Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2010/11:443 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 16 augusti Interpellation 2010/11:443 Regeringens styrning av Svenska kraftnät av Helene Petersson i Stockaryd S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Just nu pågår det flera stora projekt runt om i landet för att säkra vår elförsörjning inför framtiden. Ansvariga för detta är statens affärsbolag

Inlämnad: 2011-08-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens styrning av Svenska kraftnät

Interpellation 2010/11:271 av Karlsson, Sara (S)

den 9 mars Interpellation 2010/11:271 Barn placerade i HVB-hem av Sara Karlsson S till statsrådet Maria Larsson KD Den 4 mars presenterade Barnombudsmannen rapporten Bakom fasaden barn och unga i den sociala barnavården berättar I rapporten framkommer att allvarliga kränkningar förekommer på institutioner för

Inlämnad: 2011-03-09 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2010/11:242 av Hallengren, Lena (S)

den 2 mars Interpellation 2010/11:242 Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Barn och unga som är placerade på hem för vård eller boende HVB-hem är en särskilt utsatt grupp som samhället tagit över ansvaret för. När barn och unga placeras i HVB-hem

Inlämnad: 2011-03-02 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga

Interpellation 2010/11:222 av Örnfjäder, Krister (S)

den 21 februari Interpellation 2010/11:222 Subventioner till ny kärnkraft av Krister Örnfjäder S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Riksdagen biföll i juni 2010 med knapp majoritet regeringens proposition Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr

Inlämnad: 2011-02-21 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Subventioner till ny kärnkraft

Interpellation 2010/11:166 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 31 januari Interpellation 2010/11:166 Gruvindustrin som utvecklingskraft av Sven-Erik Bucht S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning för Sveriges utveckling ända sedan medeltiden. Industrin har tillgodosett samhällets behov av metaller, utvecklat regioner

Inlämnad: 2011-01-31 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gruvindustrin som utvecklingskraft

Interpellation 2006/07:116 av Åsling, Per (c)

den 30 november Interpellation 2006/07:116 Kapitalförsörjning för små och medelstora företag av Per Åsling c till näringsminister Maud Olofsson c En väl fungerande kapitalförsörjning är en av de avgörande faktorerna för god tillväxt och en gynnsam ekonomisk utveckling i hela landet. Tillgången på kapital är väsentlig

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kapitalförsörjning för små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:75 av Persson, Kent (v)

den 16 november Interpellation 2006/07:75 Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen av Kent Persson v till näringsminister Maud Olofsson c Flera uppmärksammade stopp i svenska kärnkraftsreaktorer sätter säkerheten i fokus. Den 25 juli snabbstoppades reaktorn Forsmark 1 när en kortslutning inträffade

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen

Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)

den 14 november Interpellation 2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services VAES i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

Interpellation 2006/07:56 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:56 Vd-bonus i statliga bolag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och fyller viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet med företagen är att de ska skapa värde och infria uttryckta

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga bolag

Interpellation 2006/07:50 av Östros, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:50 Forskning och utveckling i små och medelstora företag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige behöver fler små och medelstora företag som bedriver eller beställer forskning. Utvecklingspotentialen är stor. Men statliga satsningar är angelägna för att

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:45 av Omanovic, Jasenko (s)

den 6 november Interpellation 2006/07:45 Elpriser för basindustrin av Jasenko Omanovic s till näringsminister Maud Olofsson c Den avreglerade elmarknaden visar på vissa brister. Detta till stor del på grund av att den i dag domineras av tre stora aktörer och att konkurrensen inte fungerar tillfredsställande. Sveriges

Inlämnad: 2006-11-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elpriser för basindustrin

Interpellation 2006/07:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 11 oktober Interpellation 2006/07:12 Svenskt uran till kärnvapen av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Uranbrytning är en oerhört miljöförstörande verksamhet. I dag förekommer ingen uranbrytning i Sverige. Den lades ned på grund av olönsamhet och av miljöskäl. Efter det korta uranbrytningsäventyret

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt uran till kärnvapen