Dokument & lagar (145 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1568 av Jóhannesson , Berit (v)

den 27 augusti Fråga 2003/04:1568 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om sprinkleranläggningar på vårdinstitutioner I Boverkets regler om brandskydd finns inga krav på sprinkler i lokaler för vårdinstitutioner. Något som, om det blir obligatoriskt, skulle rädda människoliv varje år. År 2003 uppmärksammande

Inlämnad: 2004-08-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut SSI sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen. Bakgrunden till

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1376 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 juni Fråga 2003/04:1376 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om stöd till klimatinformation under år 2005 Såväl FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet som den svenska nationella klimatstrategin betonar vikten av klimatinformation till allmänheten. Naturvårdsverket genomförde under 2002

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1334 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 11 juni Fråga 2003/04:1334 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Lena Sommestad om lantmäteriets framtida roll Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 hade till uppgift att utvärdera den omfattande omstrukturering av lantmäteriet som ägde rum i mitten av 1990-talet samt att lämna förslag om det statliga lantmäteriets

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1319 av Hellberg, Owe (v)

den 9 juni Fråga 2003/04:1319 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om Statens geotekniska institut, SGI Statens geotekniska institut, SGI, är statens expertmyndighet i geofrågor. Hos SGI finns expertkunskap, utredningskapacitet och erfarenhet av forskning och implementering av forskningsresultat både

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1243 av Hellberg, Owe (v)

den 21 maj Fråga 2003/04:1243 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnaden av 3 G-nätet Utbyggnaden av 3 G-nätet pågår för fullt och regeringens förslag om ändringar av ledningsrätten, påskyndar den utvecklingen då lagförändringen innebär rätt till tvångsåtgärder för att sätta upp master, basstationer

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:506 av Karlsson , Kjell-Erik (v)

den 19 maj Interpellation 2003/04:506 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Ulrica Messing om skyddande av statens skogar med höga naturvärden Trots att mer skog skyddas i dag är det långt kvar för att nå upp till riksdagens beslutade miljömål. Ett stort problem är att det fortfarande saknas mycket kunskap om var

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg s till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en konkurs står

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:482 av Beijer, Lennart (v)

den 7 maj Interpellation 2003/04:482 av Lennart Beijer v till miljöminister Lena Sommestad om ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Regeringen har i proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät i sin helhet föreslagit inskränkningar i äganderätten för att forcera hinder för utbyggnaden

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1065 av Emanuel Johansson, Jan (s)

den 13 april Fråga 2003/04:1065 av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om hotet mot tumlare i svenska vatten I en rapport som nyligen lämnades till regeringen av Naturvårdsverket framgår det att antalet tumlare, den enda val som naturligt lever i svenska vatten, har minskat till runt 600 individer.

Inlämnad: 2004-04-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:392 av Larsson, Kalle (v)

den 30 mars Interpellation 2003/04:392 av Kalle Larsson v till miljöminister Lena Sommestad om ombyggnaden av E 18 i Stockholm Enligt de nationella miljömål som riksdagen med stor majoritet fastslog år 1999 ska miljöproblem vara lösta inom en generation. Generation har då tolkats som 20 år. Det är nu med andra ord

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:994 av Klockare, Lennart (s)

den 26 mars Fråga 2003/04:994 av Lennart Klockare s till miljöminister Lena Sommestad om handläggning av vindkraftsanläggningar Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast att elproduktion från förnybara energislag måste ges en framträdande roll. Riksdag och regering ser också vindkraften som en viktig del i omställningen

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:949 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 18 mars Fråga 2003/04:949 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om inskrivningsverksamhetens framtid Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 föreslår att huvudmannaskapet för inskrivningsverkssamheten överförs till lantmäteriet den 1 januari 2006. Utredningen menar att det tyngsta motivet för

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:357 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 2003/04:357 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om luftföroreningar orsakade av vägtrafik Luftföroreningarna i våra storstäder dödar sannolikt fler människor än vägtrafiken. För att minska problemen har riksdagen i miljöbalken lagt fast regler för högsta acceptabla

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:355 av Runegrund, Rosita (kd)

den 16 mars Interpellation 2003/04:355 av Rosita Runegrund kd till miljöminister Lena Sommestad om strandstädning Bohuskusten är ett av Sveriges populäraste områden för rekreation. Skärgården med sina kobbar, skär och karakteristiska kala klippor besöks varje sommar av en mängd turister och bofasta för sol, bad och

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:850 av Thorborg, Karin (v)

den 5 mars Fråga 2003/04:850 av Karin Thorborg v till miljöminister Lena Sommestad om vattenskoteranvändningen På våren 1993 biföll en enig riksdag ett förslag att begränsa vattenskotrar till särskilt utpekade områden. Bakom detta beslut fanns en oro att ett frisläppande av vattenskoteranvändningen radikalt skulle

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)