Dokument & lagar (320 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:956 av Gabelic, Aleksander (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:956 Sanering av förorenade områden av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Enligt Naturvårdsverket finns det 15 000 platser i vårt land som behöver saneras efter miljöskadlig verksamhet. Den som har orsakat skadorna är skyldig att sanera, men ibland finns det företaget

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:514 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:514 Biologisk mångfald i havet av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:511 av Nilsson, Pia (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:511 Finansiering av infrastruktur av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I början av året skrev infrastrukturministern tillsammans med finansministern en debattartikel i Dagens Nyheter om att infrastrukturen kommer att bli ett prioriterat område i höst. Man slår fast

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av infrastruktur

Interpellation 2007/08:505 av Pettersson, Leif (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:505 Neddragning av KY på kultur- och medieområdet av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag vill fästa ministerns uppmärksamhet på ett viktigt problem. Just nu pågår en neddragning av platser och resurser till de kvalificerade yrkesutbildningarna, KY,

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:953 av Pettersson, Leif (s)

den 13 mars Fråga 2007/08:953 Bättre och säkrare snöskoterleder av Leif Pettersson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nu börjar, enligt många som bor i norr, årets bästa tid, den tid som vi kallar vårvinter. Det är då solen skiner på dagen och temperaturen stiger upp på plussidan och på kvällen är det stjärnklart,

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:502 av Persson, Kent (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:502 Utbildningen och regionerna av Kent Persson v till utbildningsminister Jan Björklund fp Under många decennier har ett kännetecken för Sverige varit att människor har haft en möjlighet att vidareutbilda sig i vuxen ålder. Även möjligheten att komma igen efter ett misslyckande

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningen och regionerna

Interpellation 2007/08:495 av Hultqvist, Peter (s)

den 12 mars Interpellation 2007/08:495 Vägverkets och Banverkets framtid av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastrukturminister Åsa Torstensson har uttalat att de båda transportslagen väg och järnväg måste samverka mer än vad de gör i dag. Förslaget om att inrätta en transportinspektionsmyndighet

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vägverkets och Banverkets framtid

Interpellation 2007/08:491 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:491 Taxinäringen och tömningscentraler av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c I en tidigare interpellationsdebatt har statsrådet Åsa Torstensson redovisat sin inställning till så kallade tömningscentraler. Redan före denna debatt och även efteråt har flera av branschens

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Taxinäringen och tömningscentraler

Interpellation 2007/08:490 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:490 Kollektivtrafiken i Stockholm av Börje Vestlund s till miljöminister Andreas Carlgren c I den nyss avslutade Klimatberedningen har alla partier varit överens om behovet av att stimulera fler att åka kollektivt. Detta är väldigt viktigt, inte minst i städerna där trafiken står

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kollektivtrafiken i Stockholm

Interpellation 2007/08:486 av Vestlund, Börje (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:486 Posten i glesbygd av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Under den senaste mandatperioden har det funnits anledning att fråga statsrådet Torstensson vad hon har för avsikt att göra för att lösa problemen med avståndet mellan postlådan och bostaden. Exempel har

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Posten i glesbygd

Interpellation 2007/08:477 av Ringholm, Bosse (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:477 Hanteringen av Klimatutredningens betänkande av Bosse Ringholm s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den 4 mars offentliggjorde den parlamentariska Klimatutredningen sitt slutbetänkande. Redan i mitten av februari det vill säga före publiceringen av betänkandet avfärdades

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hanteringen av Klimatutredningens betänkande

Interpellation 2007/08:475 av Vestlund, Börje (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:475 Bromma flygplats av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Staten och Stockholms stad har nu ingått ett 30-årigt avtal för upplåtelse av mark till Bromma flygplats. I dag vet vi att Bromma flygplats är ett problem med buller och luftföroreningar inte minst för de

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2007/08:920 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 mars Fråga 2007/08:920 Inblandning av rapsoljebaserad biodiesel, RME, i all diesel av Staffan Danielsson c till miljöminister Andreas Carlgren c En obligatorisk inblandning av RME i all diesel skulle minska utsläppen av koldioxid med 365 000 ton. Det motsvarar ungefär den mängd RME som Sverige kan producera.

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:908 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 6 mars Fråga 2007/08:908 Barnomsorg på obekväm arbetstid av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till utbildningsminister Jan Björklund fp Nyligen kom en undersökning hos TCO fram till att varannan kommun inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Anledningarna varierar alltifrån att det behovet saknas till

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:906 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 5 mars Fråga 2007/08:906 Remittering av Cederschiöldsförhandlingarnas resultat av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har meddelat att den inte tänker remittera Cederschiöldsförhandlingens resultat. Den enda behandling av förslagen som kommer att ske blir i de kommunala och

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:901 av Sachet, Ameer (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:901 Polisen och skolkande elever av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsministern vill använda polissatsningar till att hämta skolkande barn. Enligt en rapport från Skolverket nyligen så skolkade ca 1 600 elever minst en månad förra året. Vårdnadshavarna

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:895 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:895 Åtgärder mot snöskoterolyckor av Gunnar Sandberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Vintersäsongen har medfört ett stort antal allvarliga snöskoterolyckor, många med dödlig utgång. Under påsken finns stora mängder av skoteråkare i fjällvärlden och man kan befara att antalet olyckor

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:893 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:893 Användning av terrängfordon av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I interpellationsdebatter med infrastrukturministern om säkra skoterleder hänvisar hon till uppdraget som den förra regeringen gav till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:892 av Omanovic, Jasenko (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:892 En höjd kompetensnivå hos ungdomar av Jasenko Omanovic s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen med finansminister Anders Borg i spetsen har nu sänkt tillväxtprognosen för år 2008 från 3,2 procent till 2,0 procent. Finansministern sade i en intervju att regeringen nu måste

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:891 av Thorell, Olle (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:891 Forskning om betyg av Olle Thorell s till utbildningsminister Jan Björklund fp I debatten om den framtida skolan finns det ingen brist på allmänt tyckande och diverse olika åsikter om hur skolan och lärandet bäst främjas. Vad det däremot råder brist på är dels pedagogisk forskning,

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)