Dokument & lagar (215 träffar)

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:790 av Johansson, Ylva (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:790 Körkort för personer med neuropsykiatrisk diagnos av Ylva Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Många människor lever i dag med en neuropsykiatrisk diagnos. Kunskapen om adhd, damp, autism, Asperger och andra neuropsykiatriska diagnoser har ökat. Många barn och ungdomar

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:722 av Green, Monica (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:722 Vägnätet i Skaraborg av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige behöver en fullgod infrastruktur. Invånarna i regionen måste ha tillgång till såväl arbetstillfällen som en väl fungerande kollektivtrafik. I

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:578 av Green, Monica (s)

den 9 april Interpellation 2007/08:578 Järnvägen i Lerum av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Med den miljöpolitik vi har haft tidigare har vi i Sverige kommit ganska långt med att få ned utsläppen inom många sektorer. Just transportsektorn är en sektor där utsläppen dock ökar. Om ingenting görs

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:376 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 5 februari Interpellation 2007/08:376 Alkolås i bilar av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Under 2007 ökade antalet dödsoffer på vägarna och blev närmare 500 till antalet. De som dör i trafiken förlorar i genomsnitt 33,5 år av sin återstående livslängd. Trafikolyckor är enligt WHO den

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:356 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 30 januari Interpellation 2007/08:356  Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Den senaste månaden har jag haft ett par meningsutbyten med ministern angående Förbifart Stockholm. Jag har tyvärr inte fått svar på alla mina frågor ministern avböjer flera av dem med hänvisning

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:401 av Bergström, Sven (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:401 Vinterdäck på tung trafik av Sven Bergström c till statsrådet Åsa Torstensson c För tunga fordon på svenska vägar finns i dag inga krav på vinterdäck. Praxis för svenska åkeriföretag och bussbranschen har varit att byta till grovmönstrade däck före vintern, åtminstone

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:374 av Runeson, Carin (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:374 Bergslagsbanan av Carin Runeson s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är ingen överdrift att kalla Ludvika för ABB-koncernens centrum för kraftöverföring. Ingen annanstans i världen finns en så komplett elkraftsteknisk leverantör som hos just ABB i Ludvika. Företagets

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:170 av Pärssinen, Raimo (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:170 Ostkustbanan av Raimo Pärssinen s till statsrådet Åsa Torstensson c År 2010 beräknas Botniabanan vara färdigbyggd. Det är en viktig infrastrukturinvestering för Norrlands utveckling ur alla aspekter. Men nu verkar det dröja innan det går att trafikera Botniabanan eftersom

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:168 av Stenberg, Hans (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:168 Järnvägen längs Norrlandskusten av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Mycket stora belopp investeras nu i Botniabanan som beräknas vara färdigbyggd 2010. Det är en mycket välkommen satsning som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i den delen av

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:167 av Köhler, Katarina (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:167 Botniabanan av Katarina Köhler s till statsrådet Åsa Torstensson c Botniabanan byggs för att binda samman städer och tätorter längs Norrlandskusten och på så sätt göra godstransporterna och persontrafiken snabba och effektiva. Banan behövs eftersom det råder stor kapacitetsbrist

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:455 av Liljevall, Désirée (s)

den 29 februari Interpellation 2007/08:455 Telenäten i Norrbotten av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I Norrbotten håller Telia Sonera på att riva sitt gamla telefonnät. De hushåll som blir berörda har fått erbjudande om så kallad fast mobiltelefoni, men flera av hushållen hamnar i skuggan

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:206 av Lundberg, Agneta (s)

den 22 november Interpellation 2007/08:206 Trafiken på Botniabanan av Agneta Lundberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Byggandet av Botniabanan har redan under byggtiden blivit ett lyft för vår region. När banan står klar att tas i bruk 2010, efter en del förseningar, kommer den självklart att kunna tillgodose

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:271 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 6 december Interpellation 2007/08:271 Ansvaret för nollvisionen och ökad trafiksäkerhet av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Trots att regeringen har utsett 2007 till ett trafiksäkerhetsår ökar antalet döda i trafiken i år jämfört med 2006. I ett sådant läge borde det vara en självklarhet

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:416 av Ygeman, Anders (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:416 Flygets miljöansvar av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Allt oftare i klimatdebatten riktas fokus mot flyget och dess utsläpp. Flyget har blivit något av en symbol för klimathotet. Även flyget och flygindustrin måste involveras i kampen mot klimatförändringarna.

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:413 av Liljevall, Désirée (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:413 Upprustning av järnvägssträckan EmmabodaKarlskrona av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Kust-till-kust-banan är ett viktigt transportmedel för studenter, arbetspendlare samt godstrafik mellan Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Det finns regionalt ett

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:445 av Åström, Karin (s)

den 26 februari Interpellation 2007/08:445 Telias uppsägning av telefonabonnemang av Karin Åström s till statsrådet Åsa Torstensson c I Norrbotten jobbar Telia nu med att byta ut fast telefoni till fast mobiltelefoni. Norrbotten är ett stort län och täcker ca 25 procent av landets yta. Här finns 14 kommuner som

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:514 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:514 Biologisk mångfald i havet av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:528 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:528 Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Målet med nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, är avlägset och utvecklingen under den senaste tiden har gått i fel riktning. Det

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar