Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2009/10:357 av Eriksson, Alf (s)

den 6 maj Interpellation 2009/10:357 Statligt stöd till ny kärnkraft av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I regeringens proposition Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte meddelar regeringen att något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, inte

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statligt stöd till ny kärnkraft

Interpellation 2009/10:171 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 11 december Interpellation 2009/10:171 Styrningen av Vattenfall av Eva-Lena Jansson s till näringsminister Maud Olofsson c Det framkommer olika uppgifter i medierna om hur den borgerliga regeringen ser på styrningen av Vattenfall. Vid en aktuell debatt i riksdagen om Vattenfall sade näringsminister Maud Olofsson

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrningen av Vattenfall

Interpellation 2009/10:145 av Persson, Kent (v)

den 30 november Interpellation 2009/10:145 Vattenfalls FoU-program av Kent Persson v till näringsminister Maud Olofsson c En genomgång av Vattenfalls satsningar på FoU som tidningen Ny Teknik gjort visar att Vattenfalls satsning på förnybar energi endast är en bråkdel av den som satsas på forskning på andra områden.

Inlämnad: 2009-11-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfalls FoU-program

Interpellation 2009/10:119 av Eriksson, Alf (s)

den 18 november Interpellation 2009/10:119 Ägandet av Vattenfall av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har tidigare tydligt uttalat att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo. Dock vittnar nya uttalanden från regeringen om att det inte längre finns enighet kring frågan huruvida Vattenfall

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ägandet av Vattenfall

Skriftlig fråga 2008/09:759 av Eriksson, Alf (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:759 Löneledande statliga företag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen införde sommaren 2008 ett nytt regelverk för bonusar i de statliga företagen. Dessa nya bonusregler innebar bland annat att regeringen tog bort sitt generella motstånd mot bonusar, att utrymmet

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:397 av Eriksson, Alf (s)

den 11 mars Interpellation 2008/09:397 Nivån på svenska elpriser av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen vill snabba på integreringen mellan den nordiska och den europeiska elmarknaden. Därmed kommer svensk el att exporteras i samma takt som de högre europeiska elpriserna importeras. Till

Inlämnad: 2009-03-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på svenska elpriser

Interpellation 2008/09:197 av Eriksson, Alf (s)

den 5 december Interpellation 2008/09:197 Långsiktig energipolitik av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Världen står inför den stora utmaningen att ställa om sin energiproduktion för att samhällsutvecklingen ska bli hållbar. Sverige är inget undantag även om vi kommit en bra bit på väg. Den nuvarande

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:196 av Eriksson, Alf (s)

den 5 december Interpellation 2008/09:196 Återvunnen energi av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Runt om i landet finns exempel på projekt där så kallad spillvärme används som energikälla för lokala fjärrvärmenät. Projekten har i många fall ingått i de lokala investeringsprogram som den förra

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Återvunnen energi

Interpellation 2008/09:195 av Eriksson, Alf (s)

den 5 december Interpellation 2008/09:195 Regler för energianvändning av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I Boverkets byggregler anges att specifik energianvändning högst får uppgå till 110 terawattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta för bostäder. Ingen hänsyn tas till hur energin producerats

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regler för energianvändning

Interpellation 2008/09:15 av Eriksson, Alf (s)

den 25 september Interpellation 2008/09:15 Vattenfalls roll i energiomställningen av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Vid Vattenfalls bolagsstämma i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen företagets uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. Tillägget har följande lydelse:

Inlämnad: 2008-09-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfalls roll i energiomställningen

Interpellation 2007/08:730 av Eriksson, Alf (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:730 Vattenfall och energiomställningen av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Vid Vattenfalls bolagsstämma i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen företagets uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. Tillägget har följande lydelse: Bolaget

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:822 av Eriksson, Alf (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:822 Svensk elexport av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I svaret på interpellation 2007/08:335 tisdagen den 12 februari redogjorde näringsminister Maud Olofsson för den svenska elbalansen 2015. Citat: Enligt befintliga prognoser utvecklas elbalansen mycket starkt

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:337 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:337 Vattenfalls framtid av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för prisutvecklingen på den svenska elmarknaden är stor. Samtidigt är behovet mycket stort att kraftigt öka produktionen av förnybar energi. Ett av de instrument som staten har för att möta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:335 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:335 Besked om kärnkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns få områden där behovet av långsiktiga spelregler är så stort som i energipolitiken. Det enda besked regeringen lämnat om energipolitiken är att inga större energibeslut ska fattas

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:300 av Eriksson, Alf (s)

den 21 december Interpellation 2007/08:300 Hinder för vindkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. Den nya generationen vindkraftverk är stora

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hinder för vindkraftsutbyggnad

Interpellation 2007/08:179 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:179 Biogasutbyggnaden av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I över hälften av landets kommuner genomförs i dag lokala investeringsprogram LIP och klimatinvesteringsprogram KlimpTillsammans har de båda investeringsprogrammen genererat miljöinvesteringar för

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:178 Biogas som transporteras i naturgasnätet av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Göteborg Energi tog i våras i bruk en av världens största reningsanläggningar för biogas. För att transportera den renade biogasen på ett effektivt sätt används de befintliga

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:177 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:177 Vd-bonus i statliga företag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Näringsministern har vid en rad tillfällen uttalat ett behov att åter tillåta bonusavtal för verkställande direktörer i de statliga företagen. Regeringen har också aviserat att detta ska

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vd-bonus i statliga företag

Skriftlig fråga 2007/08:182 av Eriksson, Alf (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:182 Detaljplaner för vindkraftverk av Alf Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. De vindkraftverk som nu marknadsförs är stora och uppnår en

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:178 Behovet av en gasledning på Värö av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Swedegas och Gassco planerar att dra in en ledning för naturgas strax norr om Ringhals på Väröhalvön. Frågan prövas ur miljösynpunkt och den processen pågår för fullt. Det är den en fråga som

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Paginering