Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:927 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:927 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om barnens hälsa Enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet blir barnens totala hälsa allt sämre. Enligt tidigare rapporter har den fysiska hälsan hos svenska barn varit god medan det har funnits orosmoln avseende den psykiska.

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:837 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 april Fråga 1999/2000:837 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om personligt ombud för psykiskt funktionshindrade Sedan några år tillbaka har en försöksverksamhet drivits som inneburit att psykiskt funktionshindrade kunnat få personligt ombud. Verksamheten var statligt finansierad t.o.m.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:774 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 29 mars Fråga 1999/2000:774 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om nationella riktlinjer för astmasjuka Astma är vår största folksjukdom, större än exempelvis cancer och ischemisk hjärtsjukdom. Varje år dör fler människor på grund av astma än de som omkommer i trafiken. I en SIFO-undersökning

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:758 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 mars Fråga 1999/2000:758 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter Nyligen lämnade Socialstyrelsen rapporten Aborter i Sverige 1999, januaridecember, Preliminär sammanställning. Enligt rapporten har det totala antalet aborter minskat något medan tonårsaborterna har ökat med 3 Det

Inlämnad: 2000-03-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:757 av Hägg, Carina (s)

den 22 mars Fråga 1999/2000:757 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om kostnader för konstgjorda befruktningar Ett ungt par vill ha barn. De måste använda sig av konstgjord befruktning, men den höga kostnaden sätter hinder för denna starka önskan. I aktuellt landsting får man betala 30 000 kr för varje

Inlämnad: 2000-03-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:303 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:303 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utsatta barn i Sverige Det går bra för Sverige. När vi säger det så talar vi om den materiella välfärden. Marknaden slår ännu ett köprekord, börsen går upp och det skapas fler arbeten. I denna ekonomiska yra är det

Inlämnad: 2000-03-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:627 av Hägg, Carina (s)

den 24 februari Fråga 1999/2000:627 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om utredningen I God Tro Utredningen I God Tro, SoU 1998:113, var av många en efterlängtad och efterfrågad utredning. Den lämnades hösten 1998 och har därefter remissbehandlats. Utredningen belyser olika trossamfund och sekter och

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:624 av Hägg, Carina (s)

den 23 februari Fråga 1999/2000:624 av Carina Hägg s till statsrådet Leif Pagrotsky om export av pornografiskt material Den negativa inverkan pornografi har på människor och samhälle liksom rätten att kunna välja bort pornografi är nu i fokus i Sverige. Jag har, bl.a. i motionsform, tagit upp pornografiska sändningar

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:594 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:594 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om rättegångskostnader vid felbehandling Enligt uppgift riskerar den som stämmer sjukvården för felbehandling att få dyra kostnader om man förlorar målet. Detta innebär att allt färre vågar anmäla felbehandlingar vilket på

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:565 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:565 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingela Thalén om retroaktiv lön Många löneavtal släpar årligen efter flera månader, särskilt för de offentligt anställda. Resultatet blir att det utbetalas lön retroaktivt vid ett tillfälle. Enligt uppgift får inte de långtidssjukskrivna tillgodogöra

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:564 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:564 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om drogmissbruk Under senare år har drogproblematiken ökat, inte minst bland våra ungdomar. Samtidigt har regeringen och den övriga vuxenvärlden blivit allt tystare. Detta är utomordentligt allvarligt. Nya droger introduceras

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:509 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om förebyggande insatser mot prostatacancer Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år dör ca 2 000 män i denna sjukdom. Prognosen är god om tumören upptäcks i tid. Enligt experter räcker ett enkelt blodprov

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:207 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:207 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den icke-materiella välfärden Enligt de senaste årens folkhälsorapporter är den fysiska hälsan hos befolkningen god. Den psykiska hälsan tenderar dock att bli allt sämre, också för våra barn och ungdomar. Detta är

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:481 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Fråga 1999/2000:481 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kvaliteten i vården Nyligen presenterade Svenskt kvalitetsindex ett resultat angående kvaliteten i den svenska sjukvården. Det utvisar att svenskarna tycker att vården har försämrats avsevärt på ett år. Detta gäller såväl

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:165 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:165 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om medicinkostnader De höga medicinkostnaderna har blivit ett stort problem för många sjuka. Flera rapporter visar att många inte har råd att lösa ut sin medicin. Eftersom egenavgifterna inom olika sektorer har ökat

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:393 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 december Fråga 1999/2000:393 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om dödsfall på grund av platsbrist Helt nyligen avvisades en ung man från ett sjukhus i Stockholm på grund av platsbrist. Dagen efter avled han. Denna tragiska händelse aktualiserar frågan om antalet vårdplatser. Under senare

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:360 av Hägg, Carina (s)

den 10 december Fråga 1999/2000:360 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om lottorna Det är 75 år sedan Tyra Wadner tog initiativet till vad som har kommit att bli dagens lottor. Historiskt och i dag betonas på politiskt håll stödet för de olika frivilliga försvarsorganisationerna. Lottorna och Bilkåristerna

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:344 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 december Fråga 1999/2000:344 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsförsäkringen Eftersom den allmänna tandvårdsförsäkringen urholkats de senaste åren och kostnaderna för den enskilda människan ökat kraftigt, växer nu en stark oro fram för hur alla ska ha råd med en god tandhälsa.

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:216 av Hägg, Carina (s)

den 16 november Fråga 1999/2000:216 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om Räddningstjänsten Fler aktiva kvinnor inom politiken och andra områden leder till att fler verksamheter börjar betraktas med nya ögon. Även om de manliga maktstrukturerna ännu inte har brutits så börjar nu fler betrakta Räddningstjänsten

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering