Dokument & lagar (258 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1593 av Stafilidis , Tasso (v)

den 2 september Fråga 2003/04:1593 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Vitryssland Det har kommit till min kännedom att situationen för HBT-personer i Vitryssland är allvarlig och jag är djupt oroad. Den senaste kränkningen av HBT-personers mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1578 av Özürküt, Sermin (v)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1578 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om yttrandefrihet och fred i Sudan Vänsterpartiet har under flera år följt utvecklingen i Sudan och motionerat och interpellerat om tillståndet i landet. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter i landet har under långt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1577 av Özürküt, Sermin (v)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1577 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om fängslade journalister i Sudan Vänsterpartiet har under flera år följt utvecklingen i Sudan och motionerat och interpellerat om tillståndet i landet. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter i landet har under långt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1566 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1566 av Mariam Osman Sherifay s till utrikesminister Laila Freivalds om bosättningar på Västbanken Israel utvidgar bosättning på Västbanken. Israel har börjat bygga flera hundra nya bostäder i en bosättning på Västbanken. Bygget är ett led i projektet att utvidga judiska enklaver på ockuperat

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1565 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1565 av Mariam Osman Sherifay s till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Afrika Den senaste massakern i Burundi har krävt ca 160 människoliv. Massakern visar hur bräcklig fredsprocessen i såväl Burundi som grannlandet Kongo-Kinshasa är. Människorna i området känner sig otrygga,

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1539 av Pedersen, Peter (v)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1539 av Peter Pedersen v till statsminister Göran Persson om romernas situation i OS-värdlandet Grekland Atens värdskap för de olympiska spelen har använts som ursäkt för att organisera vräkningar av romer på flera håll. De lokala myndigheterna utnyttjar, vanligen på falska grunder, förevändningen

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1528 av Hägg, Carina (s)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1528 av Carina Hägg s till utrikesminister Laila Freivalds om konsekvenserna vid privatisering av krig Den internationella rätten, inklusive den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, måste följas av alla stater. En stat har ansvar för samtliga personer under sitt befäl. Men

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1514 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 augusti Fråga 2003/04:1514 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om Estlands utlämning av Hemo Amedsson till Turkiet En svensk man, Hemo Amedsson, med dubbelt medborgarskap, svenskt och turkiskt, sitter fängslad i Estland. Hemo Amedsson har varit aktiv i den kurdiska oppositionen i Turkiet.

Inlämnad: 2004-08-11 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1496 av Hägg, Carina (s)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1496 av Carina Hägg s till utrikesminister Laila Freivalds om uppförandekod mot prostitution För den försvarspersonal som tjänstgör i utlandet finns en uppförandekod i form av lagar, förordningar och policydokument. Försvaret är på det här området en föregångare och ett efterföljansvärt

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1493 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1493 av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Laila Freivalds om FN:s roll i krigets Irak Våldet fortsätter i Irak. Den 1 augusti dödades minst elva människor vid sprängattentat mot kristna kyrkor i Irak. Det är uppenbarligen samordnade muslimska angrepp på assyrier/syrianer/kaldéer och kristna

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1447 av Frans, Joe (s)

den 20 juli Fråga 2003/04:1447 av Joe Frans s till utrikesminister Laila Freivalds om svenskt stöd till fredsprocessen i Burundi Konflikten i Burundi har skapat flera hundratusen flyktingar som bland annat finns i grannländer som Tanzania. FN vill att dessa flyktingar ska kunna återvända till Burundi, vilket också

Inlämnad: 2004-07-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1387 av Hägg, Carina (s)

den 29 juni Fråga 2003/04:1387 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om genderbalanserad representation Resolution 1348 år 2003, om genderbalanserad representation i parlamentariska församlingen, blir förhoppningsvis lika normgivande för Europas länder och EU som vi erfarit från Europarådets tidigare ställningstagande.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1384 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1384 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om kvinnornas rättigheter i Irak Under det regionala självstyre som utvecklats i norra Irak/irakiska Kurdistan har demokratiska institutioner vuxit fram i området. Det kurdiska samhället har inlett en utveckling mot modernisering.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1383 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1383 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om det kurdiska självstyret i norra Irak/irakiska Kurdistan Under mer än ett decennium har kurderna i norra Irak/irakiska Kurdistan trots svåra omständigheter förmått att skapa ett regionalt självstyre och inleda utveckling mot demokrati.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1382 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1382 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om en sekulär federal lösning i Irak FN:s resolution 1546 om Irak från den 8 juni svävar på målet när det gäller hur en framtida federation i Irak ska se ut. Det sägs inget specifikt om det kurdiska självstyre som funnits i denna

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1372 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 juni Fråga 2003/04:1372 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Yasir Arafats ansvar I en intervju 20 juni i den Londonbaserade tidningen Asharq al-Awsat deklarerade den palestinske premiärministern Ahmed Qurei att Al-Aksa martyrbrigaderna en terroristorganisation ansvarig för otaliga massmordsaktioner

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1358 av Özürküt, Sermin (v)

den 21 juni Fråga 2003/04:1358 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om president Uribe i Colombia och MR-organisationer Colombias president Álvaro Uribe gjorde den 27 maj ett mycket hotfullt uttalande i vilket han gick till häftigt angrepp mot en rad frivilligorganisationer, särskilt mot fredsbyn

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1356 av Runegrund, Rosita (kd)

den 21 juni Fråga 2003/04:1356 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Laila Freivalds om svenska företags sociala ansvar i Kina Nyligen besökte Kinas utrikesminister den socialdemokratiska regeringen och flera svenska företag. UD har precis meddelat att utrikesminister Freivalds besöker Kina den 2025 juni för

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)