Dokument & lagar (89 träffar)

Interpellation 2013/14:470 av Lena Olsson (V)

Interpellation 2013/14:470 Organiserad brottslighet bakom matfusk av Lena Olsson V till Justitieminister Beatrice Ask M Enligt experter har brottssyndikat blivit allt skickligare på att använda ny teknik för att genomföra livsmedelsbedrägerier. Låga straff, att man inte kan dömas till fängelse om man bryter mot livsmedelslagen

Inlämnad: 2014-05-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2013/14:470 av Lena Olsson (V) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Organiserad brottslighet bakom matfusk

Interpellation 2013/14:355 av Höj Larsen, Christina (V)

den 13 mars Interpellation 2013/14:355 Det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter av Christina Höj Larsen V till justitieminister Beatrice Ask M Det är en grundläggande demokratisk rättighet att få uttrycka sina åsikter. Denna frihet hotas nu av nazistiskt våld. I Kärrtorp angrep nazister demonstrerande

Inlämnad: 2014-03-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter

Skriftlig fråga 2013/14:127 av Olsson, Lena (V)

den 19 november Fråga 2013/14:127 Skärpt lagstiftning avseende grovt vapenbrott av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Det har blivit alltmer vanligt här i Sverige med skottlossningar som får dödlig utgång. Detta måste ses som mycket allvarligt. Man menar att det i huvudsak rör sig om uppgörelser mellan

Inlämnad: 2013-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:126 av Olsson, Lena (V)

den 19 november Fråga 2013/14:126 Användning av elpistol inom polisen av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Dödsskjutningar gjorda av polis har ökat. Bara det senaste året har det vid fyra tillfällen hänt att polis vid trängt läge skjutit, med resultatet att personer avlidit. Det kan ha handlat om

Inlämnad: 2013-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:640 av Olsson, Lena (V)

den 3 juli Fråga 2012/13:640 Polissamarbete i Norden av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Nordisk polis har i dag avtal för att kunna bistå varandra men för att polisen ska kunna uppnå effektivare polissamarbete räcker inte de avtal som finns. Med tanke på att Sverige har stora gränsområden med

Inlämnad: 2013-07-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2012/13:443 av Olsson, Lena (V)

den 23 maj Interpellation 2012/13:443 Unga kriminella av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Det kommer hela tiden nya rapporter om att rekrytering av unga till kriminella organisationer ökar, till exempel i Polisens lägesbild av grov organiserad brottlighet 2012 Det är många faktorer som kan vägas

Inlämnad: 2013-05-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Unga kriminella

Skriftlig fråga 2012/13:537 av Olsson, Lena (V)

den 23 maj Fråga 2012/13:537 Granskningskommission av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M I dagarna kom besked om att Thomas Quick, numera Sture Bergwall, kommer att frias för ytterligare ett av de sammanlagt åtta mord som han tidigare fällts för. Förutom att han själv har dömts felaktigt innebär

Inlämnad: 2013-05-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:373 av Olsson, Lena (V)

den 8 mars Fråga 2012/13:373 Fristående myndighet för polisutredningar av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Vänsterpartiet har länge krävt att en fristående myndighet för att utreda brottsanklagelser mot poliser eller åklagare ska inrättas. Det finns i dag flera fall där allmänhetens förtroende

Inlämnad: 2013-03-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2012/13:198 av Olsson, Lena (V)

den 11 januari Interpellation 2012/13:198 Rekrytering av unga kriminella av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Det kommer hela tiden nya rapporter om att rekrytering av unga till kriminella organisationer ökar, till exempel i polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Det är många

Inlämnad: 2013-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:243 av Olsson, Lena (V)

den 11 januari Fråga 2012/13:243 Poliser på landsbygden av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M När det gäller fördelningen av polisens resurser i Sverige så har den blivit väldigt ojämn i landet. Trots 4 000 fler poliser har detta inte märkts nämnvärt i landsbygdskommunerna. Ett exempel på detta var

Inlämnad: 2013-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:143 av Olsson, Lena (V)

den 27 november Fråga 2012/13:143 Polisens arbetstider av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M DN har granskat hur många poliser som var i tjänst under en helgnatt 2012 med motsvarande antal 1998. Trots att antalet poliser har ökat med ca 3 600 tjänster och nu uppgår till ca 20 000 poliser har antalet

Inlämnad: 2012-11-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:723 av Olsson, Lena (V)

den 8 augusti Fråga 2011/12:723 Granskningskommission av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Nyligen kom SVT-journalisten Hannes Råstams postuma reportagebok ut. Där beskrivs hur rättsväsendet och vårdapparaten har skapat en seriemördareThomas Quick, som i dag heter Sture Bergwall, dömdes för åtta

Inlämnad: 2012-08-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:599 av Olsson, Lena (V)

den 25 maj Fråga 2011/12:599 Användandet av pepparsprej av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M När pepparsprej blev en del av polisens vapenarsenal framfördes både kritik och farhågor. Kritiken handlade i första hand om att pepparsprej är just ett vapen. I USA har över hundra personer dött i samband

Inlämnad: 2012-05-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:351 av Olsson, Lena (V)

den 3 februari Fråga 2011/12:351 Polisens beredskap vid antirasistiska manifestationer av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Den senaste tiden har polisen visat på bristande beredskap vid antirasistiska manifestationer. Det har också framkommit att informationen mellan den lokala polismyndigheten

Inlämnad: 2012-02-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2011/12:174 av Olsson, Lena (V)

den 16 december Interpellation 2011/12:174 Statschefens immunitet av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Jag har ställt en skriftlig fråga till statsrådet Ask om hon var beredd att ta initiativ till tillsättandet en utredning för att se över bestämmelsen i regeringsformen 5 kap. 7 om åtalsimmunitet

Inlämnad: 2011-12-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statschefens immunitet

Skriftlig fråga 2011/12:210 av Olsson, Lena (V)

den 5 december Fråga 2011/12:210 Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap. 8 regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:190 av Olsson, Lena (V)

den 29 november Fråga 2011/12:190 Polisens förhör med unga brottsmisstänkta av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Det har kommit till min kännedom att en granskning av polisförhör gjord av radioprogrammet Kaliber visar att det är vanligt förekommande att unga brottsmisstänkta förhörs utan att en

Inlämnad: 2011-11-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:188 av Olsson, Lena (V)

den 28 november Fråga 2011/12:188 Polisens användning av informatörer av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Uppgifter i medierna talar för att det förekommer att såväl polisen som Säkerhetspolisen, Säpo, använder sig av bland andra underåriga civilpersoner som informatörer. Informatörerna har efter

Inlämnad: 2011-11-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2011/12:173 av Olsson, Lena (V)

den 24 november Fråga 2011/12:173 Polisens nya fördelningsmodell av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Rikspolisstyrelsen har antagit en ny fördelningsmodell av resurser till landets polismyndigheter. Beklagligt är att denna modell i stort missgynnar landsbygden, det vill säga de polisdistrikt som

Inlämnad: 2011-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2011/12:124 av Olsson, Lena (V)

den 15 november Interpellation 2011/12:124 Polisens möjligheter att ta betalt för bevakning av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Våld och skadegörelse vid olika arrangemang inklusive idrottsarrangemang är ett återkommande och stort problem. När det gäller idrotten ser vi tyvärr flera inställda matcher

Inlämnad: 2011-11-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens möjligheter att ta betalt för bevakning