Dokument & lagar (192 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:543 av Hultqvist, Peter (s)

den 21 december Fråga 2007/08:543 Kvalitetssäkring av förskolan av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Pirls 2006 har konstaterat att barn som gått i förskolan klarar läs- och skrivfärdigheter bättre än barn som ej har den bakgrunden läsförmågan hos barn i årskurs 4Barn som gått länge i

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:534 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:534 Utbyggnad av landström till fartyg av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen har redan i maj 2006 rekommenderat medlemsstaterna att installera landström till fartyg som ligger vid kaj i hamn, särskilt i hamnar där luftkvalitetsvärdena överskrids

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:506 av Larsson, Katja (s)

den 14 december Fråga 2007/08:506 Utbildningsmöjligheter för lågutbildade flyktingar och andra jämförbara grupper av Katja Larsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har tagit bort rekryteringsstödet samt andra stöd till vidareutbildning, som till exempel rekryteringsbidraget och stöd till korttidsstudier.

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:505 av Larsson, Katja (s)

den 14 december Fråga 2007/08:505 Utbildningsplatser inom komvux vid en lågkonjunktur av Katja Larsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringens neddragning av stödet till vuxenutbildningen med 600 miljoner och ändrade beräkningsgrunder för hur resterande del ska betalas ut i form av ett generellt

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:496 av Rådström, Britta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:496 Anslag för skydd av skogen av Britta Rådström s till miljöminister Andreas Carlgren c Sveriges lantbruksuniversitet är oroat över skogsskyddet. I ett brev till miljöministern har tidigare tre institutioner vid SLU påtalat att flera av riksdagens miljömål, bland annat Levande skogar,

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:486 av Pedersen, Peter (v)

den 13 december Fråga 2007/08:486 Bohusbanans framtid av Peter Pedersen v till statsrådet Åsa Torstensson c Det har kommit oroande signaler till min kännedom när det gäller Bohusbanans framtid. Det finns tydligen planer hos Rikstrafiken att minska bidraget till Västtrafiks tågtrafik på Bohusbanan med 66 miljoner

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:485 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:485 Subvention för byggande i trä av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären ökar på ett fullständigt oacceptabelt sätt, och som politiker måste vi göra vårt yttersta för

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:484 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:484 Naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige har som bekant avsatt betydande arealer skogsmark som naturreservat. Nyligen har generaldirektören för Skogsstyrelsen aviserat att man kraftigt kommer att utöka dessa reservat. Detta behövs, enligt

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:483 av Bolund, Per (mp)

den 13 december Fråga 2007/08:483 Cancer hos barn nära kärnkraftverk av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c En ny tysk studie visar att cancerfrekvensen hos barn som bor nära kärnkraftverk är större än för andra barn. Studien har utförts av universitetet i Mainz på uppdrag av den federala tyska stråskyddsmyndigheten

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:474 av Hultqvist, Peter (s)

den 13 december Fråga 2007/08:474 Ledarskap inom förskolan av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Förskolan är starten på det så kallade livslånga lärandet. Därför är det oerhört viktigt att betrakta verksamheten inom förskola och skola som en gemensam helhet. Det förutsätter också ett gemensamt

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:469 av Sachet, Ameer (s)

den 11 december Fråga 2007/08:469 Privata skolor och bevarande av betygskopior av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsministern har uttryckt som sin uppfattning att driften av skolor inte längre är en kommunal angelägenhet utan ett område där etableringsfrihet ska råda och privata

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:464 av Sachet, Ameer (s)

den 11 december Fråga 2007/08:464 Privatskolor och elever med funktionsnedsättning av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Privata skolor, så kallade friskolor, kan vägra att ta emot elever med funktionsnedsättning utifrån motiveringen att de är för dyraPrivatskolorna kan med hänvisning till

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:452 av Liljevall, Désirée (s)

den 11 december Fråga 2007/08:452 Integrering av folkhälsomål i miljöarbetet av Désirée Liljevall s till miljöminister Andreas Carlgren c FN:s världshälsorganisation, WHO, har studerat hur vår hälsa påverkas av olika miljöfaktorer. För Sveriges del handlar det om ca 138 000 personer som har en försämrad livskvalitet

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:451 av Axelsson, Lennart (s)

den 11 december Fråga 2007/08:451 Hjälpmedel åt dyslektiker av Lennart Axelsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp För ett tag sedan deltog jag i ett seminarium i Örebro anordnat av Sydnärkes utbildningsförbund, LO, ABF och Dyslexiförbundet FMLS. Dessa organisationer driver sedan några år tillbaka ett

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:442 av Malmström, Louise (s)

den 7 december Fråga 2007/08:442 Friskolekoncernernas miljonvinster av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Antalet friskolor har ökat lavinartat de senaste åren. Det blir också allt vanligare att skolorna drivs av stora koncerner dit elevernas hemkommuner med skattepengar betalar för utbildningen.

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:437 av Damberg, Mikael (s)

den 7 december Fråga 2007/08:437 Felaktig betygsstatistik av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolverkets betygstatistik för grundskolan 2007 som publicerades den 19 november drogs in den 23 november eftersom statistiken innehöll en rad felaktigheter. Enligt uppgift från Skolverket var

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:431 av Nordén, Marie (s)

den 7 december Fråga 2007/08:431 Isoleringskrav på fritidsboende av Marie Nordén s till miljöminister Andreas Carlgren c I hus som byggs för permanent boende kräver byggnadslagen att de ska isoleras för en god energihushållning, enligt våra miljömål. För fritidshus med färre än tre lägenheter finns det ett undantag

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:424 av Sachet, Ameer (s)

den 7 december Fråga 2007/08:424 Vinster i friskolor av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Svenska friskolor har blivit lönsamma. De sex största friskolekoncernerna i Sverige gjorde förra året en sammanlagd vinst på drygt 150 miljoner kronor. Det visar en kartläggning av friskolebranschen

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:415 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 5 december Fråga 2007/08:415 Ökade resurser till marksanering av Ann-Kristine Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c På många platser i Sverige, inte minst i mitt eget hemlän Värmland, finns gammal industrimark som är starkt förorenad av miljöfarliga ämnen. Det är ytterst angeläget att staten bidrar

Inlämnad: 2007-12-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:408 av Olsson, Hans (s)

den 4 december Fråga 2007/08:408 Förbättrade tågkommunikationer StockholmVärmland av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Utbyggnaden av X 2000 under 1990- och 2000-talen har lett till att allt fler ser möjligheten att bo kvar men arbeta på annan ort. Detta gäller i högsta grad många värmlänningar

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)