Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1319 av Olsson, Hans (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1319 Postboxar av Hans Olsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Post- och telestyrelsen har utfärdat allmänna råd som ska förmå alla fastighetsägare av flerfamiljshus att installera postboxar, innebärande att hyresgästerna får sin post i en box i trapphuset, i stället för via brevinkastet

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1186 av Olsson, Hans (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1186 Giftiga industriområden, Viskanprojektet och statliga anslag av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Länsstyrelserna har på uppdrag av Naturvårdsverket identifierat alla potentiellt förorenade områden i Sverige. Inte mindre än 80 000 sådana har identifierats varav 1 500

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:282 av Olsson, Hans (s)

den 16 november Fråga 2007/08:282 Skolstädning av Hans Olsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Allergi och astma är stora problem bland många barn och unga. Det finns uppgifter på att en så hög andel som 3040 procent av Sveriges grundskoleelever lider av någon form av allergi. Tyvärr är städningen ofta

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:115 av Olsson, Hans (s)

den 18 oktober Fråga 2007/08:115 Främmande arter i svensk miljö av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Ett hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska sjöar och vattendrag samt i havsmiljön. I den svenska landmiljön

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:52 av Olsson, Hans (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:52 Källkritik på nätet och i skolan av Hans Olsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp De flesta unga vänder sig i dag till Internet för att finna fakta och kunskaper. Att tillämpa källkritik, det vill säga att kritiskt kunna granska och värdera information, är en viktig kompetens

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)