Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:885 av Andersson, Yvonne (kd)

den 27 april Fråga 2008/09:885 Anhörigas företräde i placeringsärenden av Yvonne Andersson kd till statsrådet Maria Larsson kd Den ändring av socialtjänstlagen som trädde i kraft 2007 lag 2007:1315 innebar bland annat att när ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig

Inlämnad: 2009-04-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 1999/2000:1043 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1043 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Naprapathögskolan Naprapater är numera en legitimerad yrkeskår i vårt land. Det finns ett stort behov av naprapater och de fyller en ytterst viktig funktion för många människor och i vårt samhälle i stort. Av någon anledning

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:199 av Andersson, Yvonne (kd)

Pass 199 den 26 januari Interpellation 1999/2000:199 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildning i teckenspråk I Sverige beräknas antalet hörselskadade till 830 000 personer. Det föds årligen 200 barn med hörselskada. Det enda språk dessa människor kan använda är teckenspråket.

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:357 av Andersson, Yvonne (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:357 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om sjöbefälsutbildning Svenska rederiföreningen har med all önskvärd tydlighet betonat att nuvarande sjöbefälsutbildning inte motsvarar de behov näringen har. Utbildningen är alltför teoretisk för den yrkepraktiska kompetens

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:180 av Andersson, Yvonne (kd)

den 10 november Fråga 1999/2000:180 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbetalning av studiemedel Utbetalningar av studiemedel görs den 29:e i månaden. Om månaden är kortare eller om den 29:e inte är en bankdag görs utbetalningen närmast föregående bankdag. Den här regeln vållar problem

Inlämnad: 1999-11-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:37 av Andersson, Yvonne (kd)

den 20 oktober Interpellation 1999/2000:37 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om betygsfrågan Betygsfrågan tillhör de eviga frågorna inom utbildningssystemet. Betygen har genom tiderna haft flera och olika funktioner. Slutbetyget är det officiella beviset på genomgången utbildning och förvärvade

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)