Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2016/17:604 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:604 Regelverk och krav på cisterner av Ola Johansson C till Statsrådet Peter Eriksson MP I januari i år ställde jag en fråga till bostadsministern om problematiken kring regelverken avseende konstruktion och kontroll av byggnation av cisterner. Det handlade delvis om den tidigare dubbelreglering

Inlämnad: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:604 av Ola Johansson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelverk och krav på cisterner

Interpellation 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:602 Brister i postgången av Lotta Finstorp M till Statsrådet Peter Eriksson MP SVT Nyheter avslöjade nyligen att Postnord brutit mot postlagen genom att strunta i att dela ut all post. Problemen sägs bero på sjukdom och sommarvikarier, men enligt uppgifter till SVT har problemen existerat längre

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i postgången

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:581 Företagskonkurser i byggbranschen av Hans Rothenberg M till Statsrådet Peter Eriksson MP Siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna inom byggbranschen ökat kraftigt under 2017 jämfört med förra året. Detta trots rådande högkonjunktur. Enligt Sveriges Byggindustrier är de

Inlämnad: 2017-06-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Företagskonkurser i byggbranschen

Interpellation 2016/17:508 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:508 Digitaliseringsrådet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringen har under ledning av statsrådet Peter Eriksson beslutat om att instifta ett digitaliseringsråd. Rådets syfte är bland annat att bidra med analyser och utvärderingar av regeringens insatser, bedriva omvärldsbevakning

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:508 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Digitaliseringsrådet

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:408 Höjning av bostadsstandarden av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP I DN den 22 mars säger arkitekten Erik Stenberg att många bostäder som byggs i dag håller mycket låg kvalitet. Eftersom det under lång tid byggts för lite kommer många bolag undan med att få bra betalt för undermåliga

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjning av bostadsstandarden

Interpellation 2016/17:287 av Håkan Svenneling (V)

Interpellation 2016/17:287 Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster av Håkan Svenneling V till Statsrådet Peter Eriksson MP Precis före jul presenterade IT-ministern en ny bredbandsstrategi för Sverige. Det har länge varit känt att kopparnätet håller på att avvecklas och att Telia de sista åren haft allt

Inlämnad: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:287 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster

Interpellation 2016/17:270 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:270 Bostäder till nyanlända av Lotta Finstorp M till Statsrådet Peter Eriksson MP Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har föreslagit flertalet punkter för att möjliggöra fler bostäder till nyanlända. De pekar på många möjligheter för bättre samspel mellan stat, landsting och kommun. Bland förslagen

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:270 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostäder till nyanlända

Interpellation 2016/17:245 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:245 Kontanthantering på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Per Bolund MP Jag har tidigare frågat statsrådet om han tänker vidta några åtgärder för att mildra effekterna för landsbygden när kontanthanteringen försvinner och om statsrådet planerar att förbättra kontantservicen på landsbygden.

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:245 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanthantering på landsbygden

Interpellation 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:218 Försämrad postutdelning i glesbygden av Lotta Finstorp M till Statsrådet Peter Eriksson MP Företaget Postnord, som ägs gemensamt av både den svenska och den danska staten, har i dag ett så kallat samhällsuppdrag. Det betyder att företaget måste dela ut post i hela landet. Till sista utposten

Inlämnad: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försämrad postutdelning i glesbygden

Interpellation 2016/17:182 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:182 Det mobila bredbandsnätet av Hans Rothenberg M till Statsrådet Peter Eriksson MP År 2014 beslutade regeringen att öppna upp 700-megahertzbandet för mobilt bredband från och med år 2017. Spektrumet i 700-megahertzbandet är särskilt gynnsamt för mobila bredbandstjänster i glesbygd eftersom det

Inlämnad: 2016-12-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:182 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det mobila bredbandsnätet

Interpellation 2016/17:108 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2016/17:108 Fördröjning av bredband på landsbygden av Anders Åkesson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Tack vare teknikutvecklingen ökar användningsområden för telefoner och surfplattor. Ökad täckning och allt högre överföringshastighet efterfrågas för att möjliggöra att de internetbaserade tjänsterna

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:108 av Anders Åkesson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördröjning av bredband på landsbygden

Interpellation 2016/17:100 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:100 Nära-nollenergibyggnader av Ola Johansson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader NNEenligt ett EU-direktiv. För vissa offentliga byggnader ska kraven gälla redan från 2019. Ett stort antal EU-länder har redan presenterat

Inlämnad: 2016-11-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:100 av Ola Johansson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nära-nollenergibyggnader

Interpellation 2016/17:99 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:99 Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder av Ola Johansson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Behovet av nya bostäder är stort i hela landet, och många anger bristen på byggbar mark att planlägga som det främsta hindret mot att snabbt få ett slut på bostadskrisen. De orter som har störst

Inlämnad: 2016-11-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:99 av Ola Johansson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder

Interpellation 2016/17:95 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:95 Andrahandsuthyrning av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP I december 2015 ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han avsåg att vidta för att komma till rätta med de höga andrahandshyrorna skriftlig fråga 2015/16:506Redan

Inlämnad: 2016-10-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:95 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Andrahandsuthyrning

Interpellation 2016/17:86 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:86 Så kallade renovräkningar av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP Det privata fastighetsbolaget D. Carnegie är en av Sveriges största ägare av hyreshus i miljonprogramsområden. Bolaget har fram till nyligen bland annat ägt 1 528 hyreslägenheter i Husby i norra Stockholm. Dessa

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:86 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Så kallade renovräkningar

Interpellation 2016/17:52 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:52 Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation av Anti Avsan M till Statsrådet Anders Ygeman S Rakel är det kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter, till exempel blåljus- och försvarsmyndigheterna, som används i dag. Systemet

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:52 av Anti Avsan (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation

Interpellation 2016/17:18 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:18 Säkrad konkurrens på 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Sverige är ett föregångsland vad gäller konkurrens på telemarknaden. Det har lett till att svenska konsumenter har relativt låga kostnader för telekomtjänster jämfört med andra länder i EU. Ett av skälen

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:18 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkrad konkurrens på 700-megahertzbandet

Interpellation 2016/17:17 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:17 Dataroaming inom EU av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP En viktig fråga inom Europeiska unionen EU har varit frågan om en digital inre marknad. När stora delar av unionens arbete ifrågasätts mot bakgrund av flyktingkris och ett utträde ur unionen för Förenade kungariket har de

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:17 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dataroaming inom EU

Interpellation 2016/17:16 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:16 700-megahertzbandet och blåljusmyndigheterna av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Debatten kring auktionen av 700-megahertzbandet som administreras av Post- och telestyrelsen PTS har under senare tid varit intensiv. Olika myndigheter skickar olika signaler kring vad som är tekniskt

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:16 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: 700-megahertzbandet och blåljusmyndigheterna