Dokument & lagar (280 träffar)

Interpellation 2007/08:787 av Green, Monica (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:787 Att välja bort barn som inte passar in i en förskolas företagsidé av Monica Green s till utbildningsminister Jan Björklund fp I Österåker norr om Stockholm öppnas nu möjligheten för segregation i utbildningsväsendet, den här gången i förskolan. Privata enskilda förskolor ska

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:778 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:778 Vårdnadsbidraget som ett hot mot kvaliteten i förskolan av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det finns risk för att vårdnadsbidraget urholkar kvaliteten i förskolan. De uppskattningar som bland andra SKL gjort visar att vårdnadsbidraget blir dyrt

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:790 av Johansson, Ylva (s)

den 14 maj Interpellation 2007/08:790 Körkort för personer med neuropsykiatrisk diagnos av Ylva Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Många människor lever i dag med en neuropsykiatrisk diagnos. Kunskapen om adhd, damp, autism, Asperger och andra neuropsykiatriska diagnoser har ökat. Många barn och ungdomar

Inlämnad: 2008-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:772 av Damberg, Mikael (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:772 Fler förskollärare i Stockholms förskolor av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Att värna och utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Barngrupperna får inte bli för stora och verksamheten behöver välutbildad

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:722 av Green, Monica (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:722 Vägnätet i Skaraborg av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige behöver en fullgod infrastruktur. Invånarna i regionen måste ha tillgång till såväl arbetstillfällen som en väl fungerande kollektivtrafik. I

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:764 av Granlund, Marie (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:764 Personaltätheten i fritidshemmen av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp I dag, när denna interpellation lämnas in, är det fritidshemmens dag. Fritidshemmen fyller en viktig funktion som en pedagogisk gruppverksamhet. Förra året var 335 000 barn inskrivna

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:578 av Green, Monica (s)

den 9 april Interpellation 2007/08:578 Järnvägen i Lerum av Monica Green s till statsrådet Åsa Torstensson c Med den miljöpolitik vi har haft tidigare har vi i Sverige kommit ganska långt med att få ned utsläppen inom många sektorer. Just transportsektorn är en sektor där utsläppen dock ökar. Om ingenting görs

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:375 av Granlund, Marie (s)

den 4 februari Interpellation 2007/08:375 Kvaliteten i förskolan och vårdnadsbidraget av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Den svenska förskolan är unik. Gång på gång toppar förskolan listan på de verksamheter som medborgarna har störst förtroende för. Internationellt sett är den också

Inlämnad: 2008-02-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:401 av Bergström, Sven (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:401 Vinterdäck på tung trafik av Sven Bergström c till statsrådet Åsa Torstensson c För tunga fordon på svenska vägar finns i dag inga krav på vinterdäck. Praxis för svenska åkeriföretag och bussbranschen har varit att byta till grovmönstrade däck före vintern, åtminstone

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:400 av Åsling, Per (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:400 Strategi för entreprenörskap i skolan av Per Åsling c till utbildningsminister Jan Björklund fp Under våren 2007 inleddes ett arbete med att utarbeta en strategi för entreprenörskap inom hela utbildningsområdet. I förra höstens budgetproposition aviserades att regeringen

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:397 av Hultqvist, Peter (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:397 Offentlig insyn i friskolor och skolor drivna i aktiebolagsform av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp I ett svar på en enkel fråga från undertecknad markerar utbildningsminister Jan Björklund att den offentliga insynen i friskolor är tillräcklig.

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:374 av Runeson, Carin (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:374 Bergslagsbanan av Carin Runeson s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är ingen överdrift att kalla Ludvika för ABB-koncernens centrum för kraftöverföring. Ingen annanstans i världen finns en så komplett elkraftsteknisk leverantör som hos just ABB i Ludvika. Företagets

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:297 av Granlund, Marie (s)

den 21 december Interpellation 2007/08:297 Vikten av lika villkor för kommunala och fristående skolor av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Utvecklingen av antalet friskolor har varit stor under senare år. Det är nu dags att se till att lika villkor gäller för kommunala och fristående skolor.

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:295 av Granlund, Marie (s)

den 21 december Interpellation 2007/08:295 Skolor som vinstmaskiner av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Antalet friskolor ökar nu kraftigt i Sverige. Friskolorna är en viktig del i det svenska skolsystemet men krafttag krävs mot de avarter som nu briserar. Det gäller allt från fundamentalistiska

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:106 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:106 Minister för förskolan av Peter Hultqvist s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Förskolan har en viktig funktion i det svenska samhället. Den erbjuder en verksamhet där lek och lärande kombineras. Dess successiva utbyggnad har också bidragit till att kvinnors förvärvsfrekvens

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:104 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:104 Kvalitet och kompetens i förskolan av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen talar om ännu icke preciserade kvalitetsförstärkningar i förskolan. Men lärarna i förskolan omfattas inte av regeringens satsning på kompetensutveckling. Samtidigt

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:107 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:107 Invandrarbarn och svenska språket av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Ett sjuttiotal kommuner erbjuder modersmålsstöd i förskolan. Det är visserligen en ökning, men resultatet är att endast 14 procent av barnen i förskolan erbjuds det modersmålsstöd

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:170 av Pärssinen, Raimo (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:170 Ostkustbanan av Raimo Pärssinen s till statsrådet Åsa Torstensson c År 2010 beräknas Botniabanan vara färdigbyggd. Det är en viktig infrastrukturinvestering för Norrlands utveckling ur alla aspekter. Men nu verkar det dröja innan det går att trafikera Botniabanan eftersom

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:168 av Stenberg, Hans (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:168 Järnvägen längs Norrlandskusten av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Mycket stora belopp investeras nu i Botniabanan som beräknas vara färdigbyggd 2010. Det är en mycket välkommen satsning som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i den delen av

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)