Dokument & lagar (195 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:704 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 15 mars Fråga 1999/2000:704 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till socialminister Lars Engqvist om illegal försäljning av alkohol i butik Enligt polisen i Malmö säljer 70 av servicehandeln i centrala Malmö smuggelcigaretter eller svartsprit. Vid ett flertal tillfällen har stora mängder alkohol hittats

Inlämnad: 2000-03-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:291 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 13 mars Interpellation 1999/2000:291 av Desirée Pethrus Engström kd till socialminister Lars Engqvist om avgifterna i äldreomsorgen Skillnaderna i vad olika äldre betalar i avgift i särskilt boende varierar högst avsevärt. Endast 8 av våra äldre betalar enligt uppgift mer än 1 200 kr i månaden. Vissa kommuner har

Inlämnad: 2000-03-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:748 av Adolfsson, Carina (s)

den 13 mars Fråga 1999/2000:748 av Carina Adolfsson s till statsrådet Ingela Thalén om ersättarfrågan i socialförsäkringsnämnderna Regeringen har tidigare föreslagit samt beslutat om att en reformering avseende styrelserna i socialförsäkringsnämnderna skulle genomföras. De nya styrelserna skulle eftersträva att ledamöterna

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:287 av Gustafsson, Lars (kd)

den 10 mars Interpellation 1999/2000:287 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om folkhälsoarbetet Flera rapporter och undersökningar, t.ex. Nationella folkhälsokommitténs betänkande Hälsa på lika villkor har visat att det generella hälsotillståndet i Sverige är gott, även vid en internationell

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:676 av Gustafsson, Lars (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:676 av Lars Gustafsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin Behovet av och efterfrågan på läkare med allmänspecialistkompetens ökar alltmer. Många landsting lyckas inte få utannonserade platser tillsatta. Nu meddelas att antalet nyutbildade

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:666 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 mars Fråga 1999/2000:666 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstödet År 1997 infördes ett nytt system för underhållsstöd med den goda avsikten att tydliggöra båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn. Fr.o.m. den 1 februari i år ändrades reglerna för hur återbetalningsbeloppet

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:659 av Olander, Ronny (s)

den 7 mars Fråga 1999/2000:659 av Ronny Olander s till socialminister Lars Engqvist om förebyggande åtgärder mot prostatacancer I den allmänna debatten om olika cancerformer har massmedier främst Expressen tagit upp prostatacancer. Omhändertagandet av patienter med prostatacancer representerar ca 10 av den direkta

Inlämnad: 2000-03-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:651 av Olsson, Rolf (v)

den 2 mars Fråga 1999/2000:651 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om psykiskt funktionshindrade missbrukare Utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, som kom förra året, visade bl.a. på att psykiskt funktionshindrade personer med missbruksproblem är en utsatt grupp i samhället. De har oftast ett omfattande

Inlämnad: 2000-03-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:646 av Hoff, Hans (s)

den 1 mars Fråga 1999/2000:646 av Hans Hoff s till statsrådet Ulrica Messing om invandrare inom vården Det är viktigt att öka antalet invandrare inom vården. Dels är de en viktig potentiell rekryteringskälla och dels ökar antalet äldre personer med utländsk bakgrund. I dag finns det mellan 1 400 och 1 600 läkare med

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:629 av Strömbom, Inger (kd)

den 24 februari Fråga 1999/2000:629 av Inger Strömbom kd till statsrådet Ingela Thalén om AGRA-utredningen AGRA-utredningen fick i uppdrag 1997 att undersöka om försäkringen mot sjuklönekostnader motsvarar arbetsgivarens behov av försäkringen samt presentera alternativ till denna försäkring. Utredningens förslag lades

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:628 av Strömbom, Inger (kd)

den 24 februari Fråga 1999/2000:628 av Inger Strömbom kd till statsrådet Ingela Thalén om arbetsskadeförsäkringen Kommer regeringen att lämna en proposition i sådan tid att vårriksdagen kan fatta beslut om en reformering av arbetsskadeförsäkringen

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:627 av Hägg, Carina (s)

den 24 februari Fråga 1999/2000:627 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om utredningen I God Tro Utredningen I God Tro, SoU 1998:113, var av många en efterlängtad och efterfrågad utredning. Den lämnades hösten 1998 och har därefter remissbehandlats. Utredningen belyser olika trossamfund och sekter och

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:613 av Runegrund, Rosita (kd)

den 24 februari Fråga 1999/2000:613 av Rosita Runegrund kd till socialminister Lars Engqvist om stöd till föräldrar med handikappat barn En undersökning gjord av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar visar att belastningssmärtor och psykisk utmattning är mycket vanligt hos mammor till barn med rörelsehinder.

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:254 av Israelsson, Margareta (s)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:254 av Margareta Israelsson s till socialminister Lars Engqvist om läkemedel till barn Två av tre barn inom slutenvård ordineras läkemedel som inte godkänts för barn. Bland nyfödda i intensivvård är andelen hela 90 Eftersom barn utgör en liten och relativt frisk del av befolkningen

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:597 av Skånberg, Tuve (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:597 av Tuve Skånberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av personal Inom de förband som av regeringen pekats ut som avvecklingsförband i propositionen Det nya försvaret prop. 1999/2000:30 pågår sedan mer än tre månader tillbaka ett omfattande arbete med att avveckla

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:594 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 februari Fråga 1999/2000:594 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om rättegångskostnader vid felbehandling Enligt uppgift riskerar den som stämmer sjukvården för felbehandling att få dyra kostnader om man förlorar målet. Detta innebär att allt färre vågar anmäla felbehandlingar vilket på

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:567 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:567 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrar i Blekinge Text-TV meddelade i dag att räddningshelikoptrarna i Östersund och Luleå står stilla sedan delar av besättningarna har sjukskrivit sig, bl.a. till följd av oro för de framtida förändringarna

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:565 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:565 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingela Thalén om retroaktiv lön Många löneavtal släpar årligen efter flera månader, särskilt för de offentligt anställda. Resultatet blir att det utbetalas lön retroaktivt vid ett tillfälle. Enligt uppgift får inte de långtidssjukskrivna tillgodogöra

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:564 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:564 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om drogmissbruk Under senare år har drogproblematiken ökat, inte minst bland våra ungdomar. Samtidigt har regeringen och den övriga vuxenvärlden blivit allt tystare. Detta är utomordentligt allvarligt. Nya droger introduceras

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:544 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 10 februari Fråga 1999/2000:544 av Kjell Eldensjö kd till socialminister Lars Engqvist om ökad tobakskonsumtion Enligt färska siffror från SCB så har totala tobakskonsumtionen i Sverige ökat med 29 sedan tobaksskatten sänktes i augusti 1998. Det är ju ett välkänt faktum att antalet skador, sjukdomsfall och dödsfall

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)