Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2003/04:446 av Gustafsson, Lars (kd)

den 23 april Interpellation 2003/04:446 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om vårdens framtid i Sverige Sedan flera år har utredningar och larmrapporter pekat på stora utmaningar för ekonomin inom vården och omsorgen. Allvarliga brister inom sjukvården och kommunernas omsorger har framkommit. Många

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 december Fråga 2003/04:381 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:966 av Gustafsson, Lars (kd)

den 18 maj Fråga 1999/2000:966 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om anslag I regeringens förslag till tilläggsbudget föreslås att anslaget B2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet minskas med 55 miljoner kronor för att användas till andra ändamål inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och

Inlämnad: 2000-05-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:739 av Gustafsson, Lars (kd)

den 23 mars Fråga 1999/2000:739 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om lördagsöppna systembutiker Under hösten 1999 beslöt riksdagen att under ett år göra ett försök med lördagsöppna systembutiker. Försöket, som ska pågå under år 2000, ska därefter undergå en vetenskaplig utvärdering som ska belysa

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:287 av Gustafsson, Lars (kd)

den 10 mars Interpellation 1999/2000:287 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om folkhälsoarbetet Flera rapporter och undersökningar, t.ex. Nationella folkhälsokommitténs betänkande Hälsa på lika villkor har visat att det generella hälsotillståndet i Sverige är gott, även vid en internationell

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:676 av Gustafsson, Lars (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:676 av Lars Gustafsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin Behovet av och efterfrågan på läkare med allmänspecialistkompetens ökar alltmer. Många landsting lyckas inte få utannonserade platser tillsatta. Nu meddelas att antalet nyutbildade

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)