Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2007/08:832 av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:832 Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har infört möjligheten att ge betygsliknande omdömen i grundskolan från första klass. Detta blir för första gången möjligt under höstterminen

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen

Interpellation 2007/08:579 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 april Interpellation 2007/08:579 Regeringens satsning Lärarlyftet av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp En av den borgerliga regeringens huvudpunkter inom skolpolitiken har varit satsningen på fortbildning för såväl behöriga som obehöriga lärare. Det är en bra och nödvändig satsning.

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:573 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:573 Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolan är den viktigaste sociala arenan under uppväxten. Den 31 mars 2008 överlämnade Barnombudsmannen sin årliga rapport till

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola

Interpellation 2007/08:572 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:572 Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I samband med debatten om att förändra den svenska gymnasieskolan har statsrådet Björklund vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser

Interpellation 2007/08:426 av Pertoft, Mats (mp)

den 21 februari Interpellation 2007/08:426 Förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsminister Jan Björklund aviserade den 18 februari att regeringen ska inkomma till riksdagen med ett reformförslag rörande utbildningsformen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:388 av Pertoft, Mats (mp)

den 11 februari Interpellation 2007/08:388 Nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolministern aviserade den 8 februari att han ämnade avveckla Myndigheten för skolutveckling som en självständig myndighet i enlighet med det förslag som Skolmyndighetsutredningen

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:90 av Pertoft, Mats (mp)

den 29 oktober Interpellation 2007/08:90 Lärandet om hållbar utveckling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå en sammanslagning av bland annat Myndigheten för skolutveckling och Skolverket. I samband med att utredaren informerade

Inlämnad: 2007-10-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lärandet om hållbar utveckling

Interpellation 2007/08:13 av Pertoft, Mats (mp)

den 20 september Interpellation 2007/08:13 Neddragningarna på det statliga stödet till komvux av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp År 2007 genomförde den borgerliga regeringen två stora förändringar i de statliga bidragen till den kommunala vuxenutbildningen. Man minskade bidraget till

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på det statliga stödet till komvux