Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1389 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1389 av Marianne Andersson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om konsumentfrågorna under Sveriges ordförandeskap i EU I takt med allt större valmöjligheter i samband med globalisering av handeln, EU-inträdet och bristfällig varumärkning och information har det blivit allt svårare att

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1336 av Jonsson, Sofia (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1336 av Sofia Jonsson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om studentbostäder I dagarna har vi kunnat läsa nya trista siffror om bostadsbristen bland studenter. Bara i Stockholm står det 20 000 studenter i kö för att få en studentbostad och väntetiden är minst 13 månader. Under de senaste

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1291 av Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1291 av Sonja Fransson s till statsrådet Britta Lejon om oönskad reklam via e-post I en alltmer marknadsinriktad, global och kommunikativ värld är det viktigt att den personliga integriteten värnas och stärks. Vi måste som individer ha rätt att säga: Nej tack, jag önskar inte bli utsatt

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1239 av Bergström, Sven (c)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1239 av Sven Bergström c till försvarsminister Björn von Sydow om effekterna av översvämningarna i södra Norrland De mycket stora regnmängder som fallit över södra Norrland i sommar har lett till mycket allvarliga översvämningar i älvar som Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Voxnan. Trots

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:950 av Green, Monica (s)

den 15 maj Fråga 1999/2000:950 av Monica Green s till jordbruksminister Margareta Winberg om innehållsförteckning på livsmedel I början av 1999 beslutade EU-kommissionen att försäljningen av färgglatt godis måste tillåtas i Sverige, förutsatt att eventuella azofärger redovisas. Azofärgerna används för att färga godis

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:399 av Ygeman, Anders (s)

den 27 april Interpellation 1999/2000:399 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om missbruk av blockuthyrning Den senaste tiden har det åtskilliga gånger uppmärksammats missbruk av blockuthyrning av hyreslägenheter. Fastighetsägare har i komplicerade transaktioner dragit undan hyreslägenheter från den

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:356 av Ygeman, Anders (s)

den 14 april Interpellation 1999/2000:356 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssituationen i tillväxtområden Det är på gång mycket inom det bostadspolitiska området På en mängd områden förbereds förslag för att utveckla allmännyttan, stärka hyresgästinflytandet och för att få en lagstiftning

Inlämnad: 2000-04-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:340 av Daléus, Lennart (c)

den 5 april Interpellation 1999/2000:340 av Lennart Daléus c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om en stad med mänskliga värden Storstädernas snabba tillväxt leder till bostadsbrist, trafikträngsel och miljöproblem. Den snabba omfördelningen av befolkningen från landsorten till Stockholm som pågår är på många sätt olycklig.

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:331 av Ygeman, Anders (s)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:331 av Anders Ygeman s till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar Överhettningen på bostadsmarknaden i storstäderna har öppnat fältet för fastighetsägare som genom kortsiktig spekulation vill tjäna snabba pengar på hyresgästernas bekostnad.

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:179 av Stenmark, Rigmor (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:179 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssociala frågor En god bostad är en del av välfärden. Alla ska ha del av denna välfärd. Därför behövs en bostadspolitik som kan tillfredsställa människors varierande behov och önskemål. Ett grundläggande behov

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:404 av Jönsson, Marianne (s)

den 17 december Fråga 1999/2000:404 av Marianne Jönsson s till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktiga från Skåne En viktig faktor i ett framtida försvar är att värnplikten genomförs nära där den värnpliktige är bosatt, både ur ekonomisk och social synvinkel. I Skåne bor det 1,2 miljoner invånare. Det framtida

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:397 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga. Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:360 av Hägg, Carina (s)

den 10 december Fråga 1999/2000:360 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om lottorna Det är 75 år sedan Tyra Wadner tog initiativet till vad som har kommit att bli dagens lottor. Historiskt och i dag betonas på politiskt håll stödet för de olika frivilliga försvarsorganisationerna. Lottorna och Bilkåristerna

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:327 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:326 av Wallin, Gunnel (c)

den 2 december Fråga 1999/2000:326 av Gunnel Wallin c till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet I den senaste Sotningsutredningen SOU 1998:45 har sotningsmonopolet utretts återigen. Remissvaren visar tydligt att dagens system inte tillräckligt beaktar kundernas synpunkter. Det senaste årets lokala

Inlämnad: 1999-12-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:309 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 1999/2000:309 av Sofia Jonsson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om studentbostäder Under de senaste tio åren har antalet högskoleplatser ökat med 50 Utbyggnaden av studentbostäder har inte ökat i samma takt. Aldrig har bostadsbristen varit så svår som denna höst. I dag finns det endast studentrum

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:216 av Hägg, Carina (s)

den 16 november Fråga 1999/2000:216 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om Räddningstjänsten Fler aktiva kvinnor inom politiken och andra områden leder till att fler verksamheter börjar betraktas med nya ögon. Även om de manliga maktstrukturerna ännu inte har brutits så börjar nu fler betrakta Räddningstjänsten

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering