Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 2005/06:471 av Qarlsson, Annika (c)

den 22 maj Interpellation 2005/06:471 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed Gymnasieskolan Utsikten i Dals Ed har sedan många år drivit ett gymnasieprogram med turisminriktning, turismledarprogrammet. Detta program har haft riksintag. I och med riksdagens

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed

Interpellation 2005/06:273 av Ohly, Lars (v)

den 22 februari Interpellation 2005/06:273 av Lars Ohly v till statsrådet Ibrahim Baylan s Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna Vi vet att den farligaste platsen att vistas på för kvinnor är i det egna hemmet. Vi vet att år 2004 anmäldes närmare 23 000 fall av kvinnomisshandel, drygt 2 000 fall av

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna

Skriftlig fråga 2005/06:1062 av Wegendal, Lars (s)

den 21 februari Fråga 2005/06:1062 av Lars Wegendal s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Nordisk språkförståelse I Helsingforsavtalets artikel 8 föreskrivs att undervisningen och utbildningen ska i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning i språk, kultur och

Inlämnad: 2006-02-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:573 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 8 december Fråga 2005/06:573 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Studenters kunskaper inför högskolstudier Från Skolverkets senaste utvärdering av gymnasieskolan där 1 600 lärare inom universitet och högskolor tillfrågats om de gymnasieutbildade har tillräckliga kunskaper för att klara

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:474 av Lundgren, Kerstin (c)

den 25 november Fråga 2005/06:474 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Ibrahim Baylan s Svar på interpellation 126 Undertecknad har i en interpellation frågat vilka åtgärder skolministern vidtagit för att följa hur Turkiets utveckling i fråga om Köpenhamnskriterierna implementeras i undervisningen samt om skolministern

Inlämnad: 2005-11-25 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:683 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:683 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Punktskriftsundervisning Finland är ett föregångsland när det gäller att underlätta för funktionshindrade. Utbildningen av dövtolkar och undervisning i punktskrift är exempel på detta. När det gäller undervisning i punktskrift

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:719 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 december Fråga 2005/06:719 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Ångest hos barn En ny svensk studie visar att vart fjärde svenskt skolbarn uppger att de ofta känner sig stressade och oroliga. Ett barn av tio kan anses lida av ångest enligt samma undersökning. 2 av barnen har haft självmordstankar.

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1729 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 maj Fråga 2005/06:1729 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Bättre trafikutbildning i grundskolan Sverige har väl fungerande trafikskolor och höga krav för att ta körkort. Detta är i grunden bra. Samtidigt är kunskapskraven bland de mest krävande i EU, och genomsnittligt kostar det i

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1726 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 maj Fråga 2005/06:1726 av Staffan Danielsson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Bättre trafikkunskap på gymnasiet Sverige har väl fungerande trafikskolor och höga krav för att ta körkort. Detta är i grunden bra. Samtidigt är kunskapskraven bland de mest krävande i EU, och genomsnittligt kostar det i dag runt

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1838 av Pettersson, Marina (s)

den 15 juni Fråga 2005/06:1838 av Marina Pettersson s till statsrådet Lena Hallengren s Barns läs- och skrivsvårigheter Grunden för det livslånga lärandet läggs i en förskola och grundskola som ger goda grundkunskaper och en lust att lära. Därför har vi socialdemokrater prioriterat insatser tidigt i utbildningssystemet

Inlämnad: 2006-06-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:789 av Qarlsson, Annika (c)

den 13 januari Fråga 2005/06:789 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolböcker ökar fördomar mot invandrare och homosexuella Inför skolstarten har Svenska Dagbladet granskat de senaste upplagorna av samhällskunskapsböcker och funnit många och mycket anmärkningsvärda faktaInvandrare beskrivs i

Inlämnad: 2006-01-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:843 av Larsen, Sofia (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:843 av Sofia Larsen c till statsrådet Ibrahim Baylan s Avhopp från den moderna språkundervisningen i årskurserna 69 I dagens skola ser vi många avhopp från den moderna språkundervisningen ofta tyska, franska och spanska i årskurserna 69. Tidigare hade eleverna möjlighet att välja mer

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:861 av Frans, Joe (s)

den 25 januari Fråga 2005/06:861 av Joe Frans s till statsrådet Ibrahim Baylan s Landets skolböcker och det mångkulturella perspektivet I förra veckan började vårterminen. Undervisningen i skolan ska stämma överens med demokratiska värden, slår läroplanen fast. Men SvD:s granskning som publiceras i dag visar att

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:417 av Johansson, Lars (s)

den 21 november Fråga 2005/06:417 av Lars Johansson s till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag för gymnasieskola Den seglande gymnasieskolan är ett unikt gymnasieprogram inom Öckerö kommun. Elever tillbringar en tredjedel av studietiden på ett seglande skolfartyg. Grundtanken är att motivera eleverna så mycket

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1523 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2005/06:1523 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Utbildningsnivån för unga med funktionshinder Ny statistik från SCB visar att utbildningsnivån är lägre bland personer med olika funktionshinder än i motsvarande åldersgrupper utan funktionshinder. Fler med funktionshinder har

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:924 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 2 februari Fråga 2005/06:924 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ibrahim Baylan s Satsning på yrkesutbildning Regeringen har som mål att 50 av en årskull ska börja studera på högskolan före 25 års ålder. Det är självklart att ungdomar ska få chansen till en högskoleutbildning och att de ska ha stor

Inlämnad: 2006-02-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:249 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 oktober Fråga 2005/06:249 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsplatsförlagt lärande inom medieprogrammet Gymnasieutbildningarna håller på att förändras. Medieprogrammet som är ett yrkesinriktat program får dock problem med att genomföra praktiken. För yrkesförberedande program sägs:

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:248 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 25 oktober Fråga 2005/06:248 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Modersmålsundervisning för landets nationella minoriteter Skolverket visar i en rapport att kommunerna inte klarar av att ge landets fem nationella minoriteter en bra modersmålsundervisning. Det råder stor brist på läromedel

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:55 av Palm, Veronica (s)

den 27 september Fråga 2005/06:55 av Veronica Palm s till statsrådet Ibrahim Baylan s Bättre skolmat I dag hade jag besök i riksdagen av klass 6 A från Bäckahagens skola i Högdalen. Kloka barn som hade massor med idéer. En sak som bekymrade dem var skolmaten. Barnen tyckte att det var viktigt att skolmaten var

Inlämnad: 2005-09-28 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:140 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:140 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Högstadieelevers läsande En undersökning som Lärarnas riksförbund har gjort visar att nästan var femte elev i högstadiet aldrig läser böcker i skolan och att nästan lika många väljer bort böckerna även på fritiden. När det gäller

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Paginering