Dokument & lagar (320 träffar)

Interpellation 2007/08:570 av Granlund, Marie (s)

den 8 april Interpellation 2007/08:570 Kompetensutvecklingssatsningen Lärarlyftet av Marie Granlund s till statsrådet Lars Leijonborg fp När kompetensutvecklingssatsningen Lärarlyftet nu varit i gång sedan slutet av 2007 och början av 2008 visar det sig att många platser står tomma. Sveriges Kommuner och Landsting

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kompetensutvecklingssatsningen Lärarlyftet

Interpellation 2007/08:567 av Vestlund, Börje (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:567 Epilepsi och inlärning av Börje Vestlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp För flera handikapp som man tidigare inte trott har behövt särskild stödundervisning visar modern forskning att det krävs sådan. För sjukdomen epilepsi som är livslång syns detta inte då man

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Epilepsi och inlärning

Skriftlig fråga 2007/08:1045 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1045 Resurser i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen aviserar ändringar som kommer att göra förskolan mer lik den vanliga skolan. Man vill höja kvaliteten genom en satsning på mer pedagogisk stimulans för barnen och man aviserar ett förskollärarlyftVad

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1044 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 4 april Fråga 2007/08:1044 Utvärdering av miljöbilssatsningen av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under de senaste åttatio åren har staten via olika former av ekonomiska incitament lägre förmånsbeskattning, skattefrihet för förnybara drivmedel, undantag från trängselskatt och nu

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1043 av Hultqvist, Peter (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1043 Barnskötarnas arbetssituation av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Inom förskolan arbetar i dag en stor grupp barnskötare. Deras yrkeskompetens är i första hand omsorgspedagogisk medan förskollärarnas är inlärningspedagogisk. Båda dessa kompetenser motsvarar

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1034 av Streijffert, Magdalena (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1034 Användning av perkloretylen av Magdalena Streijffert s till miljöminister Andreas Carlgren c I dag använder över 90 procent av alla kemtvättsinrättningar det giftiga och cancerframkallande klororganiska ämnet perkloretylen i tvättprocessen. Perkloretylen är ett giftigt ämne som påverkar

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1029 av Rådström, Britta (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1029 Gruvor och miljö av Britta Rådström s till miljöminister Andreas Carlgren c I dag finns det totalt 17 verksamma gruvor i Sverige om man bortser från grustag och kalkbrott. Metall- och råvarupriserna ökar kraftigt och bedömare inom gruvbranschen tror att det kommer att öppnas ungefär

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:557 av Gabelic, Aleksander (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:557 Biogas av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Biogas är det miljövänligaste drivmedlet som finns tillgängligt i dag. Biogas framställs lokalt genom rötning av matavfall, gödsel och slam vid vattenreningsverk. Eftersom biogas kan produceras lokalt i hela

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Biogas

Skriftlig fråga 2007/08:1028 av Stenberg, Maria (s)

den 2 april Fråga 2007/08:1028 Pilotutbildning i kommande yrkeshögskola av Maria Stenberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringens utredare Anders Franzen har nyligen överlämnat sin utredning om yrkeshögskolan till utbildningsministern. Utredningen berör bland annat flygutbildningarnas framtid. Utredningen

Inlämnad: 2008-04-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:542 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 31 mars Interpellation 2007/08:542 Statens ansvar för infrastruktursatsningar av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I en tidigare interpellation ställd till statsrådet Åsa Torstensson ställde jag en fråga om statsrådet var beredd att vidta åtgärder för att även mindre infrastrukturprojekt,

Inlämnad: 2008-03-31 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar för infrastruktursatsningar

Skriftlig fråga 2007/08:1023 av Stenberg, Hans (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1023 Tillåtlighetsprövning av E 4 Sundsvall av Hans Stenberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om en ny sträckning av E 4 förbi Sundsvall har diskuterats under många år. En anledning till att det tagit lång tid är att det varit delade meningar mellan olika myndigheter om den

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1020 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 28 mars Fråga 2007/08:1020 Synliggörande av funktionsnedsättningar i skolans läroböcker av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport Funktionshinders osynlighet i skolans läromedel redovisas hur funktionsnedsättningar sällan beskrivs i svenska läroböcker för grund-

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:528 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:528 Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Målet med nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, är avlägset och utvecklingen under den senaste tiden har gått i fel riktning. Det

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

Skriftlig fråga 2007/08:1007 av Sachet, Ameer (s)

den 26 mars Fråga 2007/08:1007 Specialpedagogiska skolmyndighetens ortsplacering av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen föreslår att verksamheterna vid Resurscenter syn, Örebro, samt vid Resurscenter tal och språk, Sigtuna, förs över till den nya specialpedagogiska skolmyndigheten

Inlämnad: 2008-03-26 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:990 av Pettersson, Leif (s)

den 19 mars Fråga 2007/08:990 Neddragning av KY på medieområdet av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag vill fästa ministerns uppmärksamhet på ett viktigt problem. Just nu pågår en neddragning av platser och resurser till de kvalificerade yrkesutbildningarna, KY, med inriktning på

Inlämnad: 2008-03-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:987 av Axelsson, Christina (s)

den 18 mars Fråga 2007/08:987 Åtgärder mot elöverkänslighet av Christina Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Många människor upplever elöverkänslighet av varierande grad. Enligt Elöverkänsligas förbund uppger över 200 000 svenskar att de är överkänsliga mot elektriska/magnetiska fält. Över 400 av de mest

Inlämnad: 2008-03-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:983 av Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars Fråga 2007/08:983 Lokal förvaltning av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken 2001 har ur ett biologiskt perspektiv varit lyckad, men för stora delar av landsbygdsbefolkningen innebär de ökande rovdjursstammarna en stor

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:518 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 14 mars Interpellation 2007/08:518 Kollektivtrafik till Arlanda av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Infrastrukturminister Åsa Torstensson har uttalat att järnvägen i Sverige är inne i sina mest spännande dagar sedan Gripenstedts tid. Det är stora ord och jag hoppas att hon lyckas övertyga

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kollektivtrafik till Arlanda

Skriftlig fråga 2007/08:975 av Granberg, Lars U (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:975 Sammanhållen skoterpolitik av Lars U Granberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Snöskotern är ett fantastiskt fordon som underlättar arbete och transporter vintertid. Dessutom brukar det vara dörren till upplevelser, rekreation och glädje för boende och vinterturister. Från många

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:960 av Granberg, Lars U (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:960 Information om miljövänligt bränsle till snöskotrar av Lars U Granberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Inför påsken laddar skoterturistföretagen för högsäsong runt om i Sveriges skoterregioner. Vi vet redan att snöskoterturismen ger ifrån sig mest pengar i besöksnäringen i

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)