Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1269 av Fransson, Sonja (s)

den 2 augusti Fråga 1999/2000:1269 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om behov av utbildade psykologer Psykologer arbetar i dag inom många olika delar av arbetslivet. Inom hälso- och sjukvården, inom omsorgen av funktionshindrade, inom kommuner, företag och förvaltningar m.m. För närvarande

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:827 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 13 april Fråga 1999/2000:827 av Lisbeth Staaf-Igelström s till utbildningsminister Thomas Östros om studentbostäder På varje studentbostad går det i dag 5,2 studenter enligt uppskattningar från Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Men det är inte hela bilden. Tillgången på studentbostäder skiljer sig mellan olika

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:722 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 21 mars Fråga 1999/2000:722 av Mona Berglund Nilsson s till utbildningsminister Thomas Östros om brist på farmaceuter I dag är det mycket svårt för apoteken att fylla de vakanser som finns. På vissa håll i landet finns det stor risk att flera apotek tvingas stänga på grund av farmaceutbristen. Till farmaceuter

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:717 av Wegendal, Lars (s)

den 20 mars Fråga 1999/2000:717 av Lars Wegendal s till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsforskningens framtida roll och ställning Idrottsrörelsen är utan jämförelse vår största folkrörelse och har en avgörande betydelse för landets hälsoarbete, integration och utvecklingen av demokratin. När riksdagen behandlade

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:615 av Beijer, Lennart (v)

den 24 februari Fråga 1999/2000:615 av Lennart Beijer v till socialminister Lars Engqvist om forskning om elöverkänslighet Problem med s.k. elöverkänslighet ökar i Sverige och andra västländer. I dag beräknas i runda tal 200 000 svenskar ha större eller mindre problem, som kan härledas till just elöverkänslighet. Det

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:532 av Pärssinen, Raimo (s)

den 8 februari Fråga 1999/2000:532 av Raimo Pärssinen s till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstöd Riksdagen beslutade om förändringar i lagen om underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar fr.o.m. den 1 februari 2000. Förändringarna var motiverade av att de underhållsskyldiga med låga inkomster skulle få

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:506 av Hägg, Carina (s)

den 4 februari Fråga 1999/2000:506 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om sprängmedel för träning av minhundar De s.k. minhundarna som ska ingå i Swedish Demining Unit, DSU, tränas för närvarande. Trots de goda intentionerna finns det problem som behöver lösas. När man tränar en ammunitionssökande

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:489 av Danestig, Britt-Marie (v)

den 2 februari Fråga 1999/2000:489 av Britt-Marie Danestig v till utbildningsminister Thomas Östros om förlängd tandhygienistutbildning Tandhygienisternas kompetensområde har utökats. Många barn har en god tandhälsa, vilket gör att de inte behöver reparativ vård, utan kan behandlas av tandhygienister. Invandringen

Inlämnad: 2000-02-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:404 av Jönsson, Marianne (s)

den 17 december Fråga 1999/2000:404 av Marianne Jönsson s till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktiga från Skåne En viktig faktor i ett framtida försvar är att värnplikten genomförs nära där den värnpliktige är bosatt, både ur ekonomisk och social synvinkel. I Skåne bor det 1,2 miljoner invånare. Det framtida

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:397 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga. Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:360 av Hägg, Carina (s)

den 10 december Fråga 1999/2000:360 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om lottorna Det är 75 år sedan Tyra Wadner tog initiativet till vad som har kommit att bli dagens lottor. Historiskt och i dag betonas på politiskt håll stödet för de olika frivilliga försvarsorganisationerna. Lottorna och Bilkåristerna

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:332 av Fransson, Sonja (s)

den 3 december Fråga 1999/2000:332 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningen av tandsköterskor och tandhygienister Vi har i flera tidningar den senaste tiden kunnat läsa om att det råder brist på tandläkare. Samtidigt vet vi att mycket av tandläkarens arbete är förebyggande vård som

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:327 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:216 av Hägg, Carina (s)

den 16 november Fråga 1999/2000:216 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om Räddningstjänsten Fler aktiva kvinnor inom politiken och andra områden leder till att fler verksamheter börjar betraktas med nya ögon. Även om de manliga maktstrukturerna ännu inte har brutits så börjar nu fler betrakta Räddningstjänsten

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:214 av Fransson, Sonja (s)

den 15 november Fråga 1999/2000:214 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om jämställdheten inom den medicinska forskningen Jämställdhet mellan män och kvinnor inom alla områden är en viktig kvalitetsfråga. Inte minst gäller detta inom forskningen. Här råder fortfarande stor ojämlikhet mellan könen.

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:168 av Westerlund Panke, Majléne (s)

den 4 november Fråga 1999/2000:168 av Majléne Westerlund Panke s till utbildningsminister Thomas Östros om jämställdheten inom universitet och högskolor Den 16 februari 1995 överlämnade regeringen propositionen Jämställdheten mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1994/1995:164Detta var den första jämställdhetspropositionen

Inlämnad: 1999-11-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:29 av Öhman, Conny (s)

den 28 september Fråga 1999/2000:29 av Conny Öhman s till försvarsminister Björn von Sydow om miljövärdering av Försvarsmaktens flygplatser Försvarsmakten står inför stora förändringar. Många aspekter måste bedömas innan beslut fattas om vilka enheter som ska utgå ur organisationen. Behov av framtida investeringar

Inlämnad: 1999-09-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)