Dokument & lagar (160 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1564 av Hoffmann, Ulla (v)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1564 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om trakasserier på grund av sexuell läggning en arbetsmiljöfråga Vartannat år låter Arbetsmiljöverket SCB göra en undersökning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser. De anställda och deras chefer får svara på frågor om arbetsställningar,

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1563 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1563 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Hans Karlsson om bidragsberoende Antalet helårspersoner som försörjdes med offentliga ersättningar och bidrag uppgick år 2003 till 1 033 338 källa SCBDet är i stort sett oförändrat jämfört med 2002. Antalet öppet arbetslösa ökade med nästan

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1485 av Dinamarca, Rossana (v)

den 3 augusti Fråga 2003/04:1485 av Rossana Dinamarca v till statsrådet Hans Karlsson om arbetslösheten bland personer med invandrarbakgrund 300 miljoner ska satsas av Arbetsmarknadsstyrelsen för att hjälpa invandrare att få jobb. Målet för i år är att 5 775 personer ska få ett riktigt jobb och 13 500 före utgången

Inlämnad: 2004-08-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1380 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1380 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om arbetstillstånd till utländska personer med specialkompetens En pakistansk gourmetrestaurang i Stockholm riskerar att förlora sin specialkock Mohammad Murtaza, vars yrkesskicklighet varit avgörande för restaurangens framgångar. Att finna

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1349 av Malmström, Louise (s)

den 17 juni Fråga 2003/04:1349 av Louise Malmström s till statsrådet Hans Karlsson om utbetalningsrutiner för AMS ekonomitjänst Runtom i landet pågår en mängd mål 3-projekt, många drivna av ideella föreningar och organisationer. När de lokala ESF-råden väl beslutat och godkänt budgeten för varje projekt samt förhandsgranskat

Inlämnad: 2004-06-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1342 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 16 juni Fråga 2003/04:1342 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Hans Karlsson om AMS yrkesregister Arbetsmarknadspolitikens centrala uppgift är att matcha lediga jobb med arbetssökande. Arbetsmarknaden liksom samhället i övrigt genomgår ständigt förändringar. Gamla yrken försvinner och nya tillkommer. Jag har

Inlämnad: 2004-06-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1341 av S. Persson , Göran (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1341 av Göran S. Persson i Simrishamn s till statsrådet Hans Karlsson om trygghet och säkerhet på arbetsplatser Nyligen presenterades dystra siffror av försäkringsbolaget AFA i fråga om olycksfall i arbetslivet. Inom alla yrken ökar antalet fall som leder till sjuk- eller aktivitetsersättning

Inlämnad: 2004-06-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1311 av Eneroth, Tomas (s)

den 4 juni Fråga 2003/04:1311 av Tomas Eneroth s till statsrådet Hans Karlsson om insatser för att utveckla Glasriket Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:515 av Brus, Sven (kd)

den 19 maj Interpellation 2003/04:515 av Sven Brus kd till statsrådet Hans Karlsson om ett brett perspektiv på ohälsan Det finns självfallet ingen enkel förklaring till de dramatiskt ökade ohälsokostnaderna de senaste åren. Svaret torde dock inte vara att svenskarna blivit så mycket sjukare. Av AHA-utredningen framgår

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1219 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1219 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om skyddsombudens rättigheter och befogenheter Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Personalen ska företrädas av skyddsombud utsedda av den lokala arbetstagarorganisationen.

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1218 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1218 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om miljöansvar vid upphandlingar Arbetsmiljölagstiftningen innebär ett vidsträckt arbetsgivaransvar när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtidigt innebär strukturförändringar i näringslivet att alltmer verksamhet upphandlas

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1217 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 maj Fråga 2003/04:1217 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om ansvarsfördelningen vid inhyrning av arbetskraft Det senaste decenniet har bemanningsbranschen växt kraftigt. Samtidigt är det uppenbart att frågan om vem som har arbetsmiljöansvar för den inhyrda arbetskraften inte har getts tillräcklig

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1183 av Olander, Ronny (s)

den 10 maj Fråga 2003/04:1183 av Ronny Olander s till statsrådet Hans Karlsson om revor i trygghetssystemen Sedan en tid tillbaka har jag från olika håll fått oroande vittnesmål om att antalet personer ökar som oförskyllt drabbas av att varken kunna få sjukförsäkring eller akassa. De livsöden som återges varierar det

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1044 av Pedersen, Peter (v)

den 5 april Fråga 2003/04:1044 av Peter Pedersen v till statsrådet Hans Karlsson om vikarier och andra visstidsanställda Det har länge varit känt att arbetsgivare, inte minst inom mediebranschen, kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Det gör de exempelvis genom att anställa vikarier endast under så lång period

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1028 av Wälivaara, Erling (kd)

den 2 april Fråga 2003/04:1028 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Hans Karlsson om arbetslöshet i glesbygd I dag känner sig många svenskar obehövda av samhället. Ca 6 av svenskarna är arbetslösa. Det är en miljon människor som lever i arbetslöshetens tristess och meningslöshet. Situationen är särskilt besvärlig

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:342 av Burman, Ingrid (v)

den 11 mars Interpellation 2003/04:342 av Ingrid Burman v till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster En av de största frågorna i dag och inför framtiden är hur vi ska bekämpa ohälsan. Vi vet att det är en komplex fråga som kräver en mängd olika insatser, på individnivå såväl som på nationell

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster