Dokument & lagar (376 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1581 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1581 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte skett. Bostadsutskottet har

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1571 av Löfstrand, Johan (s)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1571 av Johan Löfstrand s till statsrådet Ulrica Messing om lågprisflyget som hot mot arbetsrätt och flygsäkerhet Under de senaste åren har olika lågprisflygbolag slagit sig in på den svenska marknaden. Bolagen har redan från starten pressat priserna genom sämre arbetsvillkor för de anställda.

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1544 av Unander, Hans (s)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1544 av Hans Unander s till statsrådet Ulrica Messing om användning av insektsmedel vid skogsplantering Över hälften av Sveriges yta är täkt av skog och skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin. Regeringen har sedan lång tid tillbaka satt upp två mål för skogspolitiken,

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1540 av Olsson, Rolf (v)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1540 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om brottsofferskadestånd när misstänkt gärningsman är under 15 år Eftersom personer under 15 år inte kan åtalas görs sällan brottsutredningar i fall där personer i denna åldersgrupp misstänks vara förövare. Detta leder i sin tur

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1538 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1538 av Ulrik Lindgren kd till justitieminister Thomas Bodström om skadestånd En gärningsman kan i Sverige i dag få del av halva det skadestånd som borde tillfalla brottsoffret. En kvinna som misshandlats av sin man och fått skadestånd för detta kan tvingas dela skadeståndet med honom när

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1524 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1456 av Olsson, Rolf (v)

den 23 juli Fråga 2003/04:1456 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om polisers vapenprov Enligt Vänsterpartiets mening förutsätter befogenheter att utöva våld en gedigen och aktualiserad utbildning. Alla poliser bör därför ges samma möjlighet till kontinuerlig och kostnadsfri träning i vapenhantering,

Inlämnad: 2004-07-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1421 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 9 juli Fråga 2003/04:1421 av Siw Wittgren-Ahl s till justitieminister Thomas Bodström om integritetsskydd för hyresgäster i kommunala bostadsföretag Uppgifter om hyresgäster i handlingar hos de allmännyttiga företagen är normalt offentliga. Uppgifterna kan visserligen skyddas av en bestämmelse i sekretesslagen,

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1408 av Bengtsson, Anders (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1408 av Anders Bengtsson s till näringsminister Leif Pagrotsky om omställningsarbetet i Hässleholms kommun I propositionen Det nya försvaret 1999/2000:30 föreslog regeringen en avveckling av regementen i flera kommuner. En av de berörda kommunerna var Hässleholm. I samband med detta initierade

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1407 av Olander, Ronny (s)

den 6 juli Fråga 2003/04:1407 av Ronny Olander s till statsrådet Ulrica Messing om oljeutsläpp Nyligen upptäcktes ännu ett oljebälte utanför Skånes kust. Det tre kilometer långa oljebältet kom enligt medierapporter med stor sannolikhet från ett fartyg som rengjort sina tankar ute till havs. Samtidigt kan man konstatera

Inlämnad: 2004-07-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1401 av Arvidsson, Eva (s)

den 2 juli Fråga 2003/04:1401 av Eva Arvidsson s till justitieminister Thomas Bodström om lagändringar gällande elektroniska kungörelser och signaturer Patent- och registreringsverket PRV har tidigare framfört önskemål om lagändringar gällande möjligheten till elektroniska kungörelser och att aktiebolagens årsredovisningar

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1400 av Linna, Elina (v)

den 1 juli Fråga 2003/04:1400 av Elina Linna v till justitieminister Thomas Bodström om brott och ursprung Ändamålet helgar medlen tycks vara Brottsförebyggande rådets devis när de i höst ska presentera en rapport om invandrares och deras barns brottslighet. I den debatt som uppstått anger BRÅ att det finns goda skäl

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1399 av Wegendal, Lars (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1399 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo Domstolsverket har nu fullföljt sitt uppdrag att föreslå en ny organisation för tingsrätterna i Kronobergs och Jönköpings län. Föga överraskande föreslår man en ökad centralisering

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1393 av Enochson, Annelie (kd)

den 30 juni Fråga 2003/04:1393 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om tomträtt I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion i riksdagen 1994/95:Bo408 har regeringen därefter

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1394 av Linna, Elina (v)

den 30 juni Fråga 2003/04:1394 av Elina Linna v till justitieminister Thomas Bodström om homofobiska brott Säkerhetspolisens årliga rapport Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2003 visar att andelen homofobiska brott ökat med 38 under 2003 och att under en treårsperiod har dessa brott ökat med 71 Enligt

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1389 av Hoff, Hans (s)

den 29 juni Fråga 2003/04:1389 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om fördelning av polisens anslag Polismyndigheten i Hallands län har påtalat det faktum att polisen missgynnas ekonomiskt i förhållande till övriga län. Hallands andel av det totala anslaget till polismyndigheterna är 2,5 Detta trots

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1366 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2003/04:1366 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om skydd för kvinnor År 1994 konstaterades i en dom i kammarrätten att svenska staten inte kunde skydda Maria Eriksson och hennes familj från Marias exmakes våld. För att leva ett normalt liv var familjen tvungen att flytta från

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1365 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2003/04:1365 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om rekvisitet sexuellt utnyttjande Hur samhället ser på kvinnors sexualitet och integritet avspeglas bland annat i lagstiftningen kring sexualbrott. Den senaste tidens uppmärksammade domar i mål om våldtäkt och sexuellt utnyttjande

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)