Dokument & lagar (280 träffar)

Interpellation 2007/08:413 av Liljevall, Désirée (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:413 Upprustning av järnvägssträckan EmmabodaKarlskrona av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Kust-till-kust-banan är ett viktigt transportmedel för studenter, arbetspendlare samt godstrafik mellan Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Det finns regionalt ett

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:818 av Sachet, Ameer (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:818 Privatskolors bestraffningsmetoder av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Ett friskolegymnasium i Stockholm bestraffar elever med utebliven lunch. Det kan inte vara riktigt att privata grund- och gymnasieskolor utvecklar egna bestraffningssystem som avviker

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:812 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:812 Trafik och trafficking av Carina Hägg s till statsrådet Åsa Torstensson c I Sveriges arbete mot trafficking, även benämnd sexslavhandel, så är det viktigt att samverka med alla grupper som möter problemet såväl nationellt som internationellt. Som exempel kan nämnas att lastbilschaufförer

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:801 av Sachet, Ameer (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:801 Utbyggnadstakten för svensk vindkraft av Ameer Sachet s till miljöminister Andreas Carlgren c I år väntas den sammanlagda svenska vindkraftseffekten öka med 300 megawatt till ca 1 100 megawatt, det är en alldeles för långsam takt om vi ska klara klimatmålet. Förnybarhetsmålet på

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:401 av Bergström, Sven (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:401 Vinterdäck på tung trafik av Sven Bergström c till statsrådet Åsa Torstensson c För tunga fordon på svenska vägar finns i dag inga krav på vinterdäck. Praxis för svenska åkeriföretag och bussbranschen har varit att byta till grovmönstrade däck före vintern, åtminstone

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:400 av Åsling, Per (c)

den 15 februari Interpellation 2007/08:400 Strategi för entreprenörskap i skolan av Per Åsling c till utbildningsminister Jan Björklund fp Under våren 2007 inleddes ett arbete med att utarbeta en strategi för entreprenörskap inom hela utbildningsområdet. I förra höstens budgetproposition aviserades att regeringen

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:794 av Nordén, Marie (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:794 Regler för kör- och vilotider av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Regler för kör- och vilotider är ingenting nytt för åkeribranschen, regelverket har funnits där, även systemet för att redovisa hur länge man har kört och att man har vilat. Syftet med regelverket

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:789 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:789 Översyn av lagar i parkeringsärenden av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Parkeringsbolagen omsätter årligen flera miljarder. En betydande del av intäkterna består av kontrollavgifter, parkeringsböter. Men syftet med parkeringsövervakningen är ju inte att

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:787 av Bäckman, Roland (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:787 Barn som skolkar av Roland Bäckman s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolministern har nyligen initierat ett kraftpaket med åtgärder, där polishämtning av skolkande skolbarn ingår. Det är i dagsläget oklart hur polishämtning av skolkande skolbarn kommer att påverka polisens

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:786 av Ternemar, Tommy (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:786 Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar av Tommy Ternemar s till statsrådet Åsa Torstensson c Den socialdemokratiska regeringen lade fram ett mycket omfattande program för investeringar i vägar och järnvägar. Den borgerliga regeringen har tyvärr hittills varit passiv. En

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:776 av Malmström, Louise (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:776 Uppgifter som i dag utförs inom ramen för CFL:s verksamhet av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen tog förra veckan beslut om att lägga ned Nationellt centrum för flexibelt lärande CFLEnligt beslutet kommer delar av den verksamhet CFL i dag bedriver

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:775 av Malmström, Louise (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:775 Regelbunden fysisk aktivitet för barn av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Svenska barns och ungdomars hälsa har blivit sämre. Många rör sig för lite och äter fel mat. Den ökade förekomsten av övervikt och livsstilssjukdomar hos barn och ungdomar understryker

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:397 av Hultqvist, Peter (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:397 Offentlig insyn i friskolor och skolor drivna i aktiebolagsform av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp I ett svar på en enkel fråga från undertecknad markerar utbildningsminister Jan Björklund att den offentliga insynen i friskolor är tillräcklig.

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:767 av Sachet, Ameer (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:767 Privatskolor och skolbibliotek av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Få privata skolor satsar på eget bibliotek. I Stockholm och Göteborg informeras alla skolor, både kommunala och privata, om möjligheten att få statliga bidrag för inköp av böcker. Förra året

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:747 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:747 Återanvändning för långsiktig hållbarhet av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Återanvändning av inte minst olika konsumtionsvaror lyfts alltmer fram som en viktig del i arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling. Våra sopcontainrar och soptippar fylls

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:392 av Frid, Egon (v)

den 12 februari Interpellation 2007/08:392 Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c Inför regeringens beslut om en förändrad inriktning av infrastrukturinvesteringarna har Banverket presenterat ett förslag till hur staten ska förhålla sig till de så kallade lågtrafikerade

Inlämnad: 2008-02-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland

Interpellation 2007/08:382 av Liljevall, Désirée (s)

den 7 februari Interpellation 2007/08:382 Krav på vinterdäck även för tunga fordon av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I mitten av november drabbades Stockholmsområdet av snökaos och riksväg 73 drabbades särskilt hårt. Trafiken stoppades och långa köer bildades då bilarna inte kom vare sig

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krav på vinterdäck även för tunga fordon

Skriftlig fråga 2007/08:720 av Liljevall, Désirée (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:720 Järnvägen EmmabodaKarlskrona av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Kust-till-kust-banan som sammanbinder de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona är i behov av en upprustning. Banan behöver upprustas så att restiderna kan bli kortare och säkerheten

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:716 av Dinamarca, Rossana (v)

den 6 februari Fråga 2007/08:716 Sex- och samlevnadsundervisningen av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp I en rapport från Socialstyrelsen framkommer oroande signaler om att spridningen av hiv åter ökar. Många unga tycker att det är en icke-frågainser inte sjukdomens allvar och utsätter

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:709 av Persson, Margareta (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:709 Götalandsbanan av Margareta Persson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nya rapporter om järnvägen visar på ökade restider på grund av eller orsakade av ökad trängsel på spåren av såväl person- som godstransporter. Behovet av en utbyggnad av järnvägsnätet är stort inte minst ur

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)