Dokument & lagar (320 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:882 av Liljevall, Désirée (s)

den 4 mars Fråga 2007/08:882 E 22:ans behov av upprustning av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I en radiointervju för drygt en vecka sedan så meddelade finansminister Anders Borg att E 22:an var ett av de objekt som kunde komma i fråga för satsningar inom infrastrukturområdet, ett löfte som

Inlämnad: 2008-03-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:459 av Lindholm, Jan (mp)

den 3 mars Interpellation 2007/08:459 Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Enligt Boverkets nya byggregler får en nyproducerad villa, söder om Dalarna, endast förbruka 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år och 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år om

Inlämnad: 2008-03-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen

Interpellation 2007/08:458 av Persson, Kent (v)

den 3 mars Interpellation 2007/08:458 Ändrade miljösanktionsavgifter av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c För en tid sedan ställde jag en interpellation till miljöministern avseende miljösanktionsavgifter rörande producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och deras påverkan på

Inlämnad: 2008-03-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ändrade miljösanktionsavgifter

Interpellation 2007/08:456 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 februari Interpellation 2007/08:456 Telefonavbrott som en följd av stormar av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Nu har ännu en kraftig storm dragit fram över södra Sverige vilket har fått till följd att träd som knäckts av stormen har fallit ned och dragit med sig telefon- och

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Telefonavbrott som en följd av stormar

Interpellation 2007/08:455 av Liljevall, Désirée (s)

den 29 februari Interpellation 2007/08:455 Telenäten i Norrbotten av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I Norrbotten håller Telia Sonera på att riva sitt gamla telefonnät. De hushåll som blir berörda har fått erbjudande om så kallad fast mobiltelefoni, men flera av hushållen hamnar i skuggan

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:873 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 28 februari Fråga 2007/08:873 Vinterdäck av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket också har fastställts genom beslut i riksdagen. Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:450 av Damberg, Mikael (s)

den 27 februari Interpellation 2007/08:450 Regeringens löften om att öka resurserna till skolan av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp De borgerliga partierna lovade under valrörelsen stora satsningar på att utveckla skolan. Tyvärr har löftena om ökade resurser svikits medan förslag som

Inlämnad: 2008-02-27 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens löften om att öka resurserna till skolan

Interpellation 2007/08:445 av Åström, Karin (s)

den 26 februari Interpellation 2007/08:445 Telias uppsägning av telefonabonnemang av Karin Åström s till statsrådet Åsa Torstensson c I Norrbotten jobbar Telia nu med att byta ut fast telefoni till fast mobiltelefoni. Norrbotten är ett stort län och täcker ca 25 procent av landets yta. Här finns 14 kommuner som

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:444 av Eriksson, Peter (mp)

den 26 februari Interpellation 2007/08:444 Rätten till telefoni i hela landet av Peter Eriksson mp till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har tidigare påpekat att teleabonnenter i landsbygden drabbats av kraftiga försämringar genom den ogenomtänkta övergång som Telia Sonera gjort då de överger det fasta kopparnätet

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätten till telefoni i hela landet

Interpellation 2007/08:443 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Interpellation 2007/08:443 Förbifart Stockholm och jämställdheten av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c De senaste månaderna har jag och statsrådet haft återkommande dialoger om Förbifart Stockholm, den sexfiliga motorväg som om den byggs kommer att bidra till ökad klimatpåverkan

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm och jämställdheten

Skriftlig fråga 2007/08:851 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 26 februari Fråga 2007/08:851 Satsningar på förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Jag vill citera från en interpellationsdebatt den 19 februari i år. Då sade socialminister Göran Hägglund: Vi håller på att genomföra ett kvalitetsarbete på förskolan.Och Gunilla Tjernberg

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:850 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 26 februari Fråga 2007/08:850 Nya arbetsuppgifter i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp På många håll i vårt land har situationen inom förskoleverksamheten blivit alltmer arbetstyngd. Barngrupperna har ökat och det är många gånger svårt att få extra resurser, exempelvis

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:439 av Ringholm, Bosse (s)

den 25 februari Interpellation 2007/08:439 Brytning av Arlandabanans monopol av Bosse Ringholm s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen ägnar inte samma energi åt de privata monopolen som de offentliga. I fråga om Arlandabanan kan det möjligen förklaras av att det var den borgerliga regeringen 19911994 som

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brytning av Arlandabanans monopol

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:840 av Örnfjäder, Krister (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:840 Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är självfallet nödvändigt att ha en effektiv och väl fungerade parkeringsövervakning. Men nuvarande lagregler och rättstillämpning gör att enskilda kan ha svårt att

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:833 av Nilsson, Pia (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:833 Vägnätet Räta linjen av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vägnätet Räta linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet och benämns väg 56. Räta linjen har en regional

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:831 av Hultqvist, Peter (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:831 Framtidens rektorsroll av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Under många år har en allt större andel av ledarna inom förskolan fått rektors ansvar och position. Det pedagogiska ledarskapet och samhörigheten med skolan har markerats. I förslaget till ny

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:830 av Hultqvist, Peter (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:830 Förskolans ledarskap av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Som förslaget nu ligger till ny rektorsutbildning ställt i relation till tankarna på en ny lärarutbildning så innebär det avgörande förändringar för ledarskapet i bland annat förskolan. Lärare

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:426 av Pertoft, Mats (mp)

den 21 februari Interpellation 2007/08:426 Förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsminister Jan Björklund aviserade den 18 februari att regeringen ska inkomma till riksdagen med ett reformförslag rörande utbildningsformen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:826 av Persson, Margareta (s)

den 21 februari Fråga 2007/08:826 Trygghetslarm och fast teleförbindelse av Margareta Persson s till statsrådet Maria Larsson kd Den som behöver kalla på hjälp i akuta situationer eller känner sig otrygg i sitt boende kan efter behovsbedömning få hyra ett trygghetslarm från sin hemkommun. Larmet är kopplat via telefonnätet

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)