Dokument & lagar (214 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:509 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om förebyggande insatser mot prostatacancer Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år dör ca 2 000 män i denna sjukdom. Prognosen är god om tumören upptäcks i tid. Enligt experter räcker ett enkelt blodprov

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:214 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 3 februari Interpellation 1999/2000:214 av Désirée Pethrus Engström kd till statsrådet Ingela Thalén om åtgärder för att minska sjukskrivningar Den senaste tiden har medierna åter rapporterat om hur sjukskrivningskostnaderna ökar. Riksförsäkringsverkets beräkningar för hur mycket sjukförsäkringen kommer kosta under

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:207 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:207 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den icke-materiella välfärden Enligt de senaste årens folkhälsorapporter är den fysiska hälsan hos befolkningen god. Den psykiska hälsan tenderar dock att bli allt sämre, också för våra barn och ungdomar. Detta är

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:202 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby F 17 och Kustartilleriregementet

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:481 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:481 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kvaliteten i vården Nyligen presenterade Svenskt kvalitetsindex ett resultat angående kvaliteten i den svenska sjukvården. Det utvisar att svenskarna tycker att vården har försämrats avsevärt på ett år. Detta gäller såväl

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:480 av Skånberg, Tuve (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:480 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om ökad alkohol- och tobakskonsumtion Sedan tobaksskatten sänktes i augusti 1998 har tobakskonsumtionen ökat med 29 När däremot regeringen höjde tobaksskatten i augusti 1997 med 18 sjönk konsumtionen med ca 20 Statistiken visar

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:476 av Lantz, Kenneth (kd)

den 27 januari Fråga 1999/2000:476 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassorna och förebyggande hälsovård Vi läser och hör allt oftare om att sjukfrånvaron ökar. Ohälsa har blivit ett begrepp som växer snabbare än den svenska ekonomin. Detta är farligt för både landet och vår befolkning.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:472 av Lundberg, Inger (s)

den 27 januari Fråga 1999/2000:472 av Inger Lundberg s till statsrådet Ingela Thalén om översyn av underhållsstöd Som framgick vid riksdagens behandling av vissa socialförsäkringsfrågor kommer det familjepolitiska stödet att utredas. En grupp som drabbats hårt, av marginaleffekter i nuvarande regelverk, är de underhållsskyldiga

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:471 av Lundberg, Inger (s)

den 27 januari Fråga 1999/2000:471 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om assistansersättning för äldre Rätten till personlig assistent ger den enskilde stor frihet och förutsättningar för ett rikare liv. Många, som nu har assistansersättning, har därför känt oro för att förlora sina rättigheter i

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:470 av Davidson, Inger (kd)

den 26 januari Fråga 1999/2000:470 av Inger Davidson kd till statsrådet Ingela Thalén om kommersiell sexuell exploatering av barn Vid världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn antog 122 regeringar enhälligt en aktionsplan, vilken skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:469 av Davidson, Inger (kd)

den 26 januari Fråga 1999/2000:469 av Inger Davidson kd till socialminister Lars Engqvist om föräldrastödjande verksamhet Att bli förälder är en stor omställning. Inför andra uppgifter i livet är det självklart att vi förbereds genom anpassad utbildning och mentorskap men inte i föräldraskapet. Det borde vara naturligt

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:468 av Davidson, Inger (kd)

den 26 januari Fråga 1999/2000:468 av Inger Davidson kd till socialminister Lars Engqvist om förtydligande av socialtjänstlagen I socialtjänstens kompetens ingår det att utreda omhändertagande av barn. I ett sådant fall ansöker socialnämnden om beslut om vård hos länsrätten. Slutligen beslutar socialnämnden om hur

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:420 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 23 december Fråga 1999/2000:420 av Désirée Pethrus Engström kd till statsrådet Ingela Thalén om samordning av skatte- och socialförsäkringssystem I riksdagens skatteutskott berörs skatteharmoniseringen mellan länderna i EU. I socialförsäkringsutskottet kommer det upp frågor som handlar om hur harmoniseringen av

Inlämnad: 1999-12-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:417 av Odell, Mats (kd)

den 23 december Fråga 1999/2000:417 av Mats Odell kd till statsrådet Ingela Thalén om bostadstillägget Bostadstillägget är ett inkomstprövat tillägg till vissa pensionsförmåner som påverkas av bostadskostnaden och inkomsten. Eftersom bostadskostnaden i realiteten ser ut på olika sätt i olika boenden försvåras beräkningen

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:165 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:165 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om medicinkostnader De höga medicinkostnaderna har blivit ett stort problem för många sjuka. Flera rapporter visar att många inte har råd att lösa ut sin medicin. Eftersom egenavgifterna inom olika sektorer har ökat

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:168 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:168 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om familjehemmens ställning på arbetsmarknaden Personer som arbetar som fosterföräldrar uppfyller enligt Kammarrätten inte arbetsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. De är därför inte berättigade till a-kassa. Uppdraget

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:407 av Wahlström, Göte (s)

den 20 december Fråga 1999/2000:407 av Göte Wahlström s till näringsminister Björn Rosengren om RFV-sjukhus Riksdagen har beslutat att inrätta försäkringsmedicinska centrum i Tranås och Nynäshamn och härigenom omvandla RFV:s sjukhus på orterna. För Tranås del innebar detta varsel om uppsägning för stora grupper av

Inlämnad: 1999-12-21 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:404 av Jönsson, Marianne (s)

den 17 december Fråga 1999/2000:404 av Marianne Jönsson s till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktiga från Skåne En viktig faktor i ett framtida försvar är att värnplikten genomförs nära där den värnpliktige är bosatt, både ur ekonomisk och social synvinkel. I Skåne bor det 1,2 miljoner invånare. Det framtida

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)