Dokument & lagar (136 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:579 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 februari Fråga 1999/2000:579 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Många kommuner har i dag svårt att få resurserna att räcka till trots extra statliga pengar till skolan, de s.k. PerssonpengarnaMånga barn får inte den hjälp de behöver. Det gör att ekonomin är ett tungt

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:567 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:567 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrar i Blekinge Text-TV meddelade i dag att räddningshelikoptrarna i Östersund och Luleå står stilla sedan delar av besättningarna har sjukskrivit sig, bl.a. till följd av oro för de framtida förändringarna

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:565 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 16 februari Fråga 1999/2000:565 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingela Thalén om retroaktiv lön Många löneavtal släpar årligen efter flera månader, särskilt för de offentligt anställda. Resultatet blir att det utbetalas lön retroaktivt vid ett tillfälle. Enligt uppgift får inte de långtidssjukskrivna tillgodogöra

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:562 av Ringman, Agneta (s)

den 16 februari Fråga 1999/2000:562 av Agneta Ringman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fritidspedagoger i särskolan Antalet barn i särskolan ökar. Orsaken är grundskolans ändrade krav på eleverna. Sedan kommunerna övertog ansvaret för grundsärskolan har antalet särskoleelever på vissa ställen fördubblats. Många

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:214 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 3 februari Interpellation 1999/2000:214 av Désirée Pethrus Engström kd till statsrådet Ingela Thalén om åtgärder för att minska sjukskrivningar Den senaste tiden har medierna åter rapporterat om hur sjukskrivningskostnaderna ökar. Riksförsäkringsverkets beräkningar för hur mycket sjukförsäkringen kommer kosta under

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:202 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby F 17 och Kustartilleriregementet

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:476 av Lantz, Kenneth (kd)

den 27 januari Fråga 1999/2000:476 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassorna och förebyggande hälsovård Vi läser och hör allt oftare om att sjukfrånvaron ökar. Ohälsa har blivit ett begrepp som växer snabbare än den svenska ekonomin. Detta är farligt för både landet och vår befolkning.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:472 av Lundberg, Inger (s)

den 27 januari Fråga 1999/2000:472 av Inger Lundberg s till statsrådet Ingela Thalén om översyn av underhållsstöd Som framgick vid riksdagens behandling av vissa socialförsäkringsfrågor kommer det familjepolitiska stödet att utredas. En grupp som drabbats hårt, av marginaleffekter i nuvarande regelverk, är de underhållsskyldiga

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:200 av Runegrund, Rosita (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:200 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolan Likvärdigheten mellan de olika gymnasieutbildningarna samt förmågan att tillgodose arbetsmarknadens önskemål utmynnade i att alla gymnasieprogram blev treåriga. Efterfrågan på teoretiker med praktiskt

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:198 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:198 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om värdegrunden och vuxenutbildningen Drygt 2,1 miljoner personer är årligen heltidssysselsatta inom utbildningssektorn. Dessutom deltar ungefär 4 miljoner personer i kortare utbildningar eller kvällskurser under

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:470 av Davidson, Inger (kd)

den 26 januari Fråga 1999/2000:470 av Inger Davidson kd till statsrådet Ingela Thalén om kommersiell sexuell exploatering av barn Vid världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn antog 122 regeringar enhälligt en aktionsplan, vilken skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:469 av Davidson, Inger (kd)

den 26 januari Fråga 1999/2000:469 av Inger Davidson kd till socialminister Lars Engqvist om föräldrastödjande verksamhet Att bli förälder är en stor omställning. Inför andra uppgifter i livet är det självklart att vi förbereds genom anpassad utbildning och mentorskap men inte i föräldraskapet. Det borde vara naturligt

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:464 av Hellberg, Owe (v)

den 25 januari Fråga 1999/2000:464 av Owe Hellberg v till kulturminister Marita Ulvskog om Folkbildningsrådet Efter två reportage i TV:s Aktuellt och ett uttalande från skolministern i samband med riksdagens frågestund, har Färnebo Folkhögskolas miljökurs Vägmotstånd och direktpåverkan, utsatts för grundlösa påståenden

Inlämnad: 2000-01-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:441 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:441 av Ingemar Vänerlöv kd till utbildningsminister Thomas Östros om Stenebyskolan Undertecknad ställde den 22 april 1999 en skriftlig fråga till utbildningsministern med rubriken Kommer Stenebyskolan att få tillräckligt många grundutbildningsplatserFrågan ställdes med anledning av näringsminister

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:420 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 23 december Fråga 1999/2000:420 av Désirée Pethrus Engström kd till statsrådet Ingela Thalén om samordning av skatte- och socialförsäkringssystem I riksdagens skatteutskott berörs skatteharmoniseringen mellan länderna i EU. I socialförsäkringsutskottet kommer det upp frågor som handlar om hur harmoniseringen av

Inlämnad: 1999-12-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:419 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 december Fråga 1999/2000:419 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barnskötarnas roll i förskoleverksamheten I dagarna har det framgått att Sverige har bäst förskoleverksamhet av samtliga OECD-länder. Onekligen är det ett mycket gott betyg som vi ska vara stolta över. Förskolan måste

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:417 av Odell, Mats (kd)

den 23 december Fråga 1999/2000:417 av Mats Odell kd till statsrådet Ingela Thalén om bostadstillägget Bostadstillägget är ett inkomstprövat tillägg till vissa pensionsförmåner som påverkas av bostadskostnaden och inkomsten. Eftersom bostadskostnaden i realiteten ser ut på olika sätt i olika boenden försvåras beräkningen

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:407 av Wahlström, Göte (s)

den 20 december Fråga 1999/2000:407 av Göte Wahlström s till näringsminister Björn Rosengren om RFV-sjukhus Riksdagen har beslutat att inrätta försäkringsmedicinska centrum i Tranås och Nynäshamn och härigenom omvandla RFV:s sjukhus på orterna. För Tranås del innebar detta varsel om uppsägning för stora grupper av

Inlämnad: 1999-12-21 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)