Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder mot lärarbristen Lärarläget är mycket ovisst inför höstens skolstart. Samtidigt som elevantalet ökat har antalet lärare minskat. I början av 1990-talet fanns 9,4 lärare per 100 elever jämfört med läsåret 1999/2000

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:329 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:329 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om det svenska jordbrukets lönsamhet Okänsligheten mot det svenska jordbrukets lönsamhet drabbar svenska bönder obarmhärtigt. Av den s.k. ryggsäcken har endast elskatten och eldningsoljeskatten lyfts av från

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:270 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:270 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleutbildningen Ytterligare ansträngningar måste göras för att bredda rekryteringen och stimulera nya grupper att skaffa sig en högre utbildning. Fortfarande är det alltför få ungdomar från studieovana miljöer

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:251 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:251 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistprogrammet År 1991 blev tandhygienistyrket ett legitimationsyrke. Diskussioner har förts om att förlänga utbildningstiden. Det är i dag den enda vårdhögskoleutbildningen med enbart 80 poäng.

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:386 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 december Fråga 1999/2000:386 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om tjänsteutnämning vid universiteten Av 30 prefekter på Karolinska Institutet är endast två kvinnor. Under 1999 har totalt 16 prefekter utsetts. Inte någon kvinnlig läkare finns representerad som prefekt. Flera väl

Inlämnad: 1999-12-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:174 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 november Fråga 1999/2000:174 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildningen I sin förtvivlan över det nedvärderande språket, mobbning, främlingsfientlighet och nazistiska influenser inom skolans värld, vill skolminister Ingegerd Wärnersson införa ett odefinierat kärnämne

Inlämnad: 1999-11-09 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:61 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:61 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om officerare som gymnasielärare I gymnasieskolan tjänstgör i nuläget 28 229 lärare. Omräknat till antalet heltidstjänster blir det 23 449. Lärartätheten är störst i landstingets gymnasieskolor och något större

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:60 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:60 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om handikappkunskap i arkitektutbildningen Vid behandlingen av motion 1998/99:Ub467 svarade utbildningsutskottet att det är viktigt att alla, som i sitt arbete har att göra med funktionshindrade personer, får

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:90 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 oktober Fråga 1999/2000:90 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s budget och jämställdheten I ett brev från EWL European Women´s Lobby daterat den 7 september, sägs att den totala summa som direkt kan relateras till kvinnointressen i EU:s preliminära budget för år 2000, endast

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)