Dokument & lagar (192 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1244 av Hoff, Hans (s)

den 21 maj Fråga 2007/08:1244 Skolavslutning av Hans Hoff s till utbildningsminister Jan Björklund fp Enligt Skolverket så ska all obligatorisk undervisning vara fri från påverkan av religiös art, oavsett trosinriktning. Utgångspunkten är att alla elever ska kunna delta i skolavslutningen. Nu är det snart dags

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1239 av Sachet, Ameer (s)

den 21 maj Fråga 2007/08:1239 Utbildningsanordnare och vinstintressen av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det pågår en långsam privatisering av det svenska utbildningsväsendet där vinstdrivna bolag successivt köper upp och tar över olika skolor. Våra barns utbildning blir alltmer en fråga

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1229 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 16 maj Fråga 2007/08:1229 Värmlands kommunikationer med flyg och tåg av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Det regionala flyget i Sverige har stor betydelse, inte minst för företagen och näringslivet. Därmed betyder flyget mycket för regioners utveckling, på mindre orter och i glesbygdsregionerna.

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1225 av Ernkrans, Matilda (s)

den 16 maj Fråga 2007/08:1225 Rätten till barnomsorg på obekväm tid av Matilda Ernkrans s till utbildningsminister Jan Björklund fp Föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid ska ha möjlighet till barnomsorg. Detta är i enlighet med den socialdemokratiska arbetslinjen. Vi är beredda att ta initiativ till en skärpt

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1217 av Eriksson, Birgitta (s)

den 15 maj Fråga 2007/08:1217 Främjandet av cykling som transportmedel av Birgitta Eriksson s till statsrådet Åsa Torstensson c Cykel och cykling framställs ibland som ett slags fritids- och nöjesaktivitet. Cykeln bör dock betraktas som ett transportmedel. Det finns många goda skäl till varför man ska välja cykeln

Inlämnad: 2008-05-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1213 av Axelsson, Lennart (s)

den 15 maj Fråga 2007/08:1213 Hörselskadade barns rätt till teckenspråksutbildning av Lennart Axelsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Den 14 maj var det teckenspråkets dag. Utanför Riksdagshuset möttes vi av ungdomar från Unga Hörselskadade som berättade om ett stort bekymmer som gäller barn med hörselskada.

Inlämnad: 2008-05-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1186 av Olsson, Hans (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1186 Giftiga industriområden, Viskanprojektet och statliga anslag av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Länsstyrelserna har på uppdrag av Naturvårdsverket identifierat alla potentiellt förorenade områden i Sverige. Inte mindre än 80 000 sådana har identifierats varav 1 500

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1157 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 25 april Fråga 2007/08:1157 Hissar av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Mats Odell kd Nya direktiv från EU har införts när det gäller krav på hissar i offentliga lokaler. Dessa måste numera vara försedda med dubbla dörrar, angivare för våningsplan i text och tal och nödtelefon. En dispens för hissar

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1155 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 april Fråga 2007/08:1155 Satsning på kollektivtrafik av Anneli Särnblad s till statsrådet Åsa Torstensson c Ingen vill vara en miljöbov i dag, utan de flesta vill på sitt sätt bidra till en bra miljö. Ett av de effektivaste sätten är att minska bilåkandet, men i stora delar av vårt land är bilen en nödvändighet

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1154 av Särnblad, Anneli (s)

den 25 april Fråga 2007/08:1154 Rovdjursförvaltning av Anneli Särnblad s till miljöminister Andreas Carlgren c Riksdagen fattade beslut om en sammanhållen rovdjurspolitik år 2001. Beslutet innebar bland annat att etappmål sattes upp för de fem stora rovdjuren. Rovdjursförvaltningen har biologiskt sett varit framgångsrik

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1141 av Axelsson, Lennart (s)

den 23 april Fråga 2007/08:1141 Utbildningsprogrammet praktisk IT- och mediekompetens av Lennart Axelsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden i Nora har framställt följande fråga om utbildningsprogrammet som heter praktisk IT- och mediekompetens, PIM. Riksdagen

Inlämnad: 2008-04-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1135 av Ernkrans, Matilda (s)

den 23 april Fråga 2007/08:1135 Investering i vuxenutbildning av Matilda Ernkrans s till utbildningsminister Jan Björklund fp Volvo i Hallsberg och Ericsson i Kumla minst 345 förlorade länsjobb på sju dagar. Det går lätt att konstatera att man inte ens på en fabrik som går bra och ett företag som går med vinst och

Inlämnad: 2008-04-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1127 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 18 april Fråga 2007/08:1127 Sveriges inre vattenvägar av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Sverige anmälde vid inträdet i EU att man har inre vattenvägar och de som angavs var bland annat MälarenSödertälje kanal och VänernGöta älv. Sverige framhöll dock att trafiken på dessa inlandssystem

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1124 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 april Fråga 2007/08:1124 Minskad olycksrisk vid lägre hastighet av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Genom den ändring i trafikförordningen 3 kap. 17 som träder i kraft den 2 maj 2008 får Vägverket bestämma att farten på vägar utanför tätbebyggt område får sättas till 70 bashastighet80,

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1082 av Malmström, Louise (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1082 Gymnasieskolans estetiska ämnen av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Häromveckan lade Anita Ferm fram sitt förslag till ny struktur för gymnasieskolan. En av hennes utgångspunkter var att en gymnasieskola ska stödja elevernas väg in i vuxenlivet, inte bara

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1077 av Ehn, Tina (mp)

den 11 april Fråga 2007/08:1077 Miljöbilsdefinitionen av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen har beslutat om ytterligare 240 miljoner kronor till miljöbilspremien i år. Miljöbilsbegreppet saknar dock en enhetlig definition, vilket ofta skapar problem för såväl bilköparen och dem som ska

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1054 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 april Fråga 2007/08:1054 Rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under 2007 släppte Miljövårdsberedningen rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv Där behandlades särskilt de utmaningar de biologiska systemen står

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1045 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 4 april Fråga 2007/08:1045 Resurser i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen aviserar ändringar som kommer att göra förskolan mer lik den vanliga skolan. Man vill höja kvaliteten genom en satsning på mer pedagogisk stimulans för barnen och man aviserar ett förskollärarlyftVad

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1044 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 4 april Fråga 2007/08:1044 Utvärdering av miljöbilssatsningen av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under de senaste åttatio åren har staten via olika former av ekonomiska incitament lägre förmånsbeskattning, skattefrihet för förnybara drivmedel, undantag från trängselskatt och nu

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)