nästan hälften får

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1329 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1329 av Billy Gustafsson s till utbildningsminister Thomas Östros om möjlighet till kombinationsutbildning Möjligheter till utbildning på halvtid kombinationsutbildning med rekryteringsbidrag avses tillskapas för anställda inom kommuner och landsting med syftet att minska risken för friställning

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1302 av Schyman , Gudrun (v)

den 3 juni Fråga 2003/04:1302 av Gudrun Schyman v till utbildningsminister Thomas Östros om kurslitteratur Malmö Högskola, tillsammans med flera, använder en bok i sin undervisning som beskriver homosexualitet som en störning som bland annat ska botas med elchocker och onani framför bilder på kvinnor. Att den här typen

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1281 av Härstedt , Kent (s)

den 1 juni Fråga 2003/04:1281 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om vårdbidrag och studiemedel Vårdbidraget är en kompensation för det särskilda behov av vård och tillsyn ett sjukt eller funktionshindrat barn kan behöva. Bidraget består av två delar, av vilket en del är skattepliktig. Vårdbidrag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1263 av Schyman, Gudrun (v)

den 28 maj Fråga 2003/04:1263 av Gudrun Schyman v till utbildningsminister Thomas Östros om övergrepp på barn i svenska skolor För inte så länge sedan gick regeringen ut med att man måste skärpa anmälningsplikten, eftersom personal inom förskola och skola i alltför liten grad anmäler misstanke om sexuella övergrepp

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1262 av Frans, Joe (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1262 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om rekrytering till högskolan Att verka för mångfalden har blivit en allt viktigare fråga inom högskolevärlden. En breddad rekrytering är avgörande för Sveriges strävande att skapa ett jämlikt samhälle. Högskolan har en central roll

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1258 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj Fråga 2003/04:1258 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utveckling av demensvården Antalet personer med demenssjukdom uppskattas till närmare 150 000. Samtidigt nyinsjuknar 20 000 personer varje år. Demenssjukdomarna kostar samhället mer än 40 miljarder kronor per år. Verkligheten

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1256 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1244 av Hägg, Carina (s)

den 24 maj Fråga 2003/04:1244 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om CSN som nekar kvinnor abort Rätten till fri och säker abort ska självfallet inte kunna förhandlas bort av myndigheter. Men CSN har för utlandsstuderande förhandlat fram en försäkring som man uppger täcker graviditet och förlossning

Inlämnad: 2004-05-24 Besvarare: Thomas Östros (S)