Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1383 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 31 augusti Fråga 1999/2000:1383 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingela Thalén om rehabiliteringsresurser Sjukskrivningarna ökar, inte minst de långa. Samtidigt är målet färre och kortare sjukskrivningar. Det målet kräver bl.a. tillräckliga resurser för rehabilitering. Nu saknas resurser. Det sägs att pengarna

Inlämnad: 2000-08-31 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1382 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 31 augusti Fråga 1999/2000:1382 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas ekonomiska situation Försäkringskassorna har haft en mycket pressad arbetssituation under flera år. Kraftiga nedskärningar och ökande antal sjukfall har lett till väsentligt ökad arbetsbörda. Försäkringskassorna

Inlämnad: 2000-08-31 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:940 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 15 maj Fråga 1999/2000:940 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rätt betyg utan kostnad Allteftersom det internationella utbytet ökar får gymnasieskolan oftare in förfrågningar om att överföra utländska betyg till svenska betygsdokument. Detta är möjligt om kursplanen

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:283 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 26 november Fråga 1999/2000:283 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingela Thalén om små företags sjuklönekostnader I betänkandet Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader SOU 1997:142 föreslog AGRA-utredningen ett högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. Förslaget innebär att den nuvarande försäkringen mot

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:241 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 18 november Fråga 1999/2000:241 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingela Thalén om sjukförsäkring Lagen om sjukförsäkring gör skillnad mellan aktiebolag och andra bolagsformer. Den som startar ett handelsbolag eller en enskild firma har möjlighet att under ett uppbyggnadsskede tillgodoräkna

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)